Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA 4. – 7. 5. 2020

 

ČESKÝ  JAZYK

Tento týden zopakujeme, co už  víme o slovesech  + tvar určitý a neurčitý, jednoduché a složené tvary sloves, zvratná slovesa.

Slohové cvičení záměrně vynechávám, vrátíme se k němu další týden – jeden den nebude on-line výuka.

 

Učebnice str. 86 - 88

PS str. 24, 25, 30    NAPSANÁ CVIČENÍ v PS  IHNED KONTROLUJ V KLÍČI!

Procvičování pravopisu str. 30 – 33  dokončete 

Barevná čeština str. 40  -  44   dokončete

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

nejprve zkontroluj učivo z minulého týdne!

 

Pondělí  *učeb. str. 86 - projdi

              *  PS 24/1  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

              PS 24/ 2, 3 sami

 

Úterý     *  učeb.str. 87 – projdi

              *  PS 25/2  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

              *  PS 25/ 1 sami

 

 Středa  * vypracuj zbytek cvičení z Procvičování(30 – 33) a BČ (40-44)

             PS  30/1 sami ( v dalších dnech si při on-line učení přečteme)

 

 Čtvrtek  * učeb. 88/1 projdi

               * do ČJ – Š  z učebnice 88/3 (čti pořádně zadání)

               PS  25 /1  ZVRATNÁ SLOVESA – ČÁST VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

 

POČÍTAČ: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

 

ČTENÍ    - SAMOSTATNÁ PRÁCE  S TEXTEM – Karel IV.

               (zasláno na mail)

V textu je skryto 9 zajímavostí o Karlu IV.

PROSÍM  POSLAT DO 8. 5.

 

OSADA HAVRANŮ  - začni číst 5. kapitolu 

 

 

MATEMATIKA

Tento týden procvičíme obsah čtverce a obdélníku a opakovat budeme vztahy mezi čísly.

 

Učebnice str. 131 – 134, 94 - 96

PS str. 20, 36 – 39 výběr

Početník  str.30 jsme společně začali – dokončete sami

  str. 31 spol. začneme, dokončete sami  (nebudu rozepisovat  v rozpisu učiva, pomocné výpočty pište do M-Š)

                  str. 22, 23 (uvedeno v rozpisu)

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

 nejprve zkontroluj učivo z minulého týdne!

 

Pondělí  *  Početník  - str.  31  - SPOLEČNĚ ZAČNEME                   

              PS  36 ČÁST SPOLEČNĚ

 

Úterý    *připrav M – Š  - SPOLEČNĚ VYPOČÍTÁME  PS 37/2

             PS  20/ 1 – 4 sami

 

Středa    * PS 39/1 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

               PS  20/ 5 – 8 sami

 

Čtvrtek   * Početník  str. 22 a 23 – ze všech sloupečků polovinu sami   

                   str. 23  PROSÍM DĚTEM ZKONTROLUJTE (22 KONTROLU POŠLU)

 

 VLASTIVĚDA

V ÚTERÝ A ČTVRTEK při on-line učení zopakujeme Lucemburky  

TEST OPAKOVÁNÍ – LUCEMBURKOVÉ  PROSÍM  POSLAT DO 8. 5.

  • Učebnice 32 – 33
  • Doplň 1. polovinu listu 13  - JAN HUS A JEHO DOBA

POČÍTAČ: Udatné dějiny díly č.42

 

ANGLIČTINA

-        nejprve zkontroluj učivo z minulého týdne

SLOVESA!

STŘEDA  - napíšeme si diktát sloves.

PROSÍM  POSLAT DO 8. 5.

  • učebnice str. 48
  • WB  str. 48/ 2,3 ( cv. 1 – slovíčka známe ze sloves)

             

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 18. 1. – 22. 1. 2021
JÍDELNÍ LÍSTEK 11. 1. – 15. 1. 2021
Výuka žáků od 4. 1. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
Zájmové kroužky rušíme do odvolání.
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter