NEJSEM VE ŠKOLE - 5. ROČNÍK

30.8.2023

Pokud je dítě nemocné více dní, vyzvedněte si, prosím, pracovní sešity, čítanku atd. ve škole. (nevejde se do schránky)

Pracovní listy vkládáme do schránky na budově  školy v pátek odpoledne.

 

STŘEDA 27.3.

ČESKÝ JAZYK

HODNOCENÍ MĚSÍČNÍCH TESTŮ

Umíme to - DÚ

2., 3., a 4. vyučovací hodina - divadelní představení

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 18 - čtení textu

ÚTERÝ 26.3.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 10/cv.1,2,3,4

MATEMATIKA

PS(GEO) str. 24,25,26

ANGLICKÝ JAZYK

Umíme to - DÚ

PONDĚLÍ 25.3.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 9/celá

UČ str. 23/ cv. 9 - do ČJ-Š

MATEMATIKA

Společné rýsování trojúhelníků

a) různostranný

b) rovnoramenný

c) rovnostranný

d) pravoúhlý

VLASTIVĚDA

Polsko: PS str. 37 + uč. str. 48

_____________________________________________________________________________________________________

PÁTEK 22.3.

ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA

Písemný test Klokánek

PŘÍRODOVĚDA

elektrický proud (zápis si doplníš od spolužáků)

ČTENÍ

čítanka str. 114 - UKŘIŽOVÁNÍ ....+pl

str. 116 - ROMANCE...+pl

INFORMATIKA

Scratch junior - programování

ČTVRTEK 21.3.

ČESKÝ JAZYK

PL - slovesa

UMÍME TO - ZADÁNÍ V DÚ

MATEMATIKA

Test desetinná čísla

PS str. 33/ celá (Finanční gramotnost)

UČ str. 21/ cv. 1,3 - do ČJ -Š

PŘÍRODOVĚDA

Program Velikonocce - sestra Grácie

ANGLICKÝ JAZYK

test - přítomný čas prostý

zápis slovíček z 18. lekce

UMÍME TO - POVOLÁNÍ

 

STŘEDA 20.3.

ČESKÝ JAZYK

slovesný způsob - PS str.8/ cv. 1,2,5

UČ str. 21/ cv. 4 - ČJ-Š

MATEMATIKA

PS str. 18/ dokončit

PL - násobení desetinných čísel 10,100,1000

ANGLICKÝ JAZYK

lekce 18 - přečíst a přeložit článek str. 38

VLASTIVĚDA

PS str. 36 s uč. na známky

ÚTERÝ 19.3.

ČESKÝ JAZYK

Měsíční test

MATEMATIKA

Měsíční test

ANGLICKÝ JAZYK

PL - PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

PS str. 37/ celá

PONDĚLÍ 18.3.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 7/celá

UČ str. 18-19/od startu 15 sloves (určit osobu, číslo, čas)

MATEMATIKA

PS str. str. 18

VLASTIVĚDA

Slovenská republika: PS str. 35

_____________________________________________________________________________

PÁTEK 8.3.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 6/ cv. 4

SEBEHODNOCENÍ MĚSÍČNÍCH TESTŮ

MATEMATIKA

PS dokončit označené příklady

 

ČTVRTEK 7.3.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 5/ 1,2,3,5

MATEMATIKA

PS postupně počítáme označené příklady

PŘÍRODOVĚDA

připravit si referát na přírodovědu - elektrárny

ANGLICKÝ JAZYK

Dopsat slovíčka z 16,17 lekce

PS str. 35/ dokončit celé

PS str. 36/ osmisměrku (měsíce)

test - slovesa střední (napíše si ve škole)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚTERÝ 5.3.

ČESKÝ JAZYK 

PL - zájmena 

UMÍME TO - SLOVNÍ DRUHY

MATEMATIKA

POKRAČOVÁNÍ V PS PODLE SVÉHO TEMPA (minimum 3 cvičení za den)

UČ str. 10/cv. 1

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 34

zápis slovíček ze 16 lekce

 

PONDĚLÍ 4.3.

ČESKÝ JAZYK

Diktát

PL - ZÁJMENA

UČ str. 15/ cv. 6,7

MATEMATIKA

POKRAČOVÁNÍ DLE SVÉHO TEMPA (minimum 3 cvičení za den)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 1.3.

ČESKÝ JAZYK

PL - ZÁJMENA

MATEMATIKA 

POKRAČOVÁNÍ DLE SVÉHO TEMPA

PŘÍRODOVĚDA

dopracování referátu

pl - elektrická energie

ČTENÍ

Standa a dům hrůzy + pl

INFORMATIKA 

QR KODY

ČTVRTEK 29.2.

ČESKÝ JAZYK

MĚSÍČNÍ TEST

MATEMATIKA 

MĚSÍČNÍ TEST

PŘÍRODOVĚDA

VYPRACOVÁNÍ REFERÁTU DO SEŠITU

ANGLICKÝ JAZYK

PROCVIČOVÁNÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ 19.1.

 

VLASTIVĚDA

dodělávali jsme české firmy, zkontroluji, co jsi stihla

PÁTEK 19.1.

ČESKÝ JAZYK

Postup při určování koncovek přídavných jmen - UMÍME TO https://www.umimecesky.cz/krok-po-kroku-koncovky-pridavnych-jmen-jarni-mlady-1/247

MATEMATIKA

PS pokračuješ v písemném dělení 

PŘÍRODOVĚDA

Kolo - VYNÁLEZ KOLA + PL (nalepit do PS)

ČTENÍ

Básničky - příprava na recitační soutěž

INFORMATIKA

excel - tvorba křížovky

ČTVRTEK 18.1. 2024

ČESKÝ JAZYK

PL - přídavná jména 

MATEMATIKA

Test na písemné dělení

PS - každý postupuje svým tempem

Přírodověda

PS str. 11,12

PL -jednoduché stroje (nalepit do sešitu a vypracovat)

ANGLICKÝ JAZYK

Písemná práce - to heve, to be, přítomný čas průběhový

 

STŘEDA 17.1. 2024

ČESKÝ JAZYK 

PS str. 23/cv. 2

MATEMATIKA

PS str. 34/ cv. 2,3

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 24

VLASTIVĚDA

PS str.21/1, 3

ÚTERÝ 17.1. 2024

ČESKÝ JAZYK

HODNOCENÍ MĚSÍČNÍCH TESTŮ

PS str. 22/ cv. 4

UMÍME to - druhy přídavných jmen (DÚ)

MATEMATIKA

PS str. 33/cv. 2

UČ str. 47/ cv. 1 d,e

ANGLICKÝ JAZYK

procvičování sloves (střední)

UČ str. 24/cv.3

určování času

ČTENÍ

Fimfárum - Moře, strýčku, proč je slané? + dokončit pracovní list

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČTVRTEK 21.12.2023

ČESKÝ JAZYK

PS str.19/cv.1

UMÍME TO - DOMÁCÍ ÚKOL

MATEMATIKA

TESTÍKY - od str. 1 do str. 11

Postupně počítej chybějící cvičení. Ke každěmu cvičení napiš datum.

Pokud máte hotovo,tak Testíky str. 31/celá.

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 37/otázky (Přílohy č.2) - Otázky stříhej od spodu. Ustřihni otázku, nalep ji do sešitu a napiš odpověď. Za správné vypracování můžeš obdržet jedničku.

STŘEDA 20.12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu str.5,6,7 - vyjmenovaná slova (opakování)

UMÍME TO - zadané úkoly

FIMFÁRUM - LÍNÁ POHÁDKA  + pracovní list

MATEMATIKA

TESTÍKY - od str. 1 do str. 11

Postupně počítej chybějící cvičení. Ke každěmu cvičení napiš datum.

ANGLICKÝ JAZYK

Napiš řadové číslovky a jejich zkratky 1. - 30. do sešitu AJ.

umíme to - domácí úkol

 

ÚTERÝ 19.12. 2023

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 43/ cv. 7 - do ČJ-Š

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU STR. 26 (KONTROLA V KLÍČI)

UMÍME TO ČESKÝ JAZYK - ZADANÝ DOMÁCÍ ÚKOL

MATEMATIKA

TESTÍKY - od str. 1 do str. 11

Postupně počítej chybějící cvičení. Ke každěmu cvičení napiš datum.

ANGLICKÝ JAZYK

PS str.30/cv.1

PS str. 31/cv. 4

umíme to - domácí úkol

 

PONDĚLÍ 18.12.2023

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 43/ cv. 5  - do ČJ-Š

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU - str. 27 (KONTROLA V KLÍČI!)

UMÍME TO -  zadaný domácí úkol

MATEMATIKA

TESTÍKY - od str. 1 do str. 11

Postupně počítej chybějící cvičení. Ke každěmu cvičení napiš datum.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 15.12. 2023

ČESKÝ JAZYK

PS str. 18/ cv. 1,2,3,4

MATEMATIKA

GEO UČ str. 26/ cv. 1,2 - do sešitu geo

GEO UČ str. 27/ cv. 1,2,3 - do sešitu geo

ČTVRTEK 14.12. 2023

ČESKÝ JAZYK

PS str. 17/ cv. 3

PS str. 18/ cv. 1

PS str. 18/ 

MATEMATIKA

GEO PS str. 18/celá

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 22/ celá

STŘEDA 13.12. 2023

ČESKÝ JAZYK

DÚ - UČ str. 41/cv.8

PS str. 17/ cv. 1,2

MATEMATIKA

GEO - PS str.16/celá

GEO - PS str. 17/ celé

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 21/ celá

ÚTERÝ 12.12. 2023

ČESKÝ JAZYK

PS str. 16/ cv. 1,2

DO ČJ-Š UČ str.19/ cv.11 (Vypiš podstatná jména a urči pády.)

MATEMATIKA

Projktová hodina - obsah

PONDĚLÍ 11.12. 2023

ČESKÝ JAZYK

PS str. 15/ společná kontrola a oprava cvičení - OPRAV PÁDY

PS str. 16/ cv. 2

DÚ - UČ str. 41/ cv.5

MATEMATIKA

Projektová hodina - obvod

..............................................................................................................................................................................................................................................

ÚTERÝ 28.11. 2023

ČESKÝ JAZYK

DIKTÁT - vyjmenovaná slova

Procvičování slovních druhů - procvičuj na Umíme to

FIMFÁRUM - LAKOMÁ BARKA (přečíst celou kapitolu)

 

MATEMATIKA

GEO - PS str. 9/ celá (Vysvětleno v učebnici na str. 13)

ŽLUTÁ - UČ str. 37/ cv. 2 - M-D

 

PONDĚLÍ 27.11. 2023

ČESKÝ JAZYK

PS str. str. 12/ cv. 2,3,4

PS str. 13/ cv. 1,2,3

UČ str. 37/ cv. 6 - ČJ -D

 

VLASTIVĚDA
Povrch ČR: PS str.14, pohoří ČR a jejich vrcholy (procvičovali jsme na počítači), zítra test slepá mapa, pokus č.1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ 13.11. -  ČTVRTEK 16.11.

ČESKÝ JAZYK

UČ STR.33/CV. 6 -ČJ-D

PROCVIČOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV NA UMÍME TO - ZADÁN DOMÁCÍ ÚKOL

DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY SI ZAPSAT SEBEHODNOCENÍ - 1. ČTVRTLETÍ

MATEMATIKA

GEOMETRIE - PS str. 1,2,3,4 / celé

M - D UČ STR. 35/ CV. 4 - 2. ŘÁDKY (10 PŘÍKLADŮ)

ANGLICKÝ JAZYK

LEKCE 7 - UČEBNICE + PRACOVNÍ SEŠIT

PŘÍRODOVĚDA

TEST (napíše si po nemoci)

DOPLNIT SI ZÁPIS

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚTERÝ 24.10.

ČESKÝ JAZYK

PŘEDPONY S,Z, VZ

PS str. 6/ cv. 3,1,2

MATEMATIKA

Měsíční test z matematiky - říjen

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 5 - The weather

UČ str. 12/ 1,2,3

zapsat si slovíčka z 5. lekce do slovníku

ČTENÍ

Fimfárum - Jak obři na Šumavě vyhynuli + pl

 

 

.................................................................................................................

UTERÝ 17.10

ČESKÝ JAZYK

PL - N/NN

UMÍME TO - (najdeš v domácích úkolech) https://www.umimecesky.cz/teacher-class-homework 

MATEMATIKA

PS str.15/celá

Testíky str. 16,17 (žlutá cvičení)

UČ str. 24/ cv. 1

ANGLICKÝ JAZYK

UČ - lekce 4 (celá) - přečíst + přeložit

stupňování přídavných jmen - big - bigger/long - longer/ tall - taller

VLASTIVĚDA

Správa ČR, kraje, obce

PS str. 4 kraje ČR, dopsat názvy i krajská města, až přijde do školy, test ČR

PONDĚLÍ 16.10.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 7/ cv. 5

UČ str. 23/ cv. 4 - do ČJ-Š

UČ str. 22/ cv. 3 - DO ČJ - D

--------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 13.10.

ČESKÝ JAZYK

Diktát na ě/je.

PL - n, nn

MATEMATIKA

test převody jednotek délky

PS str. 15/celá

PŘÍRODOVĚDA

test gravitace

PS str. 11/ cv. 1,2

PS str. 12/ cv. 4

PS str. 14/ cv. 3,4,5

PS str. 15/ cv. 1

PS str. 16/ cv. 1,2

ČTENÍ

čítanka str. 28 ATLETICKÉ ZÁVODY KOLEM SLUNCE

str. 30 VÝLET NA MĚSÍC + úkol str. 31/otázka 3 do sešitu na ČT

INFORMATIKA

práce se složkou (založit složku) + office 365

 

ČTVRTEK 12.10.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 7/1,2,3

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU str. 23,24 (vynechat mě,mně)

MATEMATIKA

PS str. 13/celá

Testíky str. 14,15

PŘÍRODOVĚDA

opakování gravitace - PL

zápis z gravitace do sešitu

ANGLICKÝ JAZYK

zapsat si slovíčka z lekce 4

test 

STŘEDA 11.10

ČESKÝ JAZYK

PL - ě, je 

UČ str. 20/cv. 4

https://www.umimecesky.cz/index.php?p=teacher-class-homework-overview&chosenClass=72608

MATEMATIKA

Testíky str. 25,26

PS str. 12/ celé

ANGLICKÝ JAZYK

procvičování slovesa have got (kladná věta, záporná věta, otázka)

VLASTIVĚDA

test ČR

PS str. 2,3,4 (dodělat, co chybí)

 

ÚTERÝ 10.10

ČESKÝ JAZYK

PROCVIČ. PRAVOPISU str. 14,15,16

UČ str. 17/ cv. 6

FIMFÁRUM - dočtená kapitola Fimfárum + pracovní list

MATEMATIKA

PS str. 11/celá

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 9/ celá

 

PONDĚLÍ 9.10.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 6/cv. 4

UČ str. 17/cv. 4 a,b,c

-------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 6.10.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování z pravopisu str. 11,12,13 - žlutě podtrhnout předložky

MATEMATIKA

PS str. 10/celá

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 8,9,10

ČTENÍ

str. 16, 17 SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA,PROČ SE JAVOR NA PODZIM ČERVENÁ

INFORMATIKA

office 365, přihlášení emailové adresy

 

ČTVRTEK 5.10.

ČESKÝ JAZYK

sebehodnocení měsíčních testů

UČ str. 15/cv. 5

MATEMATIKA

testíky str.4,5 

UČ str. 15/ cv. 1

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 5,7

ANGLICKÝ JAZYK

Testík ze slovíček 1. a 2. lekce

https://www.umimeanglicky.cz/student-class-homework-overview

 

 

STŘEDA 4.10.

ČESKÝ JAZYK

PL slova s předložkou a s předponou

UČ str. 19/cv. 3

MATEMATIKA

PS str. 8/celá

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 8/celá + PS str. 9/ cv. 5

zapsat slovíčka ze 3. lekce

 

ÚTERÝ 3.10.

ČESKÝ JAZYK

Měsíční test z českého jazyka - září

ČTENÍ - FIMFÁRUM - list k pohádce, kterou jsme četli minule (KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ) + začátek čtení pohádky FIMFÁRUM

MATEMATIKA

PS dokončit str. 6

PS str. 7 /1,2,3

DÚ - UČ str. 13/cv.4

PONDĚLÍ 2.10.

ČESKÝ JAZYK

PL - tvary slov a slova příbuzná

PS str. 4/ cv. 4

UČ str. 14/ cv.5

MATEMATIKA

Testíky str. 9/ cv. 1

PS str. 6/ celá

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 29.9.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

ČTVRTEK 28.9. 

STÁTNÍ SVÁTEK

STŘEDA 27.9.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 3/ celá

DÚ - UČ str. 10/ cv. 4

PL - stavba slova (dokonči)

MATEMATIKA

PS str. 5/cv. 3

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování: to be, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena

UNIT 2/ cv. 1,2

ÚTERÝ 26.9.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 3/ cv. 1

PL - stavba slova

ČTENÍ - FIMFÁRUM - KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ (bez prac. listu)

MATEMATIKA

Měsíční test z matematika - září

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 7/celá

VLASTIVĚDA

opakování politického systému v ČR, tvorba předvolebního programu "politických" stran 4. a 5. ročníku

PONDĚLÍ 25.9.

ČESKÝ JAZYK

PL - význam slov

DÚ - ČJ - UČ - str. 8 / OPIŠ DVĚ VĚTY Z ČLÁNKU A URČI SLOVNÍ DRUHY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STŘEDA 20.9.

ČESKÝ JAZYK

PL - slova souznačná, protikladná

PS str. str.1/cv.3

PS str.4/ cv.5

UČ str. 6/ cv. 3 c,d

MATEMATIKA

Test - písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování

PS str.5/ cv. 1,2

ANGLICKÝ JAZYK

Zapsat si slovíčka z lekce 2

Čtení článku z lekce 2

 

ÚTERÝ 19. 9. 

ČESKÝ JAZYK

PS str. 1/cv.4

PL - ú/ů/u

ČTENÍ - Fimfárum  - J. Werich a J. Trnka (info z přebalu knihy + prac. list)

MATEMATIKA

PS str. 4/ celá

UČ str. 8/ cv. 3 a,b

ANGLICKÝ JAZYK

WHO IS WHO? - 2. LEKCE 

UČ str. 6/cv. 1

VLASTIVĚDA

ČR: školní sešit dopíše, až přijde, PS str.2 celá strana (s učebnicí)

PONDĚLÍ 18.9.

ČESKÝ JAZYK

PS str.2/cv.3

PL - U/Ú/Ů

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PONDĚLÍ 11.9. 2023

ČESKÝ JAZYK

PS str. 2/cv. 1,6

DÚ - ČJ - UČ str. 9/ cv. 6 (2 řádky)

Plavání (2. - 5. vyučovací hodina)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 8.9. 2023

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 5/ cv. 4 - do ČJ-Š

PROCVIČ. PRAVOPISU str.3 

MATEMATIKA

PS str. 3/ cv. 3,4

PŘÍRODOVĚDA

PL - magnetická síla

ČTENÍ 

ČÍTANKA - str. 3 - Září + PL

INFORMATIKA

poučení o bezpečnosti

 

ČTVRTEK 7.9. 2023

ČESKÝ JAZYK

PS str. 1/cv.2

MATEMATIKA

PS str.2/cv.3,4,5

PŘÍRODOVĚDA

Magnetická síla - dopsat si poznámky

ANGLICKÝ JAZYK

konverzace, opakování

 

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.