Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  25.- 29. 5.  2020

OBA  OPAKOVACÍ TESTY (ČJ I M) PROSÍM NECHTE DĚTI VYPRACOVAT OPRAVDU SAMOSTATNĚ. (JEDNOTLIVÁ CVIČENÍ SI SPOLEČNĚ VYSVĚTLÍME.)

 

ČESKÝ  JAZYK

  • Procvičíme učivo – SLOVNÍ DRUHY: PODSTATNÁ JMÉNA, SLOVESA, PŘEDLOŽKY, SPOJKY

Učebnice  - str. 34

Pracovní sešit – str. 43, 44, 45, 46

Barevná čeština  - str.55

  • V organizaci práce uvádím, která cvičení budeme vypracovávat společně.

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí *  PS 43/ 2 – část + Barevná čeština 55/ 8 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

             PS 43/ 1 sami

 

Úterý     * PS 43/ 2 – další část      VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

             * Barevná čeština 55/7 sami

 

Středa    *  sami  OPAKOVACÍ TEST SLOVNÍ DRUHY  - PROSÍM POSLAT

                (všechna cvičení vysvětlíme a začneme společně)

 

Čtvrtek   * PS 44 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

               * PS 46/ 1 sami  doplnit a 3 věty přepsat psacím písmem.

 

Pátek      * PS 45/ 2      VYPRACUJEME SPOLEČNĚ (NEBUDEME VYPISOVAT ZKRATKAMI, ALE PODTRHÁME BAREVNÝMI PASTELKAMI JAKO STR.44) 

                * PS 46/1  dokončete přepis

 

POČÍTAČ:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/slovni-druhy 

 

PSANÍ – str.18,19

 

ČTENÍ  -   *   ČÍTANKA  134 - 135 

         *   JÁ BARYK A MŮJ ŠNEK – dočtěte  + pracovní listy

PRVOUKA - PS 64 -65

MATEMATIKA

 

  • Tento týden děti čeká opakovací test násobení a dělení dvěma a třemi a začneme násobit a dělit čtyřmi
  • objem  
  • GEOMETRIE- UČIVO NEBUDU UVÁDĚT V ROZPISU, BĚHEM TÝDNE VYPRACUJTE ČASOVĚ  DLE SVÉHO UVÁŽENÍ str. 82(např. v pondělí a ve středu je méně samostatné práce)

 

Pracovní učebnice str. 55,56 – 57 ,82

Početník str.10

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí  * PS 55/6 – 8  do M – Š    VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

              * sami  TRÉNUJTE  NÁSOBENÍ, DĚLENÍ 2 a 3 (Školákov)

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3

 

Úterý       * SPOLEČNĚ PROJDEME VŠECHNA CVIČENÍ V TESTU

                *  sami  OPAKOVACÍ TEST  NÁS. A DĚL DVĚMA A TŘEMI - PROSÍM POSLAT 

 

Středa      * SPOLEČNĚ VYVODÍME ŘADU NÁSOBKŮ ČTYŘ

                * PS 56/ 1 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ 

                * PS 56/ 2, 3 sami

 

Čtvrtek   * PS 56/ 4 a 57/1 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

               * PS 57/ 2 sami

 

Pátek    * PS 57 SPOLEČNĚ DOKONČÍME+ případně zkontrolujeme geo

            * Početník  str. 10 – 1. sloupeček sami

 

POČÍTAČ:

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob4_1.htm

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 25. 1. – 29. 1. 2021
Výuka žáků od 4. 1. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
Zájmové kroužky rušíme do odvolání.
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter