NEJSEM VE ŠKOLE - 4. ROČNÍK

30.8.2023

Pokud je dítě nemocné více dní, vyzvedněte si, prosím, pracovní sešity, čítanku atd. ve škole. (nevejde se do schránky)

Pracovní listy vkládáme do schránky na budově  školy v pátek odpoledne.

 

PÁTEK 8.3. 2024

ČESKÝ JAZYK

Umíme to - určování vzorů podstatných jmen rodu mužského

Sebehodnocení k měsíčním testům

MATEMATIKA

Zaokrouhlování str.7/1,2,3,4

 

ČTVRTEK 7.3. 2024

ČESKÝ JAZYK

PL - určování životnosti 

PL - určování vzorů

MATEMATIKA

PS str.5,5/ celé

PŘÍRODOVĚDA

prezentace referátů

STŘEDA 6. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK

PL - URČOVÁNÍ VZORŮ 

BČ str. 44

PL - urči koncovky

MATEMATIKA

PS str. 4/ celá

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 29/4, 5 (najdi alespoň 7 oblečení a přelož do čj) a 6

VLASTIVĚDA

úvod do Evropy, PS str.35 / 1, 2 (Slovensko už nedělat)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 1.3. 2024

ČESKÝ JAZYK

PL - doplňování koncovek (tři sloupečky)

PS str. 11/ cv. 2

MATEMATIKA 

PS II. DÍL - str.1/ celá

PŘÍRODOVĚDA

dokončit referát do sešitu na elektrárnu (podle svého výběru)

PL - elektrická energie

ČTENÍ 

PL - CESTOVÁNÍ S VELRYBOU

INFORMATIKA

QR kódy

 

ĆTVRTEK 29.2.

ČESKÝ JAZYK

MĚSÍČNÍ TEST - ČESKÝ JAZYK

MATEMTIKA

MĚSÍČNÍ TEST - MATEMATIKA

PŘÍRODOVĚDA

vypracování referátu - podle zadaných otázek

ANGLICKÝ JAZYK

uč. str. 28 - přečíst a přeložit si článek + PS str. 28/1, 2

 

STŘEDA 28.2.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 14/ celá

UČ str. 70/ cv. 7 - do ČJ-Š

MATEMATIKA

TEST ZLOMKY

PS str. 48/4,5,6

VLASTIVĚDA 

Dodělali jsme opakování v PS - nemusí dodělávat

ANGLICKÝ JAZYK

procvičovali jsme slovíčka

ÚTERÝ 27.2.

ČESKÝ JAZYK

PL koncovky podstatných jmen (vzory+koncovky)

MATEMATIKA

PL - opakování zlomků (před testem)

PS str. 48/ 1,2,3

UČ str. 61/cv.1,3 - M-Š

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 26.1.

ČESKÝ JAZYK 

Diktát - koncovky podstatných jmen rodu středního

MATEMATIKA 

PS str. 30 a 31 - dokončit

PŘÍRODOVĚDA

Spalovací motory a elektromotory - zápis do sešitu +pl

ČTENÍ 

Čísla v pohádkách str. 35 - Čítanka pro 4. ročník

INFORMATIKA

Vytvořit křížovku na anglická slovesa v excelu

 

ČTVRTEK 25.1.

ČESKÝ JAZYK

BČ str. 38

MATEMATIKA

UČ str. 45/cv. 1

UČ str. 45/ cv. 2

TESTÍKY str. 23/ cv. 1,2,3

PŘÍRODOVĚDA

Parní stroj - zápis do sešitu

Nalepit obrázek parního stroje do sešitu a popsat podle učebnice na str. 27

UČ str. 26,27

STŘEDA 24.1.

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 61/ cv. 3 do ČJ-Š

MATEMATIKA

PS str. 30/1,2

PS str. 31/ cv. 1

VLASTIVĚDA

nerostné bohatsví ČR: PS str. 22, 23 (co zvládneš)

odkazy na videa: 

železo: https://edu.ceskatelevize.cz/video/1119-vyroba-zeleza-ve-vysoke-peci

uhelné safari: https://edu.ceskatelevize.cz/video/12563-mufloni-na-uhelnem-safari

kamenolom: https://www.youtube.com/watch?v=XPGOnx7ZvNg&t=122s

případně Co je ropa? (web nezkreslená věda)

ANGLICKÝ JAZYK

opakujeme to be, have got

ÚTERÝ 23.1.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 7/ cv. 3,1(dole)

PS str. 8/ cv. 2,4

MATEMATIKA

UČ STR. 44/ CV. 1

UČ str. 44/cv. 2

1232:5 = 

PS str. 29/cv. 4,5,6

ANGLICKÝ JAZYK

opakování HAVE GOT, BE + PS str. 22,23 (co zvládneš)

PONDĚLÍ 22.1.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 6/ cv. 3

PS str. 7/ cv. 1,2

PS str. 8/ cv.3

MATEMATIKA

PS str. 29/ cv. 3

TESTÍKY str. 22/ celá

.....................................................................................................................................

PÁTEK 19.1.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 6/ cv. 2,3

MATEMATIKA

PS str. 29/ cv. 1,2,3

PŘÍRODOVĚDA

Kolo - VYNÁLEZ KOLA + PL (nalepit do PS)

ČTENÍ

Básničky - příprava na recitační soutěž

Lukáš Culek - NEVÝHODY STŘEDOVĚKÉHO RYTÍŘE (Čítanka str. 122)

INFORMATIKA

excel - tvorba křížovky

 

ČTVRTEK 18.1. 

ČESKÝ JAZYK

PS str5/ cv. 2,3,4

MATEMATIKA

PS str.28/ celá

Přírodověda

PS str. 11,12

PL -jednoduché stroje (nalepit do sešitu a vypracovat)

 

STŘEDA 17.1.

ČESKÝ JAZYK

PS str, 4/ cv. 4

PS str.5/ cv. 1

MATEMATIKA

PS str. 27/celá

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 24

VLASTIVĚDA

PS str.21/1, 3

ÚTERÝ 16.1.

ČESKÝ JAZYK 

PS str. 4/cv. 2,3

MATEMATIKA

Test na písemné dělení

PS str. 26/celá

ČTENÍ

Moře, strýčku, proč je slané?+dokončit pracovní list

PONDĚLÍ 15.1.

ČESKÝ JAZYK

Hodnocení měsíčních testů

PS str. 4/ cv. 1

DÚ - UČ str. 57/cv.2

MATEMATIKA

UČ str. 39/ cv. 1 do M-Š

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 12.1. 2024

ČESKÝ JAZYK

Diktát - vyjmenovaná slova po V (napíše si ve škole)

PL - skloňování podle pádů město, moře, kuře, stavení

MATEMATIKA

Do M -Š vypočítej příklady:

182:7 =            195 : 5 =

144 : 2 =            576 : 6 =

440 : 5 =             408 : 2 =

PŘÍRODOVĚDA

PL - nalepený v sešitě PŘ - Nakreslit si kladku pevnou, volnou, kladkostroj a podle učebnice si dopsat popis.

PS str. 10/ celá

ČTENÍ

ČTENÁŘSKÝ DENÍK - VÁNOČNÍ KNÍŽKA !

INFORMATIKA

Zadání práce najdeš na svém emailu.

 

ČTVRTEK 11.1. 2024

ČESKÝ JAZYK

PS str. 3/ cv. 2,3,4,5

BČ str 46

Tablet - Umíme to (domácí úkol)

MATEMATIKA

Testíky str. 18,19

M-D - nalepit pracovní list

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 4/1,2,3

PS str. 7 / cv. 1,2,3

PS str. 8/ cv. 1,2,3

PS str. 9/ cv. 4,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČTVRTEK 21.12.2023

ČESKÝ JAZYK

BČ str. 30,31

UMÍME TO - DOMÁCÍ ÚKOL

MATEMATIKA

TESTÍKY - od str. 1 do str. 17

Postupně počítej chybějící cvičení. Ke každěmu cvičení napiš datum.

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 37/otázky (Přílohy č.2) - Otázky stříhej od spodu. Ustřihni otázku, nalep ji do sešitu a napiš odpověď. Za správné vypracování můžeš obdržet jedničku.

ANGLICKÝ JAZYK

Ps str. 20/1, 2

sloveso Have got

STŘEDA 20.12. 2023

ČESKÝ JAZYK

PS str. 40/celá (sloh)

UMÍME TO - DOMÁCÍ ÚKOL

FIMFÁRUM - LÍNÁ POHÁDKA  + pracovní list

MATEMATIKA

TESTÍKY - od str. 1 do str. 17

Postupně počítej chybějící cvičení. Ke každěmu cvičení napiš datum.

 

ÚTERÝ 19.12. 2023

ČESKÝ JAZYK

UČ str.49/cv. 5 - Cvičení napiš do sešitu ČJ-Š a urči pád.

BČ str. 34

UMÍME TO - zadaný domácí úkol

MATEMATIKA

TESTÍKY - od str. 1 do str. 17

Postupně počítej chybějící cvičení. Ke každěmu cvičení napiš datum.

 

PONDĚLÍ 18.12.2023

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu - dokončit zelené stránky - vyjmenovaná slova

Barevná čeština  - str.37

UMÍME TO -  zadaný domácí úkol

MATEMATIKA

TESTÍKY - od str. 1 do str. 17

Postupně počítej chybějící cvičení. Ke každěmu cvičení napiš datum.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ 11.12.2023

ČESKÝ JAZYK

PS str. 36/ cv. 2,3,4

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU str.37/celé

DÚ - UČ str. 41/ cv. 3

MATEMATIKA

GEO PS str. 19/ celá

GEO PS str.20

 

PÁTEK 8.12. 2023

ČESKÝ JAZYK

PS str.36/celá

MATEMATIKA

GEO PS str. 17/celá

GEO PS str. 18/celá

 

ČTVRTEK 7.12. 2023

ČESKÝ JAZYKA

PS str. 35/ celá

DÚ - UČ str. 38/ cv. 8

MATEMATIKA

rýsování čtverce do sešitu geometrie - Narýsuj čtverec ABCD, a= 6cm a čtverec MNOP, m = 4 cm.

Prostuduj si učebnici z geometrie na str. 25,26,27/žluté tabulky

PŘÍRODOVĚDA

Test - napíšeš si po návratu do školy

STŘEDA 6.12. 2023

ČESKÝ JAZYK

PS str. 34/cv.5

MATEMATIKA

Test z geometrie

GEO PS str. 12/celá

DÚ - M- UČ str. 38/cv. 1

ANGLICKÝ JAZYK

procvičujeme předložky, na umimeto.cz jsou cvičení z AJ - udělat alespoň na 3.štít

VLASTIVĚDA

PS str. 16 a 17, příště píšeme na řeky ČR slepá mapa.

ÚTERÝ 5.12. 2023

ČESKÝ JAZYK

určování slovních druhů - PL

určování pádů - PL

MATEMATIKA

GEO PS str. 10,11 /celá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 1.12.

ČESKÝ JAZYK 

PS str. 33/celá

PS str. 34/ 3,4

MATEMATIKA

PS str. 30,31/ celé

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 22/cv.2,3

PS str. 23/ cv. 5,6

PS str. 24/ celá

PS str. 25/ celá

ČTENÍ

UČEBNICE PŘ - str. 20,21,22,23,24

 

ČTVRTEK 30.11.

ČESKÝ JAZYK

Měsíční test z českého jazyka - listopad

MATEMATIKA

Měsíční test z matematiky - listopad

PŘÍRODOVĚDA 

střídání ročních období - zápis do sešitu

ANGLICKÝ JAZYK

předložky, lekce 7

 

STŘEDA 29.11. 2023

CHALOUPKY HORNÍ KRUPÁ - VÝUKOVÝ PROGRAM

ÚTERÝ 28.11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Diktát

slovní druhy - procvič na Umíme to

FIMFÁRUM - LAKOMÁ BARKA (přečíst celou pohádku)

MATEMATIKA

GEO - PS str. 28/celá

ŽLUTÁ - UČ str. 37/cv.2

 

PONDĚLÍ 27. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK

PS str. 33/ celá

UČ str. 36/ cv.3 - ČJ -D

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 24.11.2023

PROJEKTOVÝ DEN - ŠKOLA OČIMA DĚTÍ

ČTVRTEK 23.11.2023

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy - OPAKOVÁNÍ

PS dokončit strany s vyjmenovanými slovy do str. 31

MATEMATIKA

UČ str. 36/cv.3 - M-D

GEO - PS str.9

ANGLICKÝ JAZYK

1. naučit se slovesa z druhého sloupečku (Helper)

2. na školním emailu máš potvrzení o zapojení do DUOLINGO - nepovinné, jen pokud bys chtěl, tak se na to podívej

3. v pracovním sešitě pokračujeme sedmou lekcí - předložky. (doděláš až přijdeš)

STŘEDA 22.11. 2023

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy - opakování

Umíme to - https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-slovnich-druhu

UČ str. 35/ cv. 5 - do ČJ -D

MATEMATIKA

GEO - PS str. 7,8 / celé

ÚTERÝ 21.11.2023

ČESKÝ JAZYK

Diktát na vyjmenovaná slove (Procvičuj vyjmenovaná slova na umíme to.)

MATEMATIKA

GEO - PS str. 4/celá, PS str. 5/celá

ŽLUTÁ - UČ str. 36/1 c,d - M-D

ANGLICKÝ JAZYK

opakování sloves a předložek, zítra PS předložky

VLASTIVĚDA

Povrch ČR: PS str.14, pohoří ČR a jejich vrcholy (procvičovali jsme na počítači), zítra test slepá mapa, pokus č.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 13.10.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 16/celá

MATEMATIKA

opakování převodů jednotek

PS str. 14/celé

PŘÍRODOVĚDA

test gravitace

PS str. 11/ cv. 1,2

PS str. 12/ cv. 4

PS str. 14/ cv. 3,4,5

PS str. 15/ cv. 1

PS str. 16/ cv. 1,2

ČTENÍ

str. 30 VÝLET NA MĚSÍC (KOPIE TEXTU) + úkol str. 31/otázka 3 do sešitu na ČT

INFORMATIKA

práce se složkou (založit složku) + office 365

ČTVRTEK 12.10.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 17/celá

PL - pouze cvičení 1,2,3 (barevná kopie)

test předložky a předpony

MATEMATIKA

PS str. 11/celá

UČ str.15/cv. 3,4

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 29.9.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

ČTVRTEK 28. 9

STÁTNÍ SVÁTEK

STŘEDA 27.9.

ČESKÝ JAZYK

PS str.13/ dokončit

PL - stavba slova (dokončit)

UČ str.v 17/ cv. 2 a - napiš tři řádky

MATEMATIKA

Měsíční test z matematiky - září

ÚTERÝ 26.9.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 13/ cv. 1,2

PL - stavba slova

ČTENÍ - FIMFÁRUM - KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ (bez prac. listu)

MATEMATIKA

PS str. 6/ cv. 4,5

PS str. 7/ cv. 1,2

DÚ - UČ str. 10/ cv.2 a,b,c

VLASTIVĚDA

opakování politického systému v ČR, tvorba předvolebního programu "politických" stran 4. a 5. ročníku

ANGLICKÝ JAZYK

testík, opakování sloves a slovíček lekce 1

PONDĚLÍ 25.9.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 11/cv. 5

PS str. 10/ cv. 2,3

PS str. 9/ celá

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 22.9.

VÝLET - KINO CHOTĚBOŘ

ČTVRTEK 21.9.

ČESKÝ JAZYK

PS str.11/celá

MATEMATIKA

PS str. 6/1,2,3

UČ str. 9/ cv. 2

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 6/1,2 (naučit se slovíčka, zopakovat abecedu)

 

STŘEDA 20.9.

ČESKÝ JAZYK

PS str.8/cv. 2,3

PS str. 9/ cv. 1

BČ str. 8,9

MATEMATIKA

zaokrouhlování - společně

PL - zaokrouhlování

PS str. 5/ celá

 

ÚTERÝ 19. 9. 

ČESKÝ JAZYK

PS str. 7/celá strana

ČTENÍ - Fimfárum  - J. Werich a J. Trnka (info z přebalu knihy + prac. list)

MATEMATIKA

PS str. 3/ cv. 7

PS str. 5/ cv. 1,2

UČ str. 6/cv.3

VLASTIVĚDA

ČR: školní sešit dopíše, až přijde, PS str.2 celá strana (s učebnicí)

ANGLICKÝ JAZYK

procvičujeme sloveso BÝT, nová slovíčka má ve škole na papíře (většinu zná)

 

PONDĚLÍ 18.9. 

ČESKÝ JAZYK

PL - ú/ů/u

PS str. 4/cv.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.