Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Týdenní plán učiva pro 5. ročník (20.4. - 24.4.)

Všechny pracovní listy, které vám posílám, pečlivě ukládejte do své složky, kterou po ukončení domácí výuky odevzdáte.

Český jazyk

Do sešitu napište vždy datum, stranu a číslo cvičení!

PONDĚLÍ:        

1)      UČ str. 33 / cvičení 7 c do ČJ-Š  (Ofotit a poslat.)

2)      UČ str. 34 / cvičení 2 (Přečíst si tabulku.)

3)      PS str. 16/ cvičení 1,2 (Pracuj podle tabulky v učebnici na straně 34.)    

ÚTERÝ:

1)      UČ str. 33 / cvičení 8 do ČJ-Š

2)      PS str. 16 / cvičení 4 (Ofotit a poslat.)

3)      PS str. 16 / cvičení 3

Souvětí a spojovací výrazy budete probírat na druhém stupni. Existuje plno pravidel, kdy a kde  v souvětí napsat čárku. Pro naší potřebu jsem Vám připravila přehled základních spojek, které se objevují ve cvičeních v pracovním sešitě a zjednodušené pravidlo použití čárky ve větě.

Spojování vět (pro naše účely) BEZ ČÁRKY

a, i, ani, nebo

Spojování vět S ČÁRKOU před spojovacím výrazem.

ale, aby, že, protože, neboť, proto, když, vždyť

kdo, co, jaký, který, čí, jenž

kde, odkud, kdy

 

Nezapomeňte, že někdy je v souvětí více vět a žádný spojovací výraz. V takovém případě píšu čárku tam, kde končí první věta a začíná druhá. Jednoduché pravidlo pro kontrolu – kolik je v souvětí přísudků, tolik je v souvětí vět.

STŘEDA:

1)      PS str. 17 / cvičení 1,2,3               

ČTVRTEK:

1)      PS str. 17 /cvičení  4  (Ofotit a poslat.)

2)      Procvičování pravopisu str. 40 a 41 + kontrola dle klíče 

 

PÁTEK:

1)      Procvičování pravopisu str. 42.43 + kontrola dle klíče

2)      PS str 22 / cvičení 4,5    

 

MATEMATIKA

PONDĚLÍ:                 

Pracovní list (Slovní úlohy – Kdo může, tak vytiskne a kdo nemůže, tak počítá do M-Š)

 1. Pan Tůma si koupil zahradu tvaru obdélníku s rozměry a = 6 m, b = 13 m. Kolik Kč bude stát postavení plotu kolem zahrady, když 1 m pletiva stojí 150,- Kč.
 2. Hřiště má tvar čtverce o straně 64 m. Ze tří stran je oploceno. Jak je dlouhý plot?
 3. Tatínek vyráběl čtvercový rámeček z dřevěné laťky dlouhé 42 cm. Jedna strana rámečku měřila 10 cm. Stačila mu laťka?
 4. Pozemek na stavbu obchodního centra včetně parkoviště má tvar obdélníku s kratší stranou 480 m. Jeho druhá strana je o 170 m delší. Kolik metrů měří jeho obvod?
 5. Strana dopravní značky DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ měří 85 cm. Značka má tvar rovnostranného trojúhelníku. Jaký bude mít tato značka obvod?

ÚTERÝ:                      

VZOREČEK PRO OBSAH OBDÉLNÍKU

S = a . b

Vzor pro vypracování úloh:

 1. Nákres + popis stran !!!
 2. Vzorec
 3. Výpočet
 4. Odpověď!!!

 

1)      UČ str. 137 / cvičení 2 – M-Š (Ofotit a poslat.)

2)      PS str. 47/ cvičení 1,2

STŘEDA:       

VZOREČEK PRO OBVOD ČTVERCE

S= a . a

 

Vzor pro vypracování úloh:

 1. Nákres + popis stran!!!
 2. Vzorec
 3. Výpočet
 4. Odpověď!!!

 

1)      UČ str. 138/ cvičení 4 – M-Š (Ofotit a poslat.)

2)      PS str. 48/ cvičení 5,6,7

ČTVRTEK :

1)      PS str. 48/ 8,9 (10-dobrovolně)

2)      PS str. 49/ cvičení 11,12

PÁTEK:

1)      PS str.49/sloupeček

2)       SLOVNÍ ÚLOHY

A )UČ str. 137/cvičení 4

B) UČ str. 137/ cvičení 5

C) UČ str. 138/ cvičení 5

D) UČ str. 138/ cvičení 6

Úlohy budou mít nákres ! Prosím o zaslání vyřešených úloh.

ČTENÍ

Každý den si přečtěte pár stránek ze své knížky a do úkolníčku si zapište datum a počet přečtených stran. (I jedna stránka má význam.)

ANGLICKÝ JAZYK

1)      Pracovní list na sloveso být (opakování) – Ofotit a poslat.

2)      Pracovní list na překlad – Ofotit a poslat.

Průběžně sledujte Váš email. Pošlu Vám odkaz na testování  v Kahoot.

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 10

PS str. 11 / 1,2,3,4

VLASTIVĚDA

Do sešitu z vlastivědy (nový, velký) si  udělejte zápis ze dvou krajů (LIBERECKÝ  KRAJ, KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ).

 1. NADPIS ( NÁZEV KRAJE)
 2. NALEPIT MAPU PŘÍSLUŠNÉHO KRAJE Z PŘÍLOH V PRACOVNÍM SEŠITĚ
 3. PODLE UČEBNICE NA STRANĚ 6 POPSAT MAPKU
 4. ZÁPIS INFORMACÍ KE KRAJI (UČ. STR. 18 – LIBERECKÝ KRAJ a UČ. STR. 20 – KRÁLOVEHRADECKÝ) – PIŠ POUZE TUČNĚ VYTIŠTĚNÉ POJMY.

Krajské město:

Velká města:

Poloha:

Povrch:

Vodstvo:          a) řeky

                       b)nádrže

Zemědělství:

Průmysl:

Zajímavosti:   

PRACOVNÍ SEŠIT STRANA 29 / CVIČENÍ 5

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 18. 1. – 22. 1. 2021
JÍDELNÍ LÍSTEK 11. 1. – 15. 1. 2021
Výuka žáků od 4. 1. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
Zájmové kroužky rušíme do odvolání.
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter