NEJSEM VE ŠKOLE - 3. ROČNÍK

31.8.2022

Pokud je dítě nemocné více dní, vyzvedněte si, prosím, pracovní sešity, čítanku atd. ve škole. (nevejde se do schránky)

Pracovní listy vkládáme do schránky na budově  školy v pátek odpoledne.

ÚTERÝ 7.2.

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ - čítanka 94-96 + pracovní list (vynechaná slova nemusíš stříhat, stačí dopsat)

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 25

 

STŘEDA 8.2.

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 26, 27

PRVOUKA

děláme lapbook, příště hodiny

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

pravopisné cvičení - do ČJ-Š

PL - vyjmenovaná slova po M

BČ str. 22, 23

ČTENÍ - čítanka str. 92 -93 + pracovní list

PSANÍ - písanka str.31

MATEMATIKA

PL - zlomky

 

 

PONDĚLÍ 23.1.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 36/ cv. 5,6

UČ str. 48/ cv. 6

ČTENÍ - významové čtení - práce s textem LYSKA + otázky k textu

MATEMATIKA

PS str. 46 a 47

 

PÁTEK 20.1.

ČESKÝ JAZYK

Pravopisné cvičení - vyjmen. slova po L

PS str. 37/ celá

MATEMATIKA

Procvičování písemného sčítání a odčítání s kontrolou

PS str. 36/ celá

ČTVRTEK 19. 1. 

ČESKÝ JAZYK

Pravopisné cvičení - vyjmen. slova po L

UČ str.49/cv. 2 - do ČJ-Š

PS str. 35/ celá

PSANÍ - písanka str.30

ČTENÍ - čítanka str. 89 samostatné čtení + pracovní list

MATEMATIKA

PS str. 35/celá

 

STŘEDA 18.1.

PROJEKTOVÝ DEN - MIKROSKOPOVÁNÍ A ZÁBAVNÉ POKUSY

ÚTERÝ 17. 1. 

ČESKÝ JAZYK

Pravopisné cvičení - vyjmen. slova po L

Slova příbuzná a význam slov vyjmenovaných  po M 

PSANÍ - písanka str.27

ČTENÍ - čítanka str. 89

PRVOUKA - MĚŘÍME HMOTNOST PL (má ve škole)

ANGLICKÝ JAZYK - PS str. 24/1

MATEMATIKA

PL - písemné sčítání a odčítání

PS str. 34/ dokončit celou stranu

 

PONDĚLÍ 16. 1. 

ČESKÝ JAZYK

pravopisné cvičení

vyjmenovaná slova po M - řada slov

uč str. 47/ cv. 2

PSANÍ - písanka str.26

ČTENÍ - dramatizace pohádky O koblížkovi

MATEMATIKA

PS str. 34/ cv.1

PL - násobilka

písemné sčítání a odčítání do M-Š (pod sebe)

46 + 38      47+45        73+17        8+49       68+9

38 - 24       72 - 48       100 - 66      74 - 69    97 - 67

 

 

PÁTEK 13.1.

ČESKÝ JAZYK

PROCVIČOVÁNÍ

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

MATEMATIKA

PS str. 32/celá

 

ČTVRTEK 12.1.

ČESKÝ JAZYK

DIKTÁT - VYJMENOVANÁ SLOVA PO l (PS str. 34)

Procvičování vyjmenovaných slov po L - https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

MATEMATIKA

PÍSEMNĚ VYPOČÍTAT (POD SEBE) -DO M-Š

34+59       78+18     49+7

62-39       43-38       45-27

100-43     100-76        100-37

PS STR.30/CELÁ

ČTENÍ - čítanka str. 87 - 88 (Koblížek) + pracovní list

PSANÍ - písanka str.24

 

11.1. 2023 STŘEDA

ČESKÝ JAZYK

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5A.htm - procvičování

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU str. 9,10

UČ str. 45/cv. 5 i a) - ČJ-Š

MATEMATIKA

PL - písemné sčítání a odčítání

UČ str. 35/ cv. 3 c,d - M -Š

UČ str. 36/ cv. 3 c,d - M-Š

ANGLICKÝ JAZYK

písemné opakování, PS str. 23

PRVOUKA

PL vlastnosti látek, PL měříme teplotu

 

10.1.2023 ÚTERÝ

ČESKÝ JAZYK

PL - dvojice slov (vymýšlet jednoduché věty)

ČTENÍ - hráli jsme maňáskové divadlo + čítanka str. 87 - Pohádková knížka + prac. list

MATEMATIKA

Procvičování písemného sčítání a odčítání

UČ str. 35/ 3 a,b - M-Š

UČ str. 36/ 3 a,b - M -Š

PS str. 26/ cv. 6

PRVOUKA - Skupenství látek

zápis dopíše, až přijde do školy. Dělali jsme pokusy rozpustnosti, také dodělá, až přijde. Ve škole má dva PL, zatím nalepit do sešitu. Zítra budeme dodělávat a vyplňovat PL.

ANGLICKÝ JAZYK

procvičování frází z PS str 21

zabarvit slovíčka ze str. 64 (až do 9. lekce) a postupně se je učit.

 

9.1. 2023 PONDĚLÍ

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 45/cv. 2 -ČJ-Š

Procvičování pravopisu str. 7,8

PSANÍ - písanka str. 23

ČTENÍ - čítanka str. 84 - 86

MATEMATIKA

PS str. 29/ 1,2,3

PS str. 31/ cv.6

 

21.12. 2022 STŘEDA

ČESKÝ JAZYK

Nápovědník - nalepit slova příbuzná po L

Slova příbuzná - procvičování

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

MATEMATIKA

PS (GEO) str. 18/celá

20.12. ÚTERÝ

PROJEKTOVÝ DEN

19.12. PONDĚLÍ

ČESKÝ JAZYK

Hodnocení měsíčních testů

MATEMATIKA 

Konstrukce (rýsování) čtverce a obdélníku. 

1) Narýsuj čtverec ABCD, a = 5 cm

2) Narýsuj čtverec EFGH, e = 3 cm

3) Narýsuj čtverc IJKL, i = 7 cm, Vypočítej obvod.

4) Nrýsuj obdélník MNOP, m = 4 cm, n = 2 cm, Vypočítej obvod.

5) Narýsuj obdélník QRST , q = 1 cm, r = 6 cm, Vypočítej obvod.

https://www.youtube.com/watch?v=eZbDjkNeMGg

https://www.youtube.com/watch?v=fGRtzm9fSp0

 

16.12. PÁTEK

ČESKÝ JAZYK

pravopisné cvičení do ČJ-Š

PS str. 23/ cv. 1,2

MATEMATIKA

PS (GEO) str. 16,17 / celé

 

15.12. ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK

Měsíční test z českého jazyka

MATEMATIKA

Měsíční test z matematiky

 

14.12. STŘEDA

ČESKÝ JAZYK

pravopisné cvičení - lísteček do ČJ-Š (vyjmen. slova po B)

PS str. 31/ cv. 1,2,3

MATEMATIKA

PS (GEO) str. 15/ celá

13.12. ÚTERÝ

ANGILICKÝ JAZYK

PS str. 17 dodělat, PS str. 19/4, 6

 

 

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.