NEJSEM VE ŠKOLE - 2. ROČNÍK

7.9.2021

ČTVRTEK 2.2.2023

1. ČJ - PS str. 4/3

                 str. 5/3

2. M - početník str. 15/první sloupec

3. ČT str. 80

4. Projektový den - Finanční gramotnost 2. část

STŘEDA 1.2.2023

1. ČJ - nové učivo-slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

    PS str. 3 celá

    PS str. 4/1, 2 a,b

2. M str. 4/1,2

3. ČT str. 79

4. Písanka str. 12

ÚTERÝ 31.1. 2023

1. Měsíční testy matematika

2. ČT str. 78

3. Projektová hodina - Finanční gramotnost

4. Vydávání výpisu pololetního vysvědčení

 

PONDĚLÍ 30.1.2023

1. Komunitní kruh

   Měsíční testy český jazyk

2. ČT str. 77

3. Písanka str. 11

 

PÁTEK 27.1.2023

1. ČJ - Divadéklo ve škole - Písnička pro draka

2. Komunitní kruh 

    ČJ - PS str. 51 celá

3. ČT str. 76 nic do čítanky nepiš, jenom vyber ústně obrázek

Pohádky se zvířátky - Jak si zajíc, vrána a ježek rozdělili jablko + pracovní list

4. PRV - PS str. 31

 

ČTVRTEK 26.1.2023

1. ČJ - PS str. 50/1

   Psali jsme diktát na tvrdé a měkké slabiky.

2. M str. 88 - geometrie

   Končili jsme pracovní sešit. Kontrolovali jsme, zda máme v pořádku Soptilku na 1. straně. Procvičování a opakování. Žáci si procházeli PS a       kontrolovali, zda mají dopracovaná všechna cvičení.

3. ČT str. 75- vysvětlili jsme si čtení obtížných slov

4. Písanka str. 10

 

STŘEDA 25.1.2023

1. ČJ - PS str. 50/3 nezapomeň obtáhnout velká písmena zeleně

2. M str. 76 celá

3. ČT str. 74

4. Písanka str.9

 

ÚTERÝ 24.1.2023

1. ČJ - PS str. 49/1,2,3,4

2. M  str. 73/3

         str. 74/5

         str. 75/2,5

3. ČT str. 73

4. Písanka str. 7,8

HUDEBNÍ VÝCHOVA FLÉTNA

opakujeme všechny písně + č. 14 Kočka leze dírou

 

 

PONDĚLÍ 23.1.2023

1. ČJ - PS str. 48/1,3

    Procvičování pravopisu str. 6 ( str. 5 pro nepřehlednost vynecháváme)

2. M str. 75/ sazka (napiš si svá oblíbená čísla, která ti vyhrají minimálně milion) 

        str. 74/1,2,3,4,5

3. ČT - čítanka str. 64 O zmrzlém králi PL (nalepit a vyplnit)

 

 

PÁTEK 20. 1. 2023

1. ČJ - PS str. 47/1,4

2. M - geometrie str. 87/1,2,3,4

3. ČT - PL - čtení s předložkami( marodi dostanou po neděli)

4. ČTENÍ - POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY - Zajíc, ježek a zázračná hůlka

- převyprávění pohádky + pracovní list

5. PRVOUKA

- opakování lidské tělo

ČTVRTEK 19.1.2023

1. ČJ psali jsme diktát na tvrdé a měkké slabiky

2. M str. 74/1 Kolik let je dívce na obrázku?

        str. 75/4

        str. 73/2,3

        str. 77/6,7,8

3. ČT str. 71

4. Písanka str. 7 do poloviny

 

 

STŘEDA 18.1.2023

1. ČJ - PS str. 46/4,1

2. M str. 72/1,2,3,4

        str. 72/1

3. ČT str. 70

4. Písanka str. 6

 

ÚTERÝ 17.1.2023

1. ČJ - PS str. 45/3,1

2. M str. 71/1,2,3,4

    početník str. 12/3. sloiupec

3.ČT str. 68,69

4. PRV PS str. 30

 

PONDĚLÍ 16.1.2023

1. ČJ - popis plyšového mazlíčka- dokončení (stačí ústně)

    procvičování pravopisu str. 4

2. M str. 70/1 - opakování- počítáme se závorkami. Nejdříve vypočítej závorku, napiš dílčí výsledek nad závorku, dopiš rovnítko a dopočítej.

        str. 70/2,3

3. ČT str. 67

4. ČTENÍ: čítanka str. 62 přečíst,

do modrého sešitu: 1. napsat datum

                               2. velkými tisk. písmeny nadpis

                               3. psacími písmeny jméno autora

                               4. obrázek Křemílka a Vochomůrky 

 

PÁTEK 13.1.2023

1. ČJ - komunitní kruh

    Popis plyšového zvířátka, které si žáci donesli do školy-ústně

2. M- geometrie

    str. 86/1,3,5,6,8

    str. 87/5

3. ČT str.66

POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY - Zázračná hůlka75 - 85 (bez prac. listu)

 

ČTVRTEK 12.1.2023

1 ČJ - opakujeme a procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky

          PS str.45/3

Psali jsme diktát na tvrdé a měkké souhlásky.

2. M str. 68/2,3

         str. 69/3

3. ČT str.65

4. Písanka str.5

 

STŘEDA 11.1.2023

1. ČJ - PS str. 44/1,5

    Procvičování pravopisu str. 3

2. M str. 67/4,5,6

3. ČT str. 64

4. Písanka  str.4 celá

 

ÚTERÝ 10.1. 2023

1. ČJ - vyrob si karty formátu A5 . Napiš na ně krátké I z jedné strany a dlouhé Í z druhé strany. To samé s  krátkým Y a s dlouhým Ý.

    PS str. 43/3

          str. 43/4 doplň tabulku pod košíky

2. M str. 66/2,3,4,5

        str. 67/2 

3. ČT str. 63

4. Písanka str.3 dopiš

                  str. 4 - 5 řádků

5. PRVOUKA  PS str. 25 a 26 (s uč. str. 25,26)

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FL - č.4 Já do lesa nepojedu

 

PONDÉLí 9.1.2023

1. ČJ - ústní zkoušení tvrdých a měkkých slabik 

    PS- str. 42/4 

    PS - str. 42/3 napiš do ČJ-D

2. M str. 65/1,4,5

        str. 66/6,3

3. ČT str.62

4. Čítanka str. 64 + PL 

PÁTEK 6.1.2023

1. ČJ - PS str. 41/3

2. M str. 65 celá

3. ČT str. 61

 

ČTVRTEK 5.1.2023

1. ČJ opakování měkké slabiky

    PS str. 41/2

2. M str. 63/1,2,3,6

        str. 64/1

3. ČT str. 60

4. Písanka str. 3

 

STŘEDA 4.1.2023

1. ČJ měsíční test

2. M měsíční test

3. ČT - čítanka str. 58.59

4. Písanka II. díl str. 2

5. PRV PS str. 24/1 (včera )

 

ÚTERÝ 3.1.2023

1. ČJ nová látka - měkké slabiky 

    PS str. 41/1

2. M str.61/1,2,4,5,6,7- nepřepisuj do šešitu, pouze doplň rovnítko a vypočítej

        str. 62/1,2,4

        str. 62/3 Bonus

3. Písanka 2.díl str.1

 

ČTVRTEK 22.12.2022

Turnaj v pexesu, Mexická vánoční hra, vánoční pohádka

STŘEDA 21.12.2022

1. DČ opakujeme str. 25

2. ČJ - PS str. 40/1,2

3. M str. 60/1,2,3,4

   Početník str. 10

4. Písanka - dopiš celou písanku

 

ÚTERÝ 20.12.2022

Projektový den Křesťanské Vánoce, bobování.

PONDĚLÍ 19.12.2022

Koleda u sponzorů

Docvičování čtení - dočíst stranu 25

 

PÁTEK 16.12.2022

1. Komunitní kruh

2. DČ str. 25 do poloviny

3. M - geometrie, str. 84/1,2,3,4

Generální zkouška v kostele

 

ČTVRTEK 15.12. 2022

1. DĆ str. 24 opakovat

2. ČJ - PS str. 39/3

    PS str. 40/2

  Psali jsme diktát

3. M  str. 59/1,2,3,4,5,6,7

 

 

STŘEDA 14.12.2022

1. DČ str. 24 celá

2. ČJ - PS str. 39/1

3. M slovní úloha str. 58 - zápis slovní úlohy

                            str. 60/1,2

Besídka v DD

ÚTERÝ 13.12.2022

1. Flétna

2. DČ str. 24 do poloviny

3. ČJ - PS str. 38/4 přísloví

                  str. 38/1

4. M str. 57/1,2,3,4

         str. 58/1,2,3,4

Početník str. 9/ 1 sloupec

 

PONDĚLÍ 12.12.2022

1. Opakujeme koledy na flétnu

2. DČ str. 23 celá

3. ČJ - PS str. 38/2,3

4. M str. 56/1,5

        str. 57/5,6

       Bonus- nepovinné str. 57/7,8

5. ČTENÍ čítanka str. 57 

 

PÁTEK 9.12.2022

1. Flétna opak.

2. DČ str. 23 do poloviny

3. ČJ - PS str. 38/1

4. M str. 83 celá

5. PRV str.18 - opakování

 

ČTVRTEK 8.12.2022

1. Flétna

2. DČ str. 22 celá

3. ČJ - PS str. 37/1,2,3

4. M str. 55/1,2,3,6

        str. 56/1,2

        

STŘEDA 7.12.2022

1. Flétna

2. DČ str. 21 celá

3. ČJ opakujeme tvrdé slabiky

    PS str. 36/1,2,4

4. M str. 54/1,2,3,4,6,7

5. Písanka další stránka 

 

ÚTERÝ 6.12.2022

1. Flétna- opakujeme vánoční písně

2. DČ str. 21 do poloviny

3. Čj opakujeme samohlásky (krátké, dlouhé)

    Začali jsme souhlásky tvrdé hy. chy, ky, ry, dy, ty, ny pouze vyjmenovat

    PS str. 35/2,4

4. M počítáme se závorkami str. 52/3,4,5

                                              str. 53/3

                                              str. 53/4 a,b

 

 

 

 

PONDÉLÍ 5.12.2022

1. Čertovský projektový den a Mikulášská nadílka.

DČ znovu str. 20 čtení obtížných slov

 

PÁTEK 2.12.2022

1. Flétna opakování

2. DČ str. 20 celá

3. ČJ psali jsme diktát

4. M - geometrie, rýsujeme rocnou čáru (viz sešit na geometrii)

ČTENÍ  - Pohádky se zvířátky, kapitola Zvířátka a kolečka + pracovní list

 

ČTVRTEK 1.12.2022

1. Flétna koledy

2. DČ str. 20 do poloviny

3. ČJ - PS str. 34/1 doplň, nemusíš přepisovat do sešitu

    Procvičování pravopisu str. 1/3

4. M - Pětiminutovka

    Počítáme se závorkami str. 52/1

    Početník str. 8 celá

    Zítra začínáme rýsovat! Trojúhelník s ryskou a ořezanou tužku č. 2!

5. Písanka další strana (každý skončil někde jinde)

STŘEDA 30.11.2022

1. Flétna - opakujeme koledy

2. DČ str. 19 celá

3. ČJ měsíční testy

4. M měsíční testy

5. Písanka str. 28

 

ÚTERÝ 29.11.2022

1. Flétna

2. DĆ str, 19 do poloviny

3. ČJ - Procvičování pravopisu str.2/2

4. M str. 51/1 a, b

         str. 51/2

         str. 53/5

5. Písanka str. 27

   

 

PONDĚLÍ 28.11.2022

1. Flétnička

2. DČ str.18 celá

3. Přísloví- příprava na měsíční testy

    PS str. 33/3

4. Písanka str. 27

5. M str. 50/ celá

        str. 49 dopracuj

 

PÁTEK 25.11.2022

1. Hra na flétnu opakování

2. DČ str. 18 do poloviny

3. ČJ - opakování psaní u,ú,ů

Komunitní kruh - sebehodnocení žáků

4. M str.49 dopracuj celou stránku

5. ČTENÍ - čítanka str. 42 a 43 + PL

    

 

ČTVRTEK 24.11.2022

1. Flétnička procvičujeme

2. DĆ str. 17 celá

3. Psali jsme diktát

    Procvičování pravopisu str. 2/1 doplň u, ú, ů

4. M  psali jsme pětiminutovku

    str. 49/1 slovní úloha- pozor na správný zápis úlohy, znázorňovat nemusíme

    Početník str.7/ druhý sloupec

5. Písanka str. 25,26

 

STŘEDA 23.11.2022

1. Flétnička

2. DČ str. 17 do poloviny

3. ČJ - PS str. 32/3 tajenka

            U str. 30/4 doplň

4. Písanka str. 24

5. M str. 48/1,2,3

 

ÚTERÝ 22.11.2022

1. Flétnička opak.

2. DČ celá stránka 16

3. ČJ - PS str. 31/2.4.5

4. Barevná čeština str. 24 stačí jedno cvičení

5. M str. 41/5 nová látka

        str. 47 celá stránka

        početník str. 7/ 1 sloupec

6. Písanka str. 23 nácvik W,w

7. PRV str.12

 

 

 

PONDĚLÍ 21.11.2022

1. Flétnička

2. DČ str. 16 do poloviny

3. ČJ - PS str. 30/4 doplň

    Nová látka- psaní u,ú,ů učebnice str. 30/1

     PS str. 31/3

4. M str. 45/ celá

        str. 46 / celá

5. ČTENÍ čítanka str. 42, 43 přečíst

 

PÁTEK 18.11.2022

Horácké divadlo Jihlava

 

ČTVRTEK 17.11.2022

Státní svátek

 

STŘEDA 16.11.2022

1. Flétnička stále opakujeme písně 

2. DČ str. 15 do poloviny

3. ČJ -  PS str. 30/3 doplň  do modrých oválků psacím písmem a perem písmeno a nebo á. Přepiš 4 věty do ČJ - D.

4. M str. 40/1 bludiště

         str. 41/1 seznámení s pojmy sčítanec, sčítanec, součet

         str. 41/2

         str. 42,43 počítej podle tvého výběru

5. Písanka str. 22

 

ÚTERÝ 15.11.2022

1. Flétnička

2. DČ str. 14 celá

3. ČJ - PS str.30/1,2

4. M str. 37/1,2

        str. 38/2

        str. 39/1 a,b,c,d 

5. Písanka str. 21 celá

6. PRV PS str. 10, 11

 

PONDÉLÍ 14.11.2022

1. Flétnička opakování

2. DČ str. 14 do poloviny

3. ČJ - samohlásky nové učivo- vyjmenuj samohlásky krátké, dlouhé

   Uč. str. 28/tabulka

   Dvojhlásky, slabikotvorné r, l 

   PS str. 29/3

   PS str. 29/4

4. M - PS str. 35/1,2,3

          PS str. 36/3,5

 

PÁTEK 11.11.2022

1 Flétnička opakování

2. DČ str. 13

3. ČJ - naučit se  samohlásky (viz učebnice)

    PS str. 28/3

4. M str. 31/2,4,5

        str. 33 skládačka (rozstříhat, nalepit)

 

ČTVRTEK 10.11.2022

1. Flétnička opak.

2. DČ str. 12 celá

3. ČJ - PS str. 27/4

4. M str. 29/3 

        str. 29/1,2

        str. 30/3

 

STŘEDA 9.11.2022

1. Flétnička

2. DČ str. 12 do poloviny

3. ČJ - nic písemně

4. M str. 28 celá

5. Písanka str. 18,19,20

 

ÚTERÝ 8.11.2022

1. Flétnička - trénujeme

2. DČ str. 11

3. ČJ - PS str. 25/2

                  str.26/2 hra na učitele-oprav chyby. očísluj pořadí slov v poslední větě

4. M str. 27/3 slovní úloha

         str. 27 - dopracuj celou

 

 

 

PONDÉLÍ 7.11.2022

1. Flétna opakujeme

2. DČ celá str. 10

3. ČJ - PS str. 23/4

            PS str. 24/3

4. M str. 27/1,2,4,5

 

PÁTEK 4.11.2022

1. Flétnička procvičujeme 

2. Docvičování čtení str. 10 do poloviny

3. ČJ - PS str. 23/2,3

4. M - procvičujeme zápis slovní úlohy

          str. 79/4,5

          str. 80/1,2

Opakujeme tělesa a geometrické tvary.

        

ČTVRTEK 3.11.2022

1. Flétna - nacvičujeme nové písně

2. Docvičování čtení celá str. 9

3. ČJ - PS str. 23/1

4. M str. 25/1,4,6

Bonus (nepovinné) str. 28/2,3,5

Pozn.: Psali jsme diktát a pětiminutovku.

STŘEDA 2.11.2022

1. Flétna - nová píseň

2. Docvičování čtení str. 9 do poloviny

3. ČJ - PS str. 22/3

           Učebnice str. 22/3 - opiš do ČJ-D

4. M str. 24/1,2,3,5

5. Písanka str. 17 celá

 

ÚTERÝ 1.11.2022

1. Flétna - opakování písní

2. Docvičování čtení str. 8 celá

3. ČJ - PS str. 21/2

                  str. 21/3 a)

4. M - str. 23 dopracuj celou stránku

5. Písanka str. 16 celá stránka

Další potřebné sešity jsou ve schránce u školy!

 

PONDĚLÍ 31.10.2022

1. Flétnička - opakujeme písně

2. Docvičování čtení str. 7 celá

3. ČJ a M - měsíční testy ( marodi je vypracují po návratu do školy)

4. ČT - vypracovat PL (nalepený v sešitě) ke článku ze strany 28 v čítance

 

 

 

 

 

 

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.