NEJSEM VE ŠKOLE - 3. ROČNÍK

7.9.2021

 

 Pracovní listy vkládáme do schránky na budově školy v pátek odpoledne. Pokud potřebujete vyzvednout dříve, kontaktujte třídní uč.

úterý 18. ledna

ČESKÝ JAZYK

ČJ - Š  - nalepit doplňovací cvičení

PS str.40 celá

ČTENÍ - společná práce (předčítání slohových prací)

MATEMATIKA

OPAKOVACÍ TEST 1. POLOLETÍ  - nestihli celý, zítra dokončí

 

pondělí 17. ledna

ČESKÝ JAZYK

BČ str.24, 25

PS str. 39/3,4

PROCVIČ. str. 11

PSANÍ .-písanka 2. díl str.1

ČTENÍ - Já Baryk a můj bažant - polovina kapitoly

MATEMATIKA

PS str. 4/1 - 4, ze cv. 5 tabulku se sčítáním

- příklady bez přechodu desítky(22 + 56) jsme psali rovnou do PS, příklady s přechodem desítky (45 + 28) jsme psali a rozkládali( VIZ PÁTEK) do sešitu M-Š.

 

pátek 14. ledna

PS str.38/3,4

DMÝCHAT - CHMÝŘÍ - NACHOMÝTNOUT SE - LITOMYŠL

 - projít slova odvozená z učeb. str.51/1 + v Nápovědníku

PS str.39/1, 2

MATEMATIKA

do  M-Š z učebnice str.43/ 2,4

NOVĚ jsme vyvodili příklady typu: 37 + 56 = 37 + 50 + 6 = 87 + 6 = 93

ZKUSTE TAKTO VYPOČÍTAT:  45 + 18, 52 + 18, 36 + 48, 17 + 27, 58 + 19, 28 + 64

 

 

čtvrtek 13. ledna

ČESKÝ JAZYK

MÝTIT - ZAMYKAT - SMÝKAT + slova odvozená učeb. str.50 a Nápovědník projít

do ČJ-Š z učeb. 50/2

PS str. 38/1,2

PSANÍ - písanka str.31, 32

ČTENÍ - dočtená kapitola Já Baryk a můj srnec

MATEMATIKA

společné počítání do M-Š příkladů typu  32 +65, 45 - 21(bez překročení desítky)

PS 1. díl GEO str. 47 dokončit

PS 2. díl str. 3 dokončit

ANGLICKÝ JAZYK

procvičování slovíček, Yes, I am - No, I am not, PS str. 25/4 

středa 12. ledna

ČESKÝ JAZYK

diktát + samostané procvičování vyjmenovaných slov na PC: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

ČTENÍ . společná slohová práce

MATEMATIKA

test polopřímky (v pátek vložím do schránky)

PS str. 47/3,4

ANGLICKÝ JAZYK 

test, PS str 24/ celá strana

úterý 11. ledna

ČESKÝ JAZYK

- z učebnice do ČJ-Š str.49/3

- doplňovací cvičení NA LÍSTKU mají děti jako DÚ - Domča nalepí do ČJ-Š

- PS 37 dokončená (cv. 3 pouze krátké věty, např. Vlaštovka je hmyzožravec.)

ČTENÍ - čítanka str.84 - 86 (bez prac. listu)

MATEMATIKA

- samostatné dokončení OPAKOVACÍHO TESTU PO 1. DÍLU UČEBNICE

- PS str. 47/1, 2 ( v učebnici naleznete učivo na str.121)

PRVOUKA

PS str.23/1, 2, 3, 5

v pátek test (délka, hmotnost, objem)

ANGLICKÝ JAZYK

procvičování slovíčka 1. - 7. lekce + 13. lekce (zítra test)

pátek 7. ledna

ČESKÝ JAZYK

společné procvičování probraných vyj. slov a slov k nim příbuzných

PS str. 35, 36 dokončeno

MATEMATIKA

PS 2. DÍL str. 3/2, 5

PS 1. DÍL str. 45/ 1, 2, 3, 4

PRVOUKA

PS str. 21

čtvrtek 6. ledna

ČESKÝ JAZYK

vyj slova my, mýt, myslit, mýlit se - učeb str. 47 - 48

rozdíl my x mi, mýt x mít

Ps str. 35, 36/5, 6

do ČJ-Š z učeb. str.48/6

PSANÍ - písanka str.29

ČTENÍ - Já Baryk -  Já Baryk a m á vlaštovka - celá kap.

MATEMATIKA

PS 2. DÍL str.3/1 - příklady jsme počítali do M-Š

ANGLICKÝ JAZYK

PS str.29/4, 5

naučit se slovíčka: PS str.64 všechno u lekce 1. - 7.(zopakovat) + 13. (Christmas)

středa 5. ledna

ČESKÝ JAZYK

- procvičujeme řadu vyjm. slov po M

PS str.35/4./1.2.

ČJ - Š nalep lístek, doplň

ČTENÍ - čítanka str. 82 - 83 + prac. list

MATEMATIKA

GEO - test

GEO PS str.44/ 4. 5. 6

ANGLICKÝ JAZYK

procvičování slovíček, sloveso být, testík

úterý 4. ledna

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu - většina dětí dokjončila vyjm. slova po L (tedy do str.10)

Vyvození VYJMENOVANÝCH SLOV PO M - význam těchto slov, učíme se řadu

ČTENÍ - knížky, které byly pod stromečkem

MATEMATIKA

list násobilka - druhá polovina

GEO - POLOPŘÍMKA učebnice str.44/1,2

PRVOUKA

PS str.20/1,2,3,4,5

 

pondělí 3. ledna

ČESKÝ JAZYK

povídání o Vánocích

slohové cvičení - myšlenková mapa v sešItě ČJ - SLOH

PSANÍ - písanka str. 28

ČTENÍ - Začátek knihy Já, Baryk a má vlaštovka str.5 (nové vydání knihy str.7)

MATEMATIKA

společné opakování jednotek délky

GEO SEŠIT -  diktát body, úsečky, přímky

list násobilka - polovina

..............................................

pátek 17. prosince

ČJ, M - MĚSÍČNÍ OPAKOVACÍ TESTY

PRV - PS str. 29

čtvrtek 16. prosince

ČESKÝ JAZYK

PS str. 33 dokončeno, str. 34/1, 2, 3

ČTENÍ, PSANÍ - psaní vánočních přání

MATEMATIKA

GEO - PS str.42 celá

procvičování násobilky na PC

ANGLICKÝ JAZYK

procvičování, konverzace

středa 15. prosince

ČESKÝ JAZYK

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU str.7

PS str. 33/1, 2

ČTENÍ - čítanka str.72 - 74 David a vánoční kapr + PL

MATEMATIKA

POČETNÍK dokončení příkladů na násobení - do str.8

GEO - PS str.41/6,7,8

ANGLICKÝ JAZYK

velký opakovací test 1. - 5. lekce

pondělí a úterý 13.  a 14. 12. 

ČESKÝ JAZYK

malý lístek s vyjmenovanými a odvoz.slovy

 - doplň cvičení - nalepi do ČJ-Š , děti i přepisovaly

PS str. 32 celá

 z učeb. str.43/4 do ČJ - Š

PSANÍ - písanka str.27

ČTENÍ - Pohádky se zvířátky - zapsat do čtenářského deníku + děti recitovaly básničky zadané minulý týden

MATEMATIKA

do M -Š lístek slovní úlohy + list PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBILKY

PS str. 30/5

GEO - PS str.41/1, 2, 3, 4, 5

 

pátek 10. prosince

ČESKÝ JAZYK

PS str. 31 dokončená

LIST - Vyjmenovaná slpova po L (význam slov)

MATEMATIKA

Procvičujeme násobení a dělení - LIST

+ seznámení s novou didaktickou hrou cuts

PRVOUKA

PS str.19/ celá strana (včetně pokusů ve cvičení 5 - vyzkoušet a zapsat výsledky!!!)

čtvrtek 9. prosince

ČESKÝ JAZYK

diktát slovních spojení

POLYKAT - PLYNOUT - PLÝTVAT + slova příbuzná - projít v učebnici str.42/1, 2 ústně a v Nápovědníku

PS str.31/1, 5, 6

ČTENÍ - Pohádky se zvířátky - pracovní list k poslední pohádce a ke knížce

V pondělí přinést čtenářský dení k - knížku si budeme společně zapisovat

PSANÍ - písanka str.26

MATEMATIKA

SLOVNÍ ÚLOHY - list

PS str.30/2, 4

ANGLICKÝ JAZYK

This is..., I am, I am not, procvičování

PS str.18/3

PS str.19/4, 6

středa 8. prosince

ČESKÝ JAZYK

PS str. 30 dokončit

BČ str. 21/1

ČJ - Š z učebnice str.41/5

ČTENÍ - VÝZNAMOVÉ ČTENÍ - býložravec, babyka + pracovní list

MATEMATIKA

PS str. 29, 31, 32 dokončit

ANGLICKÝ JAZYK

PS str.16 a 17. Stále procvičujeme slovíčka a fráze (My x mine) (the x a/an)

úterý 7. prosince

ČESKÝ JAZYK

SLYŠET-MLÝN-BLÝSKAT SE + slova příbuzná učeb. str,41/1 ústně

do ČJ-Š uč. 41/2

PS str.30/1,4

ČTENÍ - čítanka str.72 RYBÍ VÁNOCE

(na ZDVOP a Samovi jsem poslala lístek ke článku David a vánoční kapr - ten jsme ale nestihli = příští týden)

- básničku se učíme zpaměti do 14. 12.

MATEMATIKA

list násobilky - dokončit

PS str. 29/1, 2, 5 + trénovat řady násobků

 

 

 

pondělí 6. prosince

ČESKÝ JAZYK

samostatná práce - doplňovací cvičení vyj. slova po B - NALEP DO ČJ-Š

+ dokončujeme Procvičování do str.6

vyj. slova po L - SLYŠET  - slova odvozená

PSANÍ - písanka str.25

ČTENÍ - Pohádky se zvířátky - poslední pohádka (zatím bez pracovního listu)

MATEMATIKA

list násobilky -  dva sloupečky z každé strany

M-Š z učebnice str.40/6

vyvození řady násobků 9 - učíme se zpaměti

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

koleda Koledníci o půlnoci

 

pátek 3. prosince

ČESKÝ JAZYK

PS - dokončená str.29

ČJ-Š nalepit lístek se cv. 8 a9 (Jistě zvládneš doplnit..., Do různých tvarů vyj. slov...)

MATEMATIKA

PS dokončená str.28, str.31 máme cv. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 - 16

str. 32 /1 - 10

PRVOUKA

- povídání o užitkových rostlinách (youtube: Krteček a kalhotky), polní plodiny

čtvrtek 2. prosince

ČESKÝ JAZYK

VYJM. SLOVA PO L - význam slov, řada (práce na inter. tabuli), učeb. str. 40/2 ústně

PS str.29/1

ČJ - Š nalep. lístek s cv. 1 a 2(1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli, 2. Dovedeš dopsat postupně všechna vyjmenovaná slova po L?)

PSANÍ - písanka str.24

ČTENÍ - Pohádky se zvířátky - Zajíc, ježek a zázračnáý hůlka + poracovní list

MATEMATIKA

do M- Š nalep list Násobení a dělení 6,7,8

PS str.28/1,2

ANGLICKÝ JAZYK

dopsat do slovníčku slovíčka ze 6.lekce (PS str.64), procvičování slovíček

středa 1. prosince

ČESKÝ JAZYK

VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - vyvození

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/prezentace/prezentace-L.html

ČTENÍ - čítanka str.43 - 44 + pracovní list

              DÚ - na pondělí str.70 - 71 + pracovní list

MATEMATIKA

nafocený list počítání se závorkami a bez závorek - nalepit do M-Š

PSstr. 27 dokončená

 

úterý 30. listopadu

ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA

MĚSÍČNÍ OPAKOVACÍ TESTY

PRVOUKA

PS str.17 

ANGLICKÝ JAZYK

procvičování slovíček 1.-5. lekce, Unit 6 : PS str.14

pondělí 29. listopadu

ČESKÝ JAZYK

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ VYJ. SLOV PO B - TEST

ČTENÍ - POhádky se zvířátky - Zázračná hůlka - polovina pohádky

PSANÍ - písanka str.23

MATEMATIKA

do M-Š z učebnice str.39/3 - pište do dvou sloupečků

PS str.27/1, 2, 5

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

písničky č. 11 Jede, jede poštovský panáček a č. 13 To je zlaté posvícení

 

pátek 26. listopadu

ČESKÝ JAZYK

celkové procvičování vyjmenpovaných slov po B

PROCV. PRAVOPISU str. - máme str.3, 4

MATEMATIKA

- pracovní list OPAKUJEME S KŘEMÍLKEM A VOCHOMŮRKOU

VYVOZENÍ ŘADY NÁSOBKŮ Č.8 - učit se zpaměti

PRVOUKA

PS str.16

poznávačka čes. stromů - pokračuje zkoušení

čtvrtek 25. listopadu

ČESKÝ JAZYK

BČ str. 17, 18, 19

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU str.4/1

PSANÍ . písanka str.22

ČTENÍ - Pohádky se zvířátky - Jak si zvířátka postavila lodičku + pracovní list

MATEMATIKA

GEO - VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMEK - vyvození - učebnice str.114

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ bez přechodu - POČETNÍK str.9, 10 - dva sloupečky na obou stránkách

 

středa 24. listopadu

ČESKÝ JAZYK

procvičování vyjmenovaných slov po B

PS str.27 dokončit + str.28/1, 2

ČTENÍ - čítanka str.151 + pracovní list

MATEMATIKA

PS str. 40

sešit GEO z učebnice str.113/2,3,4

ANGLICKÝ JAZYK

PS str.12 a 13 (pomocí uč. str 12 a 13)

pondělí a úterý 22. a 23. 11.

ČESKÝ JAZYK

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU str.3 - učíme se vždy po jednom vypracovaném cvičení si sami kontrolovat vzadu v klíči. Pokud slovu nerozumíme, nenajdeme v Nápovědníku, označíme ho žlutě a spol. si  vysvětlíme

KOBYLA - BÝK - PŘIBYSLAV

PS str. 27/1 + učebnice str.27/1, 2 - ústně

PSANÍ - písanka str.21

ČTENÍ - spol. práce(neposílám)

MATEMATIKA

GEO - opak. ČÁRY - DRUHY, PŘÍMKY

 - učebnice str. 112,113 ústně, PS str. 39  40/ 1, 2

samost. práce - list násobení a dělení

PRVOUKA

PS str. 15 ( uč. str.17)

ANGLICKÝ JAZYK

dopsat do slovníčku z PS (str. 64) slovíčka k páté lekci

PS str. 12

pátek 19. listopadu

ČESKÝ JAZYK

PS str. 27/ OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA - cv.2

ČJ - Š z učeb. 36/2

MATEMATIKA

POČETNÍK str.8/ 3 sloupečky

PS str.26 dokončená

čtvrtek 18. listopadu

ČESKÝ JAZYK

vyj. slova OBYČEJ - BYSTRÝ - BYLINA + slova příbuzná (viz. Nápovědník a učeb. str.36/1, 2 ústně)

PS str. 27/1

BČ str. 14 a 15

PSANÍ - písanka str.20

ČTENÍ - Pohádky se zvířátky - Zvířátka a kolečka (do str.59)

MATEMATIKA

 - čtvrtletní opakovací test

 

úterý 16. listopadu 

ČESKÝ JAZYK

- dokončení čtvrtletního testu

ČTENÍ - čítanka str.38 Těžký život ježka + prac. list

- prezentace přečtených knížek

- vyprávění o 17. listopadu

MATEMATIKA

- list násob. č. 6, 7 a list násob. 1 - 7 dokončení

PS str.26/4, 5, ze cv 7 jenom jeden sloupeček

ANGLICKÝ JAZYK

numbers - procvičování na počítači číselné řady 1 - 12

PRVOUKA

PS str.14 - celá strana

pondělí 15. listopadu

ČESKÝ JAZYK

- společné procvičování + začátek čtvrtletního testu

ČTENÍ

Pohádky se zvířá¨tky - dočetli jsme Kdo to mňoukl + pracovní lkist

PSANÍ - písanka str.19

MATEMATIKA

- list násob. č. 6, 7 a list násob. 1 - 7    -    2 sloupečky na každé straně

PS str.26/1, 2

 

pátek 12. listopadu

ČESKÝ JAZYK

doplň cvičení - věty bítX být (list psaný psacím písmem)

bydlit, obyvatel, byt + slova příbuzná  -  PS str.25 dokončit + 26/4

MATEMATIKA

násobení a dělení č. 7

POČETNÍK str. 6, 7 - vždy první dva sloupce

 

čtvrtek 11. listopadu

ČESKÝ JAZYK

- TEST BÝT X BÍT

bydlit - obyvatel- byt : učebnice str. 34 ústně

PS str. 25/1,2

PSANÍ - písanka str.18

ČTENÍ - POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY - Kdo to mňoukl?

MATEMATIKA

- násobení a dělení č. 7

PS str. 25/1

sami: 25/ 5, 31/1, 2, 6, 7

 

středa 10. listopadu

ČESKÝ JAZYK

být - bít + tvary a slova příbuzná

ČJ - Š nalepený list - výběr variant

BČ str.16

ČTENÍ - povídání o sv. Martinovi

MATEMATIKA

násobení a dělení číslem 7

M-Š - obrázek k řadě násobků + učeb. str.37/5

PS str.25/3,4

ANGLICKÝ JAZYK

PS str.10 a 11 dodělat (kdo nemá), I am - You are (procvičování)

 

úterý 9. listopadu

ČESKÝ JAZYK

- rozdíly být x bít (ubylo - ubylo, přibylo - přibylo...práce na tabuli + list DÚ)

ČTENÍ

čítanka str. 30 - 31 + prac. list do sešitu ČT

MATEMATIKA

list BAREVNÁ MATEMATIKA - nás. a děl čísly 5,6

+ vyvození řady násobků č. 7

PRVOUKA

PS str.12 a 13 dodělat (s učebnicí str. 14 a 15)

ANGLICKÝ JAZYK

test slovíčka, procvičování (barvy, školní potřeby, pokyny)

pondělí 8. listopadu

ČESKÝ JAZYK

- slova příbuzná ke slovu být (kdyby, aby, kdybychom...)

- rozdíly být  x  bít, učeb. str. 33/ 6 

ČTENÍ

- básničky (kdo se neúč. projekt. dne), podzimní knížky, hraní divadla Zvířátka pod hříbkem

MATEMATIKA

- dokončení sloupečků násob. a dělení č.6

 - slovní úlohy učeb. 36/8, 9

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

Holka modrooká

 

pátek 5. listopadu

ČESKÝ JAZYK

- práce s PC programeme - řada vyj. slov po b + význam

PS str.23/2./1.2

-vystříhat kartičky, vložit do sáčku

MATEMATIKA

LIST nás. 6 - 2 sloupečky

- vysvětl. hry MAGICKÝ ČTVEREC

PS str.24 dokončit

 

čtvrtek 4. listopadu

ČESKÝ JAZYK

- řada vyjmenovaných slov po b = doplň. cvič. nalepené v ČJ - Š

(dále jsme poslouchali motivační písničku a hledali slova)

https://www.youtube.com/watch?v=7do5gCCjl1Y

ČTENÍ - Četli jsme znovu Zvířátka pod hříbkem a měli jsme "obrácenou hodinu" = psali jsme a luštili vzkazy napsané opačně.

MATEMATIKA

- opakován í násobení a dělení do5

- procvičovánáí násob. č. 6

PS str.24/2

 

středa 3. listopadu

PROJEKTOVÝ STRAŠIDELNÝ DEN

úterý 2. listopadu

ČESKÝ JAZYK

vyvození vyjmenovaných slov po b - význam slov, nalepení rozstříhaných kartiček do Nápovědníku

ČTENÍ - slohové cvičení na téma podzimní prázdniny ( nemocní nemusí - věty jsme tvořili společně... slovní zásoba, slohová pravodla..)

MATEMATIKA

násobení 6

PS str.24/1

M - Š z učebnice 35/3

PRVOUKA

PS str 10 a 11 dodělat

ANGLICKÝ JAZYK

TEST slovíčka + procvičování na počítači

pondělí 1. listopadu

ČESKÝ JAZYK

PS str.21/2,3 a 22/2

PSANÍ - písanka str. 17

ČTENÍ - Pohádky se zvířátky - Zvířátka pod hříbkem (bez prac. listu)

MATEMATIKA

- vyvození řady násobků 6

PS str.24/4

M - Š - nalepeno - násobky č.6 pospojuj + Opakovací test GEO - tělesa

 

úterý 26. října 2021

ČESKÝ JAZYK

MĚSÍČNÍ OPAKOVACÍ TEST

PS str.21/ 1 - pouze doplnění slov

ČTENÍ - povídání o 28. říjnu 1918 - 

https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/co-slavime-28-rijna?vsrc=vyhledavani&vsrcid=28.+%C5%99%C3%ADjna

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY

MATEMATIKA

- dokončení MĚSÍČNÍHO TESTU

PS str.38/1,2,3,5

ANGLICKÝ JAZYK

PS: ze strany 64 - naučit se slovíčka u čísel 1, 2, 3 (měly by být také ve slovníčku) příští úterý test

my jsme je procvičovali

PRVOUKA

směrová růžice - určování světových stran + procvičování, prozatím ústně a na počítači (https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/svet_strany1.htm)

pondělí 25. října 2021

ČESKÝ JAZYK

pracovní list STAVBA SLOVA

- BČ str.13

- PS str. 20 - slohové cvičení

PSANÍ - písanka str.16

ČTENÍ - Pohádky se zvířátky - Tři koťátka + pracovní list

MATEMATIKA

začátek MĚSÍČNÍHO TESTU (dokončíme v úterý)

GEO - PS str. 37

 

pátek 22. října 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str. 20/8./ 1. NAUKA O SLOVĚ - OPAKOVÁNÍ a) - e)

ČJ - Š - nalep. list stavba slova (Dominikovi dám v pondělí)

MATEMATIKA

GEO - str. 35, 36 + okopírovaná str.48 - skládání

PRV 

test Naše vlast, PS str 8/1 9/1, 2, 3 a 11/1, 2, 3

čtvrtek 21. října 2021

ČESKÝ JAZYK

STAVBA SLOVA - PS str.19 celá

 - slova příbuzná je dobré napsat dětem pod sebou ( měli jsme na tabuli), lépe tak vidí společnou část slobva = kořen, ten si dáváme červenou pastelkou "do košíčku"

ČTENÍ - POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY - Kuřátko a kachňátko (společná četba 2. a 3. ročníku vždy pondělí a čtvrtek) + prac. list ke kapitole

PSANÍ - písanka str.15

MATEMATIKA

Pracovní list násobilka  - 2 sloupečky + barevné počítání na druhé straně

GEO - opakování PS str.35/1, 2, 5, 6 a 36/1

 

středa 20. října 2021

ČESKÝ JAZYK

- druhá stránka testu - OPAKOVÁNÍ - PÁROVÉ SOUHLÁSKY

. vyvozování stavby slova (učebnice str.26)

PSANÍ - písanka str. 14

MATEMATIKA

- TEST  - list - opakování násobilky 0 - 5, 2. stránka 

PS str. 23

ANGLICKÝ JAZYK

PS str.10 (kdo nemá, dodělá i stranu 6 a 7)

ze strany 64 dopsat do slovníčku slovíčka u čísla 4 (tj. ke čtvrté lekci) - lekci 3 si dopíšeme později)

zbytek dodělá v průběhu

 

úterý 19. října 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str.18 dokončené + sešit SLOH - práce s pracovním listem - dokončení příběhu

ČTENÍ - poslechová vesmírná pohádka s úkoly (neposílám)

MATEMATIKA

TEST  - list - opakování násobilky 0 - 5, 1. stránka 

PS  - dokončená str.21

PRV - pouštěli jsme z čt edu kapitolu My jsme z ČR + opakovací otázky

 

pondělí 18. října 2021

ČESKÝ JAZYK

 - opakovací test - část Význam slov (párové souhlásky zítra)

BČ str. 2

PS str. 18 - začátek práce - ke každému obrázku jsme napsali 1 větu. Dokončíme zítra.

Psaní - písanka str.13

ČTENÍ - čítanka str. 31 (bez pracovního listu)

MATEMATIKA

PS str. 20 a 21/1 + str. 221 děti pracují svým tempem, dvě děti mají celé

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

-opakování tónu f1 ´písnička č.7 a 8 (Když jsem husy pásala a Pod naším okýnkem)

 

pátek 15. října 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str. 17 celá + BČ str.12

MATEMATIKA

PS str. 19/2 - 6, str. 22/ 1 - 8

POČETNÍK str. 5 - 2 sloupce

čtvrtek 14. října 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str.16 celé

ČTENÍ - čítanka str. 29 + prac. list

MATEMATIKA

PS str.18 celá + 19/1

ANGLICKÝ JAZYK

zapisovali jsme nová slovíčka (chybějící děti si je dopíší až přijdou)

středa 13. října 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str.15 celá

PSANÍ - písanka str. 12

ČTENÍ - výzmnamové čtení  - pracovní listy (v pátek ve schránce, pokud byste měli cestu dříve, ozvěte se)

MATEMATIKA

PS str.17 celá + list SLOVNÍ ÚLOHY

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 8 (s pomocí učebnice str.8)

úterý 12. října 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str.14 - celé

ČTENÍ - společná činnost 3. a 4. ročníku s textem - hra (neposílám)

MATEMATIKA

PS str. 16 celá + do M- Š nalep příklady na násobení a vypočítej

PRVOUKA

PS str. 7 celá

ANGLICKÝ JAZYK

opakování slovíček z 1. lekce, v úterý test

pondělí 11. října 2021

ČESKÝ JAZYK

diktát + BČ str,10, 11 - stačí vyplnit

ČTENÍ - Čítanka str. 26 - 27 (bez prac. listu)

PSANÍ - písanka str.11

MATEMATIKA

TEST - příklady typu 63 -20, 60 - 23

PS str.15 dokončená

POČETNÍK str. 3, 4 děti mají již celé

 

pátek 8. října 2021

ČESKÝ JAZYK

SLOHOVÉ CVIČENÍ  - výroba dalekohledu (vztahuje se k projektovému dnu)

MATEMATIKA

- společné řešení slovních úlohy, začátek procv. násobilky = řady násobků

PS str. 15/ 1 (učebnice str.21/1, 2 - ústně)

čtvrtek 7. října 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str. 12/13, 15 a str.13/16,17

PSANÍ - písanka str.10

ČTENÍ - čítanka str.25 + pracovní listy

MATEMATIKA

OPAKOVACÍ TESTÍK - SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

PS str. 14/6,7

ANGLICKÝ JAZYK

PS dodělat určitě stranu 6 a zkuste str.7/4, 5 (pokud by to nešlo, nechte, doděláme v průběhu)

středa 6. října 2021

PROJEKTOVÝ DEN VESMÍRNÁ TEČKA ZA OPAKOVÁNÍM

AJ

procvičovácí slovní zásoby, hry

 

úterý 5. října 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str. 12/ 11, 12 

do ČJ - Š z učebnice str.16/6 - 2 řádky a 16/8 - 2 věty

PSANÍ - písanka str. 9

ČTENÍ - hráli jsme třídní hru, zapisovali měsíční testy, prezentovali přečtené knížky

MATEMATIKA

PS str.14/ 3, 5 

do M-Š z učeb. str. 19/2  - píšeme do dvou sloupečků

PRVOUKA 

PS str. 6 dodělat stranu (cv. 5 nepovinné)

povídání o životě na vesnici a ve městě

AJ

TEST - pozdravy

PS - děti podle svých schopností dodělávají do str.6 (cv. 3 nepovinné)

pondělí 4. října 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str. 10/5 a str. 11 celá

ČTENÍ - Čítanka str. 23, 24 + PL

MATEMATIKA

MĚSÍČNÍ OPAKOVACÍ (bodovacÍ) TEST

 

pátek 1. října

ČESKÝ JAZYK

MĚSÍČNÍ OPAKOVACÍ TEST + BČ str.9

MATEMATIKA

PS str. 12 většinou již dokončené + str. 13 celá

PRVOUKA 

PS str.6/1 moje adresa

čtvrtek 30. září 2021

ČESKÝ JAZYK

-opakování párových souhlásek

PS str.10/1 - 4 + do ČJ - Š z učeb. str.16/3

BAREVNÁ ČEŠTINA str. 8 (nemusí být vybarveno, stačí doplnit)

PSANÍ - písanka str. 7

ČTENÍ - čítanka str.22 + prac.list čtyřsměrka

MATEMATIKA

PRACOVNÍ LIST SLOVNÍ ÚLOHY (3 slovní úlohy)

PS str. 11/1 - vypočítali jsme útratu dvou rodin (z učebnice str.18)

            11/3 a děti dopočítávaly str. 12 svým tempem (někdo má již hotovo, někomu ještě chybí)

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 5 dodělat + str.6/1

pozdravy, opakování slovíček (PS str.68 slovník - všechna slovíčka  z 1. lekce - jsou označena číslem1)

středa 29. září 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str. 8/2 a 9/5, 6, 7

PSANÍ - písanka str. 8 (str,7 zítra společně)

MATEMATIKA

-samostatná práce JAK MI JDOU SLOVNÍ ÚLOHY 

- procvičování zaokrouhlování na desítky

 

pondělí 27. září 2021

ČESKÝ JAZYK

samostatný opakovací test učiva 2. ročníku+ PS str.8/4

ČTENÍ - Čítanka str 11, 12 + prac. list

PSANÍ písanka str.6

MATEMATIKA

PRAVIDLA ZAOKROUHLOVÁNÍ NA DESÍTKY - práce nalep. v M - Š

CHYBĚJÍCÍ ŽÁCI MOHOU K VYSVĚTLENÍ NAVŠTÍVIT DOUČOVÁNÍ V PÁTEK 1. 10. OD 6. 45 DO 7. 30

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

Opakujeme písničky č. 1, 2, 3, 10 (pro levou ruku) + tón  e1 - písničku č. 5

 

pátek 24. září 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str. 8/1, 3 + ČJ - Š z učebnice str.11/4, 6

MATEMATIKA

PS str. 10 celá

 

čtvrtek 23. září 2021

ČESKÝ JAZYK

-diktát + pracovní list dvojice slov

ČTENÍ - ČÍTANKA str. 20 - 21 + pracovní list ke článku

MATEMATIKA

- intenzivní procvičování zápisu, výpočtu a odpovědi slovních úloh ze 2. ročníku ( podobné jako v učeb. str.14/5 a 15/2)

ANGLICKÝ JAZYK

společné opakování slovní zásoby, pokyny (Natálka dodělá až se vrátí), PS str. 5/3, 4, 5 (pokud cv.3 nepůjde, nevadí, jen ho zkuste a kdyžtak jděte od toho)

středa 22. září 2021

ČESKÝ JAZYK

měkké a tvrdé slabiky, samostatná práce k nalepení do ČJ - Š

Slohová cvičení - pozdrav, lpředstavení se

ČTENÍ - prezentace prázdninových knížek  !! Termín do 24. 9. !!

MATEMATIKA

PS str. 9 dokončení

 

úterý 21. září 2021

ČESKÝ JAZYK

- opakování měkké a tvrdé slabiky

PS str.7/5 -7  a  Barevná čeština (BČ) str. 7

ČTENÍ - významové čtení = samostatná práce s textem - děti si vypracují ve škole, až se vrátí

MATEMATIKA

PS str.9/1, 2 + samostatná práce opakovací test

 

pondělí 20. září 2021

ČESKÝ JAZYK

  - opakování abecedy, test bez dopomocné tabulky

PÍSANKA str. 6

ČTENÍ - ČÍTANKA str. 13 - Cesta do školy + úkol nalep

MATEMATIKA

 - z učebnice str. 14/ 6 a 14/ 5 ( zápis, výpočet, odpověď) do M - Š

pátek 17. září 2021

ČESKÝ JAZYK

OPAKUJEME MĚKKÉ A TVRDÉ SLABIKY

PS str. 6 celé

MATEMATIKA

PS str. 8 celé

ANGLIČTINA

PS str. 4/1, 2

PRVOUKA

PS str.2/ 1,3

čtvrtek 16. září 2021

ČESKÝ JAZYK - samostatná práce opakování abecedy

ČTENÍ - ČÍTANKA

str. 7 Noty + list c sešitu ČT

PSANÍ - písanka str.3 a 4

MATEMATIKA

PS str. 12/ 1 - 8 a str.8ú1, 2

POČETNÍK - Děti pracují svým tempem, máme str.1, 2, a ze str. 3 první tři sloupečky

 

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.