NEJSEM VE ŠKOLE - 4. ROČNÍK

7.9.2021

Pokud je dítě nemocné více dní, vyzvedněte si, prosím, pracovní sešity, čítanku atd. ve škole. (nevejde se do schránky)

Pracovní listy vkládáme do schránky na budově  školy v pátek odpoledne.

pondělí 17. ledna

ČESKÝ JAZYK

ČJ - Š nalep, zařaď ke vzorům

+ společná práce s PC programem - určování koncovek podstatných jmen středního rodu

MATEMATIKA

TEST PÍSEMNÉ DĚLENÍ

ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL  - společné opakování

 

pátek 14. ledna

ČESKÝ JAZYK

ČJ - Š  - rozděl podle vzorů, pracuj s tabulkou v Nápovědníku!

PS str.3/ 4 ústně + 3/5 písem.

ČTENÍ - čítanka str. 74 + pracovní listy

MATEMATIKA

rozvinutý zápis čísla, ůorovnávání

POČETNÍK str.28/1, 2, 3

PS str.10/1

 

 

středa 5. ledna

ČESKÝ JAZYK

v ČJ - Š nalep list s určováním kategorií podst. jmen (opak. ze 3. třídy)

PS str. 39 celá

ČTENÍ - čítanka str. 72

MATEMATIKA

písemné dělení beze zbytku

PS str. 7/1, 2 + do M- Š učeb. str. 9/4 - 2. řádek

ANGLIČTINA

vazba There is, there are 

učeb. str.21/4

WB 21/4

 

 

...............................................

středa 15. prosince

ČESKÝ JAZYK

PS str. 37/2, 3, 4, 5

ČTENÍ .- čítanka str. 64 - 68 (bez pracovního listu)

MATEMATIKA

dále procvičujeme násobení čísel dvojciferným činitelem+

PS str.5/1,3

ANGLIČTINA

WB 20/2

 

pondělí a úterý 13. ,14. 12.

ČESKÝ JAZYK

list OPAKOVÁNÍ DRUHY SLOV

PS str.36/1, 2, 3

do ČJ - Š z učeb. 37/2

MATEMATIKA 

list PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ dokončili jsme

PS str.5/2

ANGLIČTINA

uč. str.20/1, 2

WB 20/1

 

pátek 10. prosince

ČESKÝ JAZYK

SLOHOVÉ CVIČENÍ PS str.35

+ do ČJ- Š. učebnice stzr.41/3

ČTENÍ - čítanka str.69,70 + pracovní list

MATEMATIKA

PS str.4/4, 5

do M-Š uč. 6/2 dokončit (píšeme do mřížek)

 

čtvrtek 9. prosince

ČESKÝ JAZYK

diktát slovních spojení

PS 35/6, 7, 8, 9,10

MATEMATIKA

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

vysvětlení v učebnici str.6

PS str.4/3

do M - Š lepíme mřížky na příklady - učeb. 6/2 - dva příklady

ANGLIČTINA

OPAKOVACÍ TEST

VLASTIVĚDA

test pohoří ČR, každý má 3 pokusy

začínáme vodstvo ČR, procvičování řek ČR

středa 8. prosince

ČESKÝ JAZYK

PS str- 34/5

do ČJ - Š z učeb. str.41/5

ČTENÍ  - VÝZNAMOVÉ ČTENÍ - vyza, kavyl + pracovní list

MATEMATIKA

PS str. 4/2

do M - Š z učeb. str. 5/3 - 6 příkladů

ANGLIČTINA

WB 19/7

 

úterý 7. prosince

ČESKÝ JAZYK

OPAKUJEME SLOVNÍ DRUHY

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU str.28 (zkontroluj si v Klíči vzadu)

PS str.34/3, 4

ČTENÍ - čítanka str.68 + prac. list - básn ičku se učíme zpaměti (do 14. 12.)

MATEMATIKA

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ

PS str.3 dokončeno + str. 4/1

 do M - Š z učebnice str.5/10b  - 6 příkladů

ANGLIČTINA

OPAKOVACÍ LEKCE

WB 18/3, 4 a 19/5,6

 

pondělí 6. prosince

ČESKÝ JAZYK

opakujeme slovní druhy - učebnice str.40ústně

PS str.33 celá

MATEMATIKA

písemné násobení PS str.3/1, 2 

POČETNÍK str.24 - první sloupeček

 

pátek 3. prosince

ČESKÝ JAZYK

dokončení testu vyjmenovaná slova  - 2. strana

diktát

ČTENÍ Čítanka str. 62 - 63 + pracovní list nalepit

MATEMATIKA

GEO - opakovací test přímky, kružnice

PS str.2

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ - PS str.3/ 1 - 1. řádek příkladů

VLASTIVĚDA

Pohoří ČR - procvičování orientace na mapě - příští hodinu test na pohoří!

čtvrtek 2. prosince

ČESKÝ JAZYK

TEST - list s opakováním vyjmenovaných slov - 1 stranu

PS str.32 celá

MATEMATIKA

GEO - Typy trojúhelníků - napiš nadpis a nelep do GEO sešitu lístek

+ učeb. 46/ 2 - rýsuj a piš, o který typ trojuhelníku se jedná

ANGLIČTINA

REVISION

učeb. 18 - celé ústně

WB 18/1,2

VLASTIVĚDA

PS dodělat do strany 15 Pomocí učebnice str.24)

středa 1. prosince

ČESKÝ JAZYK

opakování vyjmenovaných slov po Z

PS str.30/3 a str.31 celá

ČTENÍ - čítanka str.40 + pracovní list

MATEMATIKA

GEO - TROJUHELNÍKOVÁ NEROVNOST

učebnice 1. díl str. 45 a PS 2. díl str.1

ANGLIČTINA

PŘEDLOŽKY 

WB 17/5

SLOVESA - zabarvi si č. 1, 16, 29, 30

 

úterý 30. listopadu

ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA

MĚSÍČNÍ OPAKOVACÍ TESTY

ANGLIČTINA

učebnice str. 16, 17 - trénujeme používaní ůpředložek

WB 17/4

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 9,10,11,12

pondělí 29. listopadu

ČESKÝ JAZYK

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU - vyjmenovaná slova po b,l,m,p,s,v - svým tempem

MATEMATIKA

PS str.26/3, 27/1, 2 + do GEO sešitu z učebnice str. 42/1 ,2, 3, 4

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

písničky č. 11 Jede, jede poštovský panáček a č. 13 To je zlaté posvícení

VLASTIVĚDA

Povrch ČR - vysvětlení pojmů, lapbook (dodělají až ve škole) PS str.14 celá strana

pátek 26. listopadu

ČESKÝ JAZYK

PS str. 29

ČTENÍ - spojené s INF 5. r. - seznámení se s novou platvormou Teams

MATEMATIKA

GEO - PS str. 25/3 a 26/1, 2

do M-Š z učeb.40/7 - 6 příkladů se zkouškou

 

čtvrtek 25. listopadu

ČESKÝ JAZYK

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU str.22 - 23 každý jede svým tempem

Opakování vyjmenovaných slov po V:

BČ str.34

MATEMATIKA

slovní úlohy s tajenkou = pracovní list, případné výpočty do M-Š

GEO - PS str.25/1, 2

 

středa 24. listopadu

ČESKÝ JAZYK

diktát uč. str. 31/5 - nemusíte psát

BČ str.21

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU  - B, L, L, P, S svým tempem

ČTENÍ - čítanka str.37 - 39 + pracovní list

MATEMATIKA

procvičování geometrie

do sešitu GEO z učebnice str.36/5, 6, 7 a str.41/ 4, 5

ANGLIČTINA

uč. str.16

WB str.16/1

do Slovníčku pouze slovo table, pocket

v listech se slovesy zabarvit č. 61 find = najít

 

pondělí a úterý 22.a 23. 11.

ČESKÝ JAZYK

 - svým tempem  PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU  vyjm. slova B, L, M, P str.14 - 21

VYJMENOVANÁ SLOVA PO S - PS str.28

MATEMATIKA

opakujeme OSA ÚSEČKY , střed - učebnice str.44 - ústně

PS str.22

a písemné sčítání a odčítání - POČETNÍK str.21, 22 - svým tempem 

ANGLIČTINA - procvičování sloves - ústní i písemné (prac. list)

 

VLASTIVĚDA

PS  dodělat strany 11 - 13

pátek 12. listopadu

ČESKÝ JAZYK

BČ str. 19 a 30

PS str. 26/4

ČTENÍ - čítanka str.55 a 56 - 57 + prac. list do sešitu ČT

MATEMATIKA

ZAOKROUHLOVÁNÍ

PS str. 20/1

POČETNÍK - dokončení části zaokrouhlování

 

čtvrtek 11. listopadu

ČESKÝ JAZYK

opakování vyjmenovaných slov po M

PS str. 25 celá + 26/1,2,3

MATEMATIKA

ZAOKROUHLOVÁNÍ NA TISÍCE, stovky a desítky

PS str.20/4 

POČETNÍK str. 19 - pouze část zaokrouhlování

ANGLIČTINA

opakování a procvičování - nová hra

 

středa 10. listopadu

ČESKÝ JAZYK

 - diktát

BČ str. 29 - PROCV. str.16

ČTENÍ

- vyprávění o sv. Martinovi

MATEMATIKA

jednotky délky a hmotnosti

POČET. str. 11, 12 - výběr

M-Š z učeb. str.30/ 5 a 9

ANGLIČTINA

WB str.14

 

úterý 9. listopadu

ČESKÝ JAZYK

PROCV. PRAVOPISU str. 15, 16 (str. 16 jenom 1 sloupeček)

PS str. 24 celá

ČTENÍ

čítanka str. 53 - 54 + pracovní list

MATEMATIKA

JEDNOTKY HMOTNOSTI

uč. str.30/ 1,9 - ústně

PS str.19/1, 2, 4, 5

POČETNÍK str.12 - vybrat pouze jednotky hmotnosti

ANGLIČTINA

uč. 14/1

 

pondělí 8. listopadu

ČESKÝ JAZYK

- opak. vyjm. slova po B - test

- společné opakování vyj. slov po L 

MATEMATIKA

- sčítání a odčítání v oboru do 10 000

PS str.18/1 - výpočet, odpověď

POČETNÍK str.20

M - Š + dú učeb. str.29/ 9, 10, 12

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.