Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Týdenní plán pro 4. ročník (5.4. – 9.4.)

Práce posílejte emailem nebo pomocí aplikace Whatsapp .

Požadované úkoly k zaslání posílejte do pátečního večera. Práce, které neobdržím do pátečního večera bez omluvy, považuji za nesplněný úkol.

 

ONLINE VÝUKA:

ÚTERÝ AŽ ČTVRTEK: ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA

 1.   SKUPINA - 8:00 – 9:00 – JUSTIN, LEONA, PAVLÍNA, ROMAN, DAVID

 2.   SKUPINA – 9:00 – 10:00 – BOB, LUCKA, TÝNA, GÁBIN, MÍŠA, TONDA

ÚTERÝ: 1. SKUPINA ANGLICKÝ JAZYK - 10:00 – 11:00

STŘEDA: 2. SKUPINA ANGLICKÝ JAZYK – 10:00 – 11:00

 

Pondělí 5.4. – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ


 

Úterý 6.4.

ČESKÝ JAZYK

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-pan/index.html - SPOLEČNĚ

PL ČÍSLO 1 – VZOR PÁN – SAMOSTATNĚ - POSLAT

MATEMATIKA

PS str. 12/ cv. 1, 6 – SPOLEČNĚ

PL ČÍSLO 1 – PŘEVODY JEDNOTEK – ÚTERÝ 6.4. – SAMOSTATNĚ - POSLAT

POČETNÍK 2. díl – str. 7/ 1. sloupeček – SAMOSTATNĚ (Společná kontrola ve středu.)

 

Středa 7.4.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 17/ cv. 1, 2 – SPOLEČNĚ

UČ str. 75/ cv. 6 (Do závorky napište vzor a pád.) – napsat do ČJ – Š – SAMOSTATNĚ - POSLAT

MATEMATIKA

POČETNÍK 2.díl – str. 19/ cv. 2 – SPOLEČNĚ

https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_delky1.htm - SPOLEČNĚ

POČETNÍK 2. díl – str. 11/ celá strana (Nemusíš dělat odhad.) – SAMOSTATNĚ (Společná kontrola ve čtvrtek.)

 

Čtvrtek 8.4.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 17/ cv. 3 – SPOLEČNĚ

PS str. 18/ cv. 1 – SPOLEČNĚ

PS str. 18/ cv. 2, 3, 4 + Kontrola v klíči. - SAMOSTATNĚ

MATEMATIKA

PS str. 13/ cv. 2,3,4,7 – SPOLEČNĚ

POČETNÍK 2. díl – str. 19/ cv. 1 – SAMOSTATNĚ – POSLAT

POČETNÍK 2.díl str. 5/ cv.4 - SAMOSTATNĚ

 

Pátek 9.4. – SAMOSTATNÁ PRÁCE

ČESKÝ JAZYK

PL ČÍSLO 2 – napiš cvičení 1, 2 do ČJ -Š podle vzoru - POSLAT

MATEMATIKA

PL ČÍSLO 2 – TABULKY PŘEVODŮ - POSLAT

 

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 41 / celá – SPOLEČNĚ

PS str. 41/ celá – SPOLEČNĚ

PL - POSLAT

Zapiš si slovíčka:

love [lʌv] milovat                                          allergic to fur [əˈlɜːdʒɪk fɜː] alergický na srst

crawl [krɔːl] lézt, plazit se                          remote control [rɪˈməʊt kənˈtrəʊl] dálkové ovládání

its [ɪts] jeho, její, svůj                                roll over [rəʊl əʊvə] převalit se

learn  [lɜːn] učit se                                       cute [kjuːt] roztomilý

park [pɑːk] park                                            really funny [ˈrɪəlɪ fʌnɪ] opravdu legrační

every day [ˈevrɪ deɪ] každý den                  sometimes [ˈsʌmˌtaɪmz] někdy

beach [biːtʃ] pláž                                          stick [stɪk] klacek

bring back [brɪŋ bæk] přinést zpátky        in the air [in ðə eə] ve vzduchu

wet [wet] mokrý                                           dirty [ˈdɜːtɪ] špinavý

farmer [ˈfɑːmə] farmář, zemědělec

 

ČTENÍ

Anna a já nevíme samy, co děláme str. 167 – str. 172 + PL

 

PŘÍRODOVĚDA

Podle zaslané prezentace si vypracuj zápis do sešitu z přírodovědy. Rostliny do zápisu najdeš v pracovním listu. Vypracovaný zápis prosím – POSLAT

PS str.29/ cv. 1 (Kontrola podle zaslané složky.)

 

VLASTIVĚDA

DŮLEŽITÉ ! 

Všechny pracovní listy z vlastivědy (dějepisná část) si prosím ukládejte do desek, po příchodu do školy budeme kompletovat. Zůstanou vám a příští rok na ně navážete. Kdo už něco vytratil, tak se mi ozvěte, vytisknu vám je.

Podle učebnice str. 9-11 vypracuj PL na str.6 (POSLAT).

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 4. – 16. 4. 2021
Informace k nástupu do školy od 12. 4. 2021
Virtuální prohlídka školy nejen pro předškoláky.
Desatero předškoláka
Informace k zápisu do 1. ročníku
VÝUKA OD 1.3. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter