Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Týdenní plán pro 4. ročník (25.1. – 29.1. 2021)

Práce posílejte emailem nebo pomocí aplikace Whatsapp .

Požadované úkoly k zaslání posílejte do pátečního večera. Práce, které neobdržím do pátečního večera bez omluvy, považuji za nesplněný úkol.

ONLINE VÝUKA BUDE PO – ČT (STEJNÉ ČASY).

 

Pondělí 25.1.

ČESKÝ JAZYK

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm - SPOLEČNĚ

PRACOVNÍ LIST Č.1 – SAMOSTATNĚ

PS str. 40/ celá – SAMOSTATNĚ - POSLAT

MATEMATIKA

PÍSEMNÉ DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM DĚLITELEM – 2 PŘÍKLADY – SPOLEČNĚ

ČÍSLA VĚTŠÍ NEŽ 10 000 - ČÍSELNÁ ŘADA-SPOLEČNĚ

POČETNÍK str. 25 / druhý sloupeček – SAMOSTATNĚ

NAPIŠ DO SEŠITU M-Š – ČÍSLA OD 0 DO 100 000 (PO 10 000)-ZELENOU PASTELKOU

NAPIŠ DO SEŠITU M-Š – ČÍSLA OD 0 DO 1 000 000 (PO 100 000)-ČERVENOU PASTELKOU

NAPIŠ DO SEŠITU M-Š – ČÍSLA OD 30 000 DO 40 000 (PO 1 000) – MODROU PASTELKOU

NAPIŠ DO SEŠITU M-Š – ČÍSLA OD 600 000 DO 610 000 (PO 1000) – ORANŽOVOU PASTELKOU

 

Úterý 26.1.

ČESKÝ JAZYK

PRACOVNÍ LIST Č. 2 – OPAKOVÁNÍ PODSTATNÁ JMÉNA (cv.1) – SPOLEČNĚ

PRACOVNÍ LIST – ROZCVIČKY S PÁDY – SAMOSTATNĚ - POSLAT

MATEMATIKA

PRACOVNÍ LIST ČÍSLO 1 – PŘIROZENÁ ČÍSLA DO MILIONU (cv.1) – SPOLEČNĚ

POČETNÍK str. 29 / cv. 1,2 - SPOLEČNĚ

PRACOVNÍ LIST ČÍSLO 1 – PŘIROZENÁ ČÍSLA DO MILIONU (cv.2,3) - SAMOSTATNĚ

POČETNÍK str. 25 / třetí sloupeček – SAMOSTATNĚ

 

Středa 27.1.

ČESKÝ JAZYK

PRACOVNÍ LIST Č. 2 – OPAKOVÁNÍ PODSTATNÁ JMÉNA (cv.3) – SPOLEČNĚ

PS 2. DÍL – str.2/ cv. 1 (a,b,c+ d-dobrovolně) + KONTROLA V KLÍČI - SAMOSTATNĚ

MATEMATIKA

POČETNÍK str. 28/ cv. 1,2 - SPOLEČNĚ

POČETNÍK str. 26 / první sloupeček – SAMOSTATNĚ

POČETNÍK str. 28/ porovnej pomocí znaků - SAMOSTATNĚ

 

Čtvrtek 28.1.

ČESKÝ JAZYK

MĚSÍČNÍ TEST Z ČESKÉHO JAZYKA (LEDEN) - POSLAT

MATEMATIKA

MĚSÍČNÍ TEST Z MATEMATIKY (LEDEN) - POSLAT

 

Pátek 29.1.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 27 / celá strana- SPOLEČNĚ

PS str. 27/ cv. 5 – SAMOSTATNĚ

PS str. 27 / cv. 6,7 – SPOLEČNĚ

PL – SLOVESO TO BE – SAMOSTATNĚ – POSLAT

 

 

ZAPIŠ SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍKU – UČ. str. 27

Tennis  [ˈtenɪs] - tenis 

Basketball  [ˈbɑːskɪtˌbɔːl] - basketbal

Chess  [tʃes] - šachy

Football [ˈfʊtˌbɔːl] - fotbal

Catch[kætʃ] - chytání

Cards [kɑːd] - karty

Ice hockey[aisˈhɒkɪ] – lední hokej

+ SLOVÍČKA V ŠEDÉM RÁMEČKU  [fʌn], [ˈbɔːrɪŋ], [ɪkˈsaɪtɪŋ], [ˈdɪfɪkəlt], [mʌg], [ˈiːzɪ], [ˈsɪlɪ], [ˈaɪələnd], [waɪ], [weə is it from?]

 

ČTENÍ

DĚTI Z BULLERBYNU – 2 KAPITOLY

DÍVÁME SE NA HASTRMANA – str. 105 – str. 111 + PL 27.KAPITOLA

OLLE DOSTANE SESTŘIČKU – str. 111 – str. 116 + PL 28. KAPITOLA

 

PŘÍRODOVĚDA

EKOSYSTÉM LIDSKÁ OBYDLÍ

VYPRACUJ SI ZÁPIS DO SEŠITU PŘÍRODOVĚDY PODLE ZASLANÉ PREZENTACE.

 

VLASTIVĚDA

Napiš do sešitu nadpis PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ ČR a odpověz na tyto otázky (použij učebnici na str. 31, 32):

  1. Co je to půda?
  2. Z čeho se půda skládá?
  3. Co je to humus a k čemu je dobrý?
  4. Co je to kompost? Máte na zahradě vlastní kompost?
  5. Napiš názvy alespoň 7 živočichů žijících v půdě.
  6. Jaké tři typy půdy podle SLOŽENÍ rozlišujeme?
  7. Který typ se nejlépe hodí pro pěstování zeleniny?
  8. Jaké tři typy půdy podle ÚRODNOSTI rozlišujeme? Seřaď od nejméně úrodného po nejúrodnější.
  9. Která úrodná půda se nejvíce vyskytuje u nás na Vysočině?

10. Rozděl stránku na tři sloupce. Sloupce nadepiš: 1.NÍŽINY, 2.VYSOČINY, 3.PODHORSKÉ OBLASTI.

Nakresli, co se ve které oblasti ČR nejčastěji pěstuje (rostliny) a chová (zvířata)

11.  Proč se ve velkém v ČR pěstuje (ke každé rostlině napiš, co se z ní vyrábí):

len, řepka olejka, slunečnice, lilek brambor, chmel, vinná réva, obiloviny, cukrová řepa

12. Proč se v ČR ve velkém chová (ke každému zvířeti napiš jeho užitek pro člověka):

drůbež, ovce, ryby, ovce, kozy, skot

Aktuality

INFORMACE OD KHS PRO RODIČE
ZŠ Nová Ves u Chotěboře je od 22.2.2021 na základě rozhodnutí KHS až do odvolání z důvodu karantény uzavřena.
JÍDELNÍ LÍSTEK 22. 2. – 26. 2. 2021
VÝZVA MALOTŘÍDKY
Výuka žáků od 4. 1. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
Zájmové kroužky rušíme do odvolání.
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter