Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  14. 4.  – 17. 4. 2020

ZAHRAJTE   SI  NA FLÉTNIČKU. 


ČESKÝ  JAZYK

Procvičovat budeme vzor pán a nově  vzor hrad.

 NOVÉ UČIVO VYVODÍME PŘI ON-LINE UČENÍ.

V průběhu úterý a středy  - opakování  střední a ženský rod. Prosím zaslat  mailem .

Učebnice str. 75 - 77

PS str. 16, 17   NAPSANÁ CVIČENÍ v PS  IHNED KONTROLUJ V KLÍČI!

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Úterý     * PS  16/ 5 sami +  IHNED ZKONTROLUJ V KLÍČI!

              * 1. sloupeček opakování středního a ženského rodu ( na mail posláno 8. 4. )

                       -  NA TEČKY PIŠ  VZOR VE STEJNÉM TVARU

                       -   VYPRACUJ SÁM/ SAMA!

 

Středa   *  do ČJ – Š z učebnice str. 75/ 7  - pokud se nebude jednat o měkkou nebo tvrdou slabiku, piš vzor pán ve stejném tvaru do závorky:

                  Př: Psi (páni) zuřivě štěkali.      

              * 2. sloupeček opakování středního a ženského rodu

 

Čtvrtek      *   učeb. 76/1, 2 – projít ústně

                 * PS  17/ 2, 3 sami +  IHNED ZKONTROLUJ V KLÍČI!

 

Pátek        *   do ČJ – Š z učebnice  77/ 5  - 3 řádky

                        +  77/ 8 – 3 řádky  ZKUS UŽ BEZ VZORŮ V ZÁVORCE, ALE ODŮVODŇUJ!

                  * PS  17/ 1

 

POČÍTAČ:  vzor hrad + přiřazování ke vzorům:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni2.html

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodmuzsky_procvic1.htm

 

ČTENÍ        OSADA HAVRANŮ

                 – dočti    3. kapitolu + vypracuj pracovní listy

  • list č. 9/4 – stránka již neexistuje, odpovědi najdeš  zde:  

http://historie.lusa.cz/v-praveku/nastroje-a-zbrane/

 

                 ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

-     každý den jeden ze skupiny při on-line výuce popovídá o své knížce.

 

 

MATEMATIKA

V úterý je naplánován test převodů jednotek. Prosím zaslat  mailem

Tento týden budeme počítat v oboru čísel větších než milion a opakovat obvody geometrických útvarů.

Všechny matematické operace (pamětné i písemné) máme vyvozené.

 

Učebnice str. 86 - 89

PS str. 16, 17

Početník  str.26, 28, 29

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Úterý     *  opakovací test převody jednotek

               -   VYPRACUJ SÁM/ SAMA!

               *učeb.86 – 87 projdi

 

Středa    *  PS 16/ 1  -  stačí dva rozvinuté zápisy čísel pro zopakování - sami

               *    PS 16/ 2 – sami

               *    PS 16/ 4, 5  - stačí od každého polovina

 

Čtvrtek     *  Početník str. 26, 28, 29 – vždy dva příklady (levý sloupeček) 

                 ZAPISUJ  VZOREČKY PRO OBVODY     o¨ = 4 * a 

                   TAK, JAK JSME SE UČILI     :                    o ∆  = a + b + c     … + obvod obdél.

                 *    PS 16/ 6, 7     - stačí od každého polovina   

 

Pátek      *  Početník str. 26, 28, 29 – vždy další dva příklady (levý sloup.)

               *    PS 17/ 1, 2, 3 – sami- ZOPAKUJ SI POROVNÁVÁNÍ A ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL

 

 POČÍTAČ:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion2.htm   

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/miliarda2.htm                                                                          

                                         

VLASTIVĚDA

V PÁTEK  PŘI  ON-LINE UČENÍ  MÁM PŘIPRAVENO

SPOLEČNÉ  ZOPAKOVÁNÍ  - přiřazování, prezentace .

PŘED NÍM:

  • Zkontroluj  list č. 10
  • Opakování PŘEMYSLOVCI – KRÁLOVÉ   Prosím zaslat  mailem do pátku.
  • Učebnice 23 KRÁL JAN A ELIŠKA PŘEMYSLOVNA  + list 11 (pouze úvod)

 

POČÍTAČ:  Udatné dějiny díly č. 36

LUCEMBURKOVÉ – MUSÍTE OPĚT PREZENTACI  ODBLOKOVAT – zde:

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/cesky-stat-za-vlady-lucemburku/prezentace.html

 

ANGLIČTINA

  • Učeb. 42 – 43 + ZOPAKUJ  SI  SLOVNÍ ZÁSOBU JÍDLO, ZELENINA, OVOCE
  • WB 42/ 1  - projdeme společně
  • WB  42/ 2 a 43/ 7 sami, POŠLU NA KONCI TÝDNE VYPRACOVANÉ  KE KONTROLE.
  • Procvičování sloves být, mít, umět – zasláno na mail – budeme též procvičovat ústně společně

PŘÍRODOVĚDA

PS str 33 a 34

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 18. 1. – 22. 1. 2021
JÍDELNÍ LÍSTEK 11. 1. – 15. 1. 2021
Výuka žáků od 4. 1. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
Zájmové kroužky rušíme do odvolání.
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter