Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  30. 3. – 3. 4. 2020

2. ročník

Tento týden se dostáváme na konec měsíce a je tedy čas na měsíční opakovací testy. Test z čestiny i matematiky posílám na mail.

Pro ty, kteří nemají možnost test vytisknout, obraťte se na paní starostku, je to s ní domluvené. Vyplněné testy, prosím, nafoťte či naskenujte a pošlete, nejlépe do pátečního večera 3. 4. 2020 na můj mail. 

český jazyk

-        dokončíme dvojice tzv. párových souhlásek, které jinak slyšíme, než píšeme a učivo procvičíme. Každé pondělí nechám dětem prostor pro dokončení práce z min. týdne.

V učebnici učivo najdeme na str. 17 – 18

PS str.23 – 25

Barevná čeština str.38/6, 39  - nebudu uvádět v organizaci, pracujte sami vždy, když už se nebude chtít psát a doplňovat. J

      Procvičování pravopisu str. 16 -  platí instrukce z minulých týdnů.

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí  * PS 23/1, 2, 5  a  sami  dokončit či pokračovat v nedopracovaných cvičeních v Procvičování češtiny či Barevné češtině.

 

Úterý  *učeb. 17/ 1 a 3 přečíst + ústně odůvodnit

                    *PS str.24 / 2 (odůvodnit stačí ústně), 24/ 1 sami 

 

Středa – MĚSÍČNÍ TEST - sami + PS 24/ 3 – jen najít chyby

 

Čtvrtek  * PS 24/3 přepsat správně sami + 24/4 – od každého 2 slova

                        *Procvičování pravopisu str. 16 sami

 Pátek   * učeb. 17/4 do ČJ – Š stačí 3 věty sami

                      * PS 25/1 sami, 25/2,3

 

POČÍTAČ : STEJNÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY JAKO MINULÝ TÝDEN.

PSANÍ – str.2,3

ČTENÍ  -  ČÍTANKA NOVÁ ŠKOLA str92 - 94, ČÍTANKA ALTER str.87

      JÁ, BARYK  - KAP  .Já Baryk a můj zajíc  začít číst

 

matematika

Tento týden dokončíme sčítání a odčítání s přechodem do 100. Učivo čas a hodiny – pokračujte přirozeně v reálných situacích.

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí  * PS 30/2 (od každé rybičky 2 – 3 příklady), cv. 5, 6 (od každého cv. stačí 2 pří)

                  *PS 30/  1, 3, 4 sami 

 

Úterý   * GEO – PS 77

               *PS 31 /2a , 3, 8 sami 

 

Středa  * MĚSÍČNÍ TESTY sami + PS 31/5, 6, 7

 

Čtvrtek  * PS 31/4

                 *PS 32 / 2 – 5, 7 sami + vybarvit lodičku 

 

Pátek  * PS 33 /1, 2 sami, cv. 4, 5 vždy polovina ( v pondělí se bude dokončovat)

 

PRVOUKA 

PS str. 54

Procvičovat roční období, měsíce a dny v týdnu.

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 18. 1. – 22. 1. 2021
JÍDELNÍ LÍSTEK 11. 1. – 15. 1. 2021
Výuka žáků od 4. 1. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
Zájmové kroužky rušíme do odvolání.
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter