Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  25. - 29. 5. 2020

 

ČESKÝ  JAZYK

  • Začneme podmět a přísudek a shodu přísudku s podmětem

 

Učebnice str. 101 - 104

PS str. 32 - 34     NAPSANÁ CVIČENÍ v PS  IHNED KONTROLUJ V KLÍČI!

Procvičování pravopisu str. 49

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

NEJPRVE  ZKONTROLUJ UČIVO Z MINULÉHO TÝDNE!

 

Pondělí  * PODMĚT A PŘÍSUDEK VE VĚTĚ   SPOL. VYSVĚTLÍME (učeb. 101, 102) 

              PS 32/ 1,2 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

              * Procvičování pravopisu str. 49 očíslujte věty

                + vypracujte pouze věty: 1, 2, 3,5,8, 9,11,13,15,16 – sami  

 

Úterý     *  PS 32/ 3, 4  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

                + VYSVĚTLÍME PODMĚT NEVYJÁDŘENÝ

                (učeb. 102, Procvičování pravopisu –  zbývající věty)

               * sami do ČJ – Š z učebnice  str. 102/3 – nezapomeň vyznačit podmět a přísudek

 

Středa    * učebnice – tabulka str. 103 + PS 33/ 1   VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

               PS 33/ 2 sami

 

Čtvrtek   * SPOLEČNĚ ZKONTROLUJEME  PS 33/2 + PODMĚT RODU STŘEDNÍHO

               *  PS 34/ 1 SPOL. ÚSTNĚ, sami přepište, cv. 2, 3 VYPRACUJEME   SPOLEČNĚ

                *  PS 34/ 4 sami

 

Pátek       *  PS 34 DOKONČÍME SPOLEČNĚ + ZOPAKUJEME VZORY POD. JM.

                * do ČJ – Š z učebnice  str. 104/2 a 104/ 4 – 3 řádky

 

POČÍTAČ: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm

-        1. cvičení

 

ČTENÍ   * OSADA HAVRANŮ  dočti 6. kapitolu + pracovní listy

             *  povídání o další přečtené knížce

              *  ČÍTANKA  str. 66 - 67

 

MATEMATIKA

NEJPRVE  ZKONTROLUJ UČIVO Z MINULÉHO TÝDNE!

Tento týden se seznámíme se zápornými čísly, budeme opakovat písemné sčít., odčít, násob. a dělení. V geometrii zopakujeme grafický součet, rozdíl a násobek úsečky a útvary souměrné podle osy.

 

Učebnice str. 103, 104, 136 - 138

PS str. 25, 41, 42, 43,

+ zaslané procvičovací pracovní listy  - !!! PŘÍKLADY SI ROZPOČÍTEJ OD PONDĚLÍ DO PÁTKU – KAŽDÝ DEN ČÁST ZE VŠECH PRACOVNÍCH LISTŮ!!!

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

 nejprve zkontroluj učivo z minulého týdne!

 

Pondělí  *   ZÁPORNÁ ČÍSLA SPOL. VYVODÍME + PS 25/ 1 - 5

              *   PRACOVNÍ  LISTY sami

 

Úterý     * GEO - PS 41/1 – 3 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

               (JEDNÁ SE O OPAKOVÁNÍ à PŘIPRAVTE SE: NAJDĚTE UČIVO V SEŠITĚ GEO )

              *   sami  PS 41/ 4 + PRACOVNÍ  LISTY

 

Středa   * GEO – PŘIPRAV GEO SEŠIT

              *   PS  42/ 1, 2 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

              *   PRACOVNÍ  LISTY sami

 

Čtvrtek  * PS 42/ 3, 4, 5  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

              *   PRACOVNÍ  LISTY sami

 

 Pátek   *  PS  43/ 1 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

             *  PS  43/ 2 sami   + PRACOVNÍ  LISTY sami

 

POČÍTAČ:  video, které budeme používat

https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE   -   grafický součet úseček

https://www.youtube.com/watch?v=ihToFYBjYFQ  - grafický rozdíl úseček

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/120794 - návod grafický násobek úseček

 

 

VLASTIVĚDA

  • KRÁL JIŘÍ Z PODĚBRAD učebnice str.41 – 42 + list 16 dokonči

POČÍTAČ:  Udatné dějiny č. 46

 

ANGLIČTINA

PROCVIČOVAT BUDEME PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – KLADNÉ VĚTY A ZÁPORNÉ VĚTY

= DOCVIČTE  SLOVESA! TEĎ UŽ TO BEZ NICH NEPŮJDE!!!

  • WB 50/ 3 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ
  • ZASLANÉ PRACOVNÍ LISTY:
  1. OPAKOVÁNÍ SLOVESA BÝT, MÍT, UMĚT   - sami  ,PROSÍM OFOTIT, POSLAT.

  2. PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ KLAD A ZÁPOR - ústně budeme postupně procházet,

    NEMUSÍTE POSÍLAT, pošlu na konci týdne vypracované ke kontrole.

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 25. 1. – 29. 1. 2021
Výuka žáků od 4. 1. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
Zájmové kroužky rušíme do odvolání.
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter