Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Týdenní plán pro 4. ročník (22.3.-26.3.)

Práce posílejte emailem nebo pomocí aplikace Whatsapp .

Požadované úkoly k zaslání posílejte do pátečního večera. Práce, které neobdržím do pátečního večera bez omluvy, považuji za nesplněný úkol.

ONLINE VÝUKA:

PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK: ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA

 1.   SKUPINA - 8:00 – 9:00 – JUSTIN, LEONA, PAVLÍNA, ROMAN, DAVID

 2.   SKUPINA – 9:00 – 10:00 – BOB, LUCKA, TÝNA, GÁBIN, MÍŠA, TONDA

PONDĚLÍ A ÚTERÝ: 1. SKUPINA ANGLICKÝ JAZYK - 10:00 – 11:00

STŘEDA A ČTVRTEK: 2. SKUPINA ANGLICKÝ JAZYK – 10:00 – 11:00

PÁTEK: SAMOSTATNÁ PRÁCE

 

Pondělí 22.3.

ČESKÝ JAZYK

OPAKOVÁNÍ – KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN ROD STŘEDNÍ A ŽENSKÝ

PS str. 15/ cv. 1,2 - SPOLEČNĚ

PL ČÍSLO 2 – PONDĚLÍ 22.3.-SAMOSTATNĚ - POSLAT

PL ČÍSLO 1 – KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN – SLOUPEČEK PONDĚLÍ - SAMOSTATNĚ

MATEMATIKA

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM – do M - Š – SPOLEČNĚ

PS str. 7/cv. 4 - SPOLEČNĚ

POČETNÍK 2. DÍL  str. 8/ 1. sloupeček - SAMOSTATNĚ

PS str. 7/ cv.6 – SAMOSTATNĚ (KONTROLA VÝSLEDKŮ PŘI ONLINE V ÚTERÝ)

 

Úterý 23.3.

ČESKÝ JAZYK

PL ČÍSLO 3 – CVIČENÍ 2 – SPOLEČNĚ

PL ČÍSLO 3 – CVIČENÍ 1 – SAMOSTATNĚ - POSLAT

PL ČÍSLO 1 – KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN – SLOUPEČEK ÚTERÝ - SAMOSTATNĚ

MATEMATIKA

PS str.8/ cv.1, 4, 6 – SPOLEČNĚ

PS str. 8/ cv. 3, 5 – SAMOSTATNĚ (KONTROLA VÝSLEDKŮ PŘI ONLINE VE STŘEDU)

POČETNÍK 2. DÍL str. 8/ 2. sloupeček - SAMOSTATNĚ

 

Středa 24.3.

ČESKÝ JAZYK

ŠKOLÁKOV – URČOVÁNÍ VZORŮ RODU MUŽSKÉHO - SPOLEČNĚ

PS str. 15/ cv. 3, 4 – SPOLEČNĚ

UČ str. 71/ cv. 4 – do ČJ-Š – Slova napiš do dvou sloupců a) životné b) neživotné a do závorky za slovo napiš vzor. -  SAMOSTATNĚ - POSLAT

PL ČÍSLO 1 – KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN – SLOUPEČEK STŘEDA - SAMOSTATNĚ

MATEMATIKA

PS str. 9/ cv. 3,5,6,7 – SPOLEČNĚ

PS str. 10/ cv. 1, 5 – SAMOSTATNĚ - (KONTROLA VÝSLEDKŮ PŘI ONLINE VE ČTVRTEK)

POČETNÍK 2. DÍL str. 8/ 3. sloupeček – SAMOSTATNĚ – POSLAT CELOU STRANU

 

Čtvrtek 25.3.

ČESKÝ JAZYK

BAREVNÁNÁ ČEŠTINA – str. 44 – SPOLEČNĚ

UČ str. 73/ cv. 11 a (b – nedělat) – do ČJ-Š – SAMOSTATNĚ - POSLAT

PL ČÍSLO 1 – KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN – SLOUPEČEK ČTVRTEK - SAMOSTATNĚ – POSLAT VŠECHNY SLOUPEČKY

MATEMATIKA

PS str. 10/ 2,3,4 – SPOLEČNĚ

PS str. 11/ cv. 4 - SAMOSTATNĚ

POČETNÍK 2. DÍL str. 9/ cv. 3 – SAMOSTATNĚ - POSLAT

 

Pátek 26.3. – SAMOSTATNÁ PRÁCE

ČESKÝ JAZYK

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU str. 29 / celá + kontrola v klíči - SAMOSTATNĚ

MATEMATIKA

PL ČÍSLO 1 – VZTAHY MEZI NÁSOBENÍM A DĚLENÍM – SAMOSTATNĚ - POSLAT

 

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 38,39 - SPOLEČNĚ

PS str. 38,39 – SPOLEČNĚ

PL – ANGLICKÝ JAZYK – POSLAT

ZAPIŠ SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍKU

address                [əˈdres]                      adresa

house                     [haus]                         dům

street                    [striːt]                       ulice

post code               [ˈpəʊstˌkəʊd]             poštovní směrovací číslo

phone number         [fəʊn nʌmbə]              telefonní číslo

wash                      [wɒʃ]                           mýt

toilet                     [ˈtɔɪlɪt]                       záchod

put on                    [put on]                      vzít na sebe, obléknout se

in the photo           [in ðə ˈfəʊtəʊ]            na fotce

 

ČTENÍ

DĚTI Z BULLERBYNU

PONTUS JDE DO ŠKOLY str. 150 – str. 154 + PL

KDYŽ JDEME DOMŮ ZE ŠKOLY str.155 – str. 161 + PL

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 19, 20 (Oprav si podle zaslaného řešení PS na str. 15, 16. Starší verze sešitu a číslování se neshoduje.)

 

VLASTIVĚDA

INFORMACE NA PRACOVNÍM LISTU

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 4. – 16. 4. 2021
Informace k nástupu do školy od 12. 4. 2021
Virtuální prohlídka školy nejen pro předškoláky.
Desatero předškoláka
Informace k zápisu do 1. ročníku
VÝUKA OD 1.3. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter