Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Týdenní plán  2.11.-6.11.2020

Pondělí 2.11.

Úkoly, které budou zadané k vypracování, prosím posílejte ke kontrole každý týden do pátku. Děkuji.

BONUS - tato práce je dobrovolná!    ONLINE výuka Po-ČT podle skupin!

ČJ- PS str. 20/2,3

M- str. 24/1,2,3

ČT- Moje první čítanka str. 52

PS- Písanka 1.díl, str. 19 dokonči

PRV- PS str.11/1,2

Bonus str.11/3 vysvětlení najdeš v učebnici str.10

Úterý 3.11.

ČJ- PS str.20/4, PS str.21/1,2

M-str.24/4 a) Do sešitu MŠ( školní) proveď zápis, znázornění, zapiš příklad a napiš odpověď. (Vzor v PS str. 23/1 )

ČT- str.53 Do sešitu na čtení napiš datum, udělej si linku, na ni napiš název článku. Namaluj mapu Afriky a jedno zvíře, které žije v Africe.

PS-str. 20/6 řádků

Středa 4.11.

ČJ-PS str.21/3,4

M-str.24/5 Abyste správně vyřešili, přečtěte si str. 24/6

Početník str.6 /1 sloupec

ČT-str.54 Na novou stránku si do sešitu na čtení napiš datum, udělej si linku, na ni napiš název článku. Namaluj palmu a Slunce. Bonus: další zvíře pod palmu

PS-str.20/ dopiš

PRV-PS str.12/1 a, b, str. 12/2 BONUS str.12/3  Nápověda: učebnice str.11

Čtvrtek 5.11.

ČJ-Uč. Str.21/5 diktát. Píšeme do sešitu na diktát, napíšeme datum, píšeme 3 věty, jak jsme zvyklí, tzn. rodič nebo vychovatel přečte celou větu, diktuje ji po slovech. Na začátku velké písmeno, na konci tečka, vykřičník nebo otazník. Diktát si po sobě přečteme, najdeme chyby, opravíme. Zašleme ke kontrole emailem do pátku.

Barevná čeština /str.8

M-str. 25/1, str.25/2 a, b, str. 25/3

ČT-str.55  Na další stránku zapiš do sešitu na čtení datum, nadpis, nakresli košík hub.

PS-str.21/ 6 řádků

Pátek 6.11.

ČJ, M - Měsíční kontrolní práce. Prosím vychovatele, aby text s dětmi prošli a vysvětlili jim práci. Poté by žáci měli pracovat samostatně. Neopravujte jim chyby. S ostatními žáky si vše vysvětlíme při online výuce ve čtvrtek.

Prosím pošlete ke kontrole emailem.

ČT-str.56

PS-str.21 dopiš

Aktuality

RANNÍ PŘÍCHODY ŽÁKŮ DO ŠATEN OD 30.11. 2020
ŠKOLNÍ DRUŽINA OD 30.11.2020
NÁVRAT 4. a 5. ročníku od 30.11.2020 do ZŠ
JÍDELNÍ LÍSTEK 30. 11. – 4. 12. 2020
NÁVRAT 1., 2., 3. ročníku od 18.11.2020 do ZŠ
Online výuka od 19. 10. 2020
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
Uzavření ZŠ od 14.10. 2020
Zájmové kroužky rušíme do odvolání.
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
NOŠENÍ ROUŠKY OD 10.9. 2020
Informace pro rodiče
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter