Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  18.- 22. 5.  2020

ČESKÝ  JAZYK

  • Zopakujeme učivo – PODSTATNÁ JMÉNA, SLOVESA, PŘEDLOŽKY
  • Nově – SPOJKY

 

Učebnice  - str. 33,34

Pracovní sešit – str. 41, 42,53 

  • V organizaci práce uvádím, která cvičení budeme vypracovávat společně.

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí      *  SPOLEČNÉ OPAKOVÁNÍ POD. JMEN, SLOVES A  PŘEDLOŽEK

                  PS  41/2 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

                  *do ČJ-Š z učebnice 32/2  sami    (PROSÍM OFOTIT, POSLAT)

 

Úterý         * PS 41/ 3 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

                  PS  53/ 1, 2, 4 (pod. jm, slovesa, předložky) sami 

 

Středa       * učeb. 33 /1 SPOLEČNĚ PROJDEME

                 PS  42/1 a), b) VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

                 PS  42/1 c) sami  (krátké věty)

 

Čtvrtek     * učeb. 33 /2 SPOLEČNĚ PROJDEME

                 PS  42/2  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

                 *do ČJ-Š z učebnice 33/2   -  4 věty  sami (barevně vyznač spojky)

                       (PROSÍM OFOTIT, POSLAT)

 

Pátek        * PS 42/3  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

                 * PS  42/ 4 a 53/3 sami

 

POČÍTAČ:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/slovni-druhy 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/spojky1.htm

 

PSANÍ – str.16,17

 

ČTENÍ  -   *   ČÍTANKA  129 - 131

                * JÁ BARYK A MŮJ ŠNEK – začněte číst

 

MATEMATIKA

 

  • Tento týden procvičíme násobení a dělení třemi
  • jednotky hmotnosti
  •  a v geometrii pokračujeme -  geometrické útvary

 

Pracovní učebnice str. 53 – 55, 81

Početník str.9

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

 

Pondělí  * SPOLEČNĚ ZOPAKUJEME NÁSOBENÍ A DĚLENÍ  TŘEMI

              * PS  53/ 1 ,3, 4  - PŘIPRAVTE M -Š    VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

              * Početník str. 9  – 1. sloupeček + 81/1   sami

  

  Úterý    * SPOLEČNĚ ZKONTROLUJEME  GEO str. 81/1 z pondělí 

               * PS 53/ 7, 8   ZAČNEME  SPOLEČNĚ, DOKONČETE

               * Početník str. 9  – 2. sloupeček + 81/2, 4   sami

 

Středa    * SPOLEČNĚ ZKONTROLUJEME  GEO str. 81/2, 4 z úterý

               * PS 54/3, 4, 9  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

               * PS  53/9  a  54/1, 2 sami

 

Čtvrtek   * JEDNOTKY HMOTNOSTI  - VYSVĚTLÍME

               * PS 55/1, 2, 3 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

               * PS  54 – dokončete stranu, vybarvi si lodičku

 

Pátek     * PS 55/ 4, 5  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ 

              *Početník str. 9  – 3. sloupeček

 

POČÍTAČ:

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3

 

 PRVOUKA - PS str. 62-63

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 25. 1. – 29. 1. 2021
Výuka žáků od 4. 1. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
Zájmové kroužky rušíme do odvolání.
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter