Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Týdenní plán pro 4. ročník (9.11. – 13. 11. 2020)

Online výuka bude probíhat podle stanoveného rozvrhu ve skupinách od pondělí do čtvrtka. V pátek mají žáci pouze samostatnou práci.

Tento týden pošlu všechna cvičení vypracovaná, aby si děti mohly průběžně udělat kontrolu své práce.

 

Pondělí 9.11.

ČESKÝ JAZYK

PL – VYJMENOVANÁ SLOVA PO B – 1,3 SPOLEČNĚ

DIKTÁT SLOV – do ČJ-Š SPOLEČNĚ

PL – VYJMENOVANÁ SLOVA PO B – cv. 2 doplň a napiš do ČJ-Š - SAMOSTATNĚ

MATEMATIKA

PS str. 12 / cv. 5, 6 - SPOLEČNĚ

POČETNÍK str. 20 / celý 1. sloupeček (sečti a odečti) – SAMOSTATNĚ

 

Úterý 10.11.

ČESKÝ JAZYK

ÚSTNĚ VYZKOUŠÍM ŘADU VYJMENOVANÝCH SLOV PO L

UČ str. 29/cv. 3 – SPOLEČNĚ

PS str. 24 / cv. 2,3 – SPOLEČNĚ

UČ str. 29 / cv. 4 – do ČJ – Š SAMOSTATNĚ

Procvičování pravopisu str. 14 / cv. 1,2 (cv. 3 DOBROVOLNĚ) + kontrola v klíči - SAMOSTATNĚ

MATEMATIKA

PS str. 13/ cv. 10,11,12 – SPOLEČNĚ

POČETNÍK str. 20 / celý 2. sloupeček (sečti a odečti) – SAMOSTATNĚ 

 

Středa 11.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 24 / cv. 4 SPOLEČNĚ

DIKTÁT SLOV – do ČJ-Š SPOLEČNĚ

Procvičování pravopisu str. 15/celá +kontrola v klíči - SAMOSTATNĚ

MATEMATIKA

PS str. 17/cv. 1 SPOLEČNĚ

PS str. 16 / cv. 5 SPOLEČNĚ

PS str. 17 / cv. 2 SAMOSTATNĚ

PS str. 10 /cv. 12 SAMOSTATNĚ

PS str. 18/ cv. 10 SAMOSTATNĚ

 

Čtvrtek 12.11.

ČESKÝ JAZYK

PL – VYJMENOVANÁ SLOVA PO L – 1,2 SPOLEČNĚ

PL – VYJMENOVANÁ SLOVA PO L – cv.1 napsat do ČJ-Š (SPOLEČNĚ SI NAJDEME CHYBY, SAMOSTATNĚ NAPÍŠÍTE)

PL - VYJMENOVANÁ SLOVA PO L – cv. 4 - SAMOSTATNĚ 

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odčítání do M-Š – SPOLEČNĚ

POČETNÍK str. 21/1. sloupeček SAMOSTATNĚ

POČETNÍK str. 22 / 1. sloupeček SAMOSTATNĚ

 

Pátek 13.11. – SAMOSTATNÁ PRÁCE 

ČESKÝ JAZYK

PL - VYJMENOVANÁ SLOVA PO L – cv. 3

BČ str.30

MATEMATIKA

POČETNÍK str. 21/2. sloupeček + 3. sloupeček (DOBROVOLNĚ) -SAMOSTATNĚ

POČETNÍK str. 22 / 2. sloupeček + 3. sloupeček (DOBROVOLNĚ) SAMOSTATNĚ

 

ANGLICKÝ JAZYK

UNIT 7 – FIND THE BALL

Slovíčka si zapiš do slovníčku str. 16 – 17 - SAMOSTATNĚ

find[faɪnd], table[ˈteɪbəl], under[ˈʌndə], pocket[ˈpɒkɪt], between [bɪˈtwiːn], next to [nekst tuː], on the right [ɒn ðə raɪt], on the left [ɒn ðə left]

PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY ZE 3. ročníku (50 slov) – ve středu ústní zkoušení

UČ str. 16,17 SPOLEČNĚ

PS str. 16 / SPOLEČNĚ

 

ČTENÍ

DĚTI Z BULLERBYNU kapitola 16 + PŘÍSLUŠNÝ ÚKOL

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – str. 24 a str. 25

 

VLASTIVĚDA

Vlastivěda 4.ročník

PL rozstříhej a nalep správně do sešitu (s pomocí učebnice)

odkazy na krátká videa:

hory  https://edu.ceskatelevize.cz/video/4474-brdo-a-hory 

poušť  https://edu.ceskatelevize.cz/video/5241-proc-neni-v-cesku-poust

les  https://edu.ceskatelevize.cz/video/4475-brdo-a-les

 

PŘÍRODOVĚDA

Vypracuj si zápis podle zaslané prezentace do sešitu z přírodovědy. Namaluj si hezké obrázky.

POČÍTAČ:

TŘÍDÍME ROSTLINY – DŘEVINY A BYLINY

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny2.htm

TŘÍDÍME ROSTLINY – STROMY A KEŘE

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny3.htm

BYLINNÝ STONEK – LODYHA,STVOL,STÉBLO

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_stonek.htm

Aktuality

INFORMACE OD KHS PRO RODIČE
ZŠ Nová Ves u Chotěboře je od 22.2.2021 na základě rozhodnutí KHS až do odvolání z důvodu karantény uzavřena.
JÍDELNÍ LÍSTEK 22. 2. – 26. 2. 2021
VÝZVA MALOTŘÍDKY
Výuka žáků od 4. 1. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
Zájmové kroužky rušíme do odvolání.
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter