Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Týdenní plán pro 4. ročník (8.3.-12.3.)

Práce posílejte emailem nebo pomocí aplikace Whatsapp .

Požadované úkoly k zaslání posílejte do pátečního večera. Práce, které neobdržím do pátečního večera bez omluvy, považuji za nesplněný úkol.

ONLINE VÝUKA:

PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK: ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA

 1.   SKUPINA - 8:00 – 9:00 – JUSTIN, LEONA, PAVLÍNA, ROMAN, DAVID

 2.   SKUPINA – 9:00 – 10:00 – BOB, LUCKA, TÝNA, GÁBIN, MÍŠA, TONDA

PONDĚLÍ A ÚTERÝ: 1. SKUPINA ANGLICKÝ JAZYK - 10:00 – 11:00

STŘEDA A ČTVRTEK: 2. SKUPINA ANGLICKÝ JAZYK – 10:00 – 11:00

PÁTEK: SAMOSTATNÁ PRÁCE

 

PŘIPOMÍNÁM ORGANIZACI ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ

ČTENÁŘSKÝ DENÍK 4. a 5. ročník

PRÁZDNINOVÁ KNÍŽKA

DO 25.9. 2020

PODZIMNÍ KNÍŽKA

DO 2.11. 2020

VÁNOČNÍ KNÍŽKA

DO 4.1. 2021

ZIMNÍ KNÍŽKA

DO 26.2. 2021

JARNÍ KNÍŽKA

DO 30.4. 2021

LETNÍ KNÍŽKA

DO 18.6. 2021

 

 

NA ONLINE HODINY MĚJ VŽDY PO RUCE NÁPOVĚDNÍK!!!!!

 

Pondělí 8.3.

ČESKÝ JAZYK

Určování vzorů – procvičování (rod střední a rod ženský) - SPOLEČNĚ

PS str. 12/ cv. 2,3 – SPOLEČNĚ

PS str. 12/ cv. 1 + kontrola v klíči – SAMOSTATNĚ

PL ČÍSLO 1 – SAMOSTATNĚ - POSLAT

MATEMATIKA

PL ČÍSLO 2 – PONDĚLÍ 8.3. – SPOLEČNĚ

PL ČÍSLO 1 – PONDĚLÍ 8.3. – SAMOSTANĚ - POSLAT

 

Úterý 9.3.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 12/ cv. 4 – SPOLEČNĚ

PS str. 13 / cv. 1 – SPOLEČNĚ

PS str. 13/ cv. 2,4 + kontrola v klíči - SAMOSTATNĚ

PL ČÍSLO 2 – SAMOSTATNĚ - POSLAT

MATEMATIKA

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM (VYSVĚTLENÍ PRINCIPU.) – SPOLEČNĚ

PL ČÍSLO 3 – PŘÍKLAD 1,2,3,4 – SPOLEČNĚ

PL ČÍSLO 3 – PŘÍKLAD 5,6,7,8 - SAMOSTATNĚ

 

Středa 10.3.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 14/ cv. 7 – SPOLEČNĚ

PS str. 14/ cv. 8 – přepiš do ČJ-Š (Do závorky za slovo napiš vzor a vybarvi koncovky!) – SAMOSTATNĚ - POSLAT

MATEMATIKA

PL ČÍSLO 3 – PŘÍKLAD 9,10,11,12 – SPOLEČNĚ

PS str. 7/ cv. 2 - SPOLEČNĚ

PL ČÍSLO 3 – PŘÍKLAD 13,14,15,16 – SAMOSTATNĚ - POSLAT

PS str. 7/ cv. 3 - SAMOSTATNĚ

 

Čtvrtek 11.3.

ČESKÝ JAZYK

BAREVNÁ ČEŠTINA str. 39 – SPOLEČNĚ

UČ str. 70/ cv. 6 – přepiš do ČJ-Š - (Do závorky za koncovku podstatného jména napiš vzor a vybarvi koncovky!) – SAMOSTATNĚ - POSLAT

MATEMATIKA

PL ČÍSLO 4 – UČ str. 73/ cv. 1 – SPOLEČNĚ

POČETNÍ AUTOBUSY – SPOLEČNĚ

PL ČÍSLO 4 – UČ str. 74/ cv. 3 (Napsat do PL číslo 4.) – SAMOSTATNĚ – POSLAT

 

Pátek 12.3. – SAMOSTATNÁ PRÁCE

ČESKÝ JAZYK

PS str. 13/cv. 3 + kontrola v klíči – SAMOSTATNĚ

PS str. 14/ cv. 6, 9 + kontrola v klíči - SAMOSTATNĚ

MATEMATIKA

BAREVNÉ POČÍTÁNÍ – SAMOSTATNĚ - POSLAT

 

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 36, 37

PS str. 36,37

ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ SLOVÍČEK – DO str. 35 (Nezapomeň na WHO? WHERE? WHAT? HOW? WHY?)

PRACOVNÍ LIST – ANGLICKÝ JAZYK - POSLAT

Zapiš si nebo si nalep slovíčka do slovníku:

Bedroom (bedrum) – ložnice                             

Kitchen (kičin) – kuchyň                  

Hall (ho:l) – předsíň

Living room (livin rum) – obývací pokoj     

 Bathroom (ba:frum) – koupelna      

Live (liv) – bydlet, žít

Flat (flet) – byt                                           

We (vi:) – my                               

Opposite (opozit) – proti

Castel (ka:sl) – hrad                                    

 Haunted (ho:ntid) – strašidelný       

Corner (ko:ner) – roh, kout

Room (rum) – místnost,prostor                  

 Lovely (lavli) – roztomilý                 

Scared (skerd)- polekaný

 

ČTENÍ

DĚTI Z BULLERBYNU

str. 146 – str. 150 + PL kapitola 34

 

PŘÍRODOVĚDA

Podle zaslané prezentace (netisknout !!) si popiš obrázky z pracovního listu. Obrázky nalep do sešitu přírodovědy a ke každému živočichovi si najdi jednu zajímavou informaci. – POSLAT

PRACOVNÍ LIST – OPAKOVÁNÍ - POSLAT

 

VLASTIVĚDA

Milí čtvrťáčkové,

definitivně opouštíme zeměpisnou část vlastivědy a v další části se budeme věnovat naší historii.

1. Abychom ale zvládli učivo, je nutné, pochopit pojem časová osa. K tomu máte PL – časová osa (ten prosím ofotit a poslat L. Klus.)

Test na procvičení orientace na časové ose:

https://www.dejepisne.cz/test-casova-osa-1-10/

 2. Dále máte 1. díl ze seriálu Dějiny udatného českého národa – postupně si společně projdeme všechny díly, ve kterých se zábavnou formou seznámíte s naší historií.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230001-lovci-mamutu/

3. pomocí učebnice (str.3) vypracujte PL č.1 pouze 1.část (nadpis PRAVĚK) a list schovejte – příští týden doděláte a celé pošlete.

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 4. – 16. 4. 2021
Informace k nástupu do školy od 12. 4. 2021
Virtuální prohlídka školy nejen pro předškoláky.
Desatero předškoláka
Informace k zápisu do 1. ročníku
VÝUKA OD 1.3. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter