Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  Nová Ves u Chotěboře

 

 

PSČ  582 73  Nová Ves u Chotěboře 114, okres Havlíčkův Brod

Tel.: 569 621 519

IČO: 75017661

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře               

Ředitelka ZŠ Nová Ves u Chotěboře jako příslušný správní orgán rozhodla na základě ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, pro školní rok 2021/2022 takto:

 

  1. Od 1. 9. 2021 se přijímají k základnímu vzdělávání žáci s registračními čísly:

1/2021

2/2021

3/2021

4/2021

5/2021

6/2021

7/2021

8/2021

9/2021

10/2021

11/2021

14/2021

15/2021

 2. Odklad školní docházky o jeden rok se povoluje žákům s registračními čísly:

12/2021

3. Přerušení správního řízení po dobu nutnou k doložení potřebných odborných posouzení k odkladu školní docházky se povoluje pro žáky s registračními čísly:

12/2021

 

 

 

Nová Ves u Chotěboře, 1. 5. 2021               

                                                                                               Mgr. Ilona Marková, řed. ZŠ                        

 

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 10. 5. – 14. 5. 2021
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2021/2022
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3.5.2021
JÍDELNÍ LÍSTEK 3. 5. – 7. 5. 2021
Informace k nástupu do školy od 12. 4. 2021
Virtuální prohlídka školy nejen pro předškoláky.
Desatero předškoláka
Informace k zápisu do 1. ročníku
VÝUKA OD 1.3. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter