NEJSEM VE ŠKOLE - 5. ROČNÍK

7.9.2021

Pokud je dítě nemocné více dní, vyzvedněte si, prosím, pracovní sešity, čítanku atd. ve škole. (nevejde se do schránky)

Pracovní listy vkládáme do schránky na budově  školy v pátek odpoledne.

PÁTEK 3.6.

ČESKÝ JAZYK

Diktát shoda přísudku s podmětem

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU (individuálně)

MATEMATIKA

PS (GEO) str. 44 a 45/celá

 

ČTVRTEK 2.6.

ČESKÝ JAZYK

MĚSÍČNÍ TEST Z ČJ

MATEMATIKA

MĚSÍČNÍ TEST Z MATEMATIKY

PŘÍRODOVĚDA

opakování na test

ANGLICKÝ JAZYK

slovíčka do slovníku str. 57

PS str. 57/ celá

 

STŘEDA 1.6.

ČESKÝ JAZYK

opět PL shoda přísudku s podmětem - oprava práce

MATEMATIKA

PS (GEO) STR. 42/ CV. 3

PS (GEO) STR. 43/ 1,2

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 57/ celá strana (poslech, čtení, překlad)

 

ÚTERÝ 31.5.

ČESKÝ JAZYK

PL - shoda přísudku s podmětem

MATEMATIKA

PL - slovní úlohy

PS str. 42/ cv. 1,2

PŘÍRODOVĚDA

7.6. TEST (nervová, vylučovací, rozmnožovací, smyslová soustava)

zápis = rozmnožovací soustava

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 56/cv.2

PS str. 56/ celá

 

PONDĚLÍ 30.5.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - 5 VYUČOVACÍCH HODIN

 

PÁTEK 27.5.

ČESKÝ JAZYK 

Diktát

MATEMATIKA

PS str. 32/ celá strana

 

ČTVRTEK 26.5.

ČESKÝ JAZYK

Divadlo

MATEMATIKA

PS str. 31/ celá strana

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 20/cv.1,2

PS str. 23/ cv. 1,2

PS str. 15/ cv.6

PS str. 14/ cv. 1,2,4

ANGLICKÝ JAZYK

SLOVÍČKA ZAPSAT DO SLOVNÍKU STR. 56

PS str. 56/cv.1

Test

VLASTIVĚDA

uč str.36-38 + PL str.14

 

STŘEDA 25.5.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 22/ cv. 1,2,3

MATEMATIKA

Matýskova učebnice (zadání v odkazu) UČ str. 34/ cv. 3,4,5,6,7 - do M-Š

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-34/

ČTENÍ

Čítanka str. 178 - 179 Jak je těžjé vybrat si správné povolání

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 56/ cv. 1 - poslech, čtení, překlad

 

ÚTERÝ 24.5.

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 47/cv.7 - do Čj-Š

UČ str. 47/ cv.10

MATEMATIKA

PS str. 29/celá

PS str. 30/ celá

PŘÍRODOVĚDA

rozmnožovací soustava

ANGLICKÝ JAZYK

procvičování na PC

 

PONDĚLÍ 23.5.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 25/1,2,3,4,5,6

MATEMATIKA

SLOVNÍ ÚLOHY do M-Š

UČ str. 117/ cv. 76

UČ str. 117/ cv. 73

UČ str. 116/ cv. 69

UČ str. 114/ cv. 56

UČ str. 113/ cv. 53

VLASTIVĚDA

PL str.14 + uč.

 

PÁTEK 20.5.

ČESKÝ JAZYK

Slohová práce: Napiš sloh o našem školním plavání - Můj úplavecký kurz

MATEMATIKA

PL - opakování

 

ČTVRTEK 19.5.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu - společné odůvodňování pravopisu.

PS str. 21/ cv. 2 (Pracuj podle učebnice.)

MATEMATIKA

PS(zelený) str.28/ celá

PŘÍRODOVĚDA

- focení

ANGLICKÝ JAZYK

Test z gramatiky.

 

STŘEDA 18.5.

ČESKÝ JAZYK

Pravopisné cvičení - PL

Přímá a nepřímá řeč PS str. 21/ cv. 1

PS str. 23/ cv. 2a

MATEMATIKA

TEST - převody jednotek

Slovní úlohy - PL

Anglický jazyk

Procvičování gramatiky.

 

ÚTERÝ 17.5.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 20/ cv. 2,3

Pravopisné cvičení - PL

UČ str. 38/ cv. 6 (Pokračuje na str. 39) - ústně

MATEMATIKA

PS (zelený) str. 26/ cv. 1,23

PS (zelený) str. 24/ cv. 4,5,6

UČ str. 112/ 43b,44 - do M-Š

PŘÍRODOVĚDA

Zápis smyslová ústrojí podle uč. str. 57.

PS str. 22/ cv. 1,2,3,4

ANGLICKÝ JAZYK

PS str.48-49

 

PONDĚLÍ 16.5.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 20/ cv.1 

UČ str. 44/ cv. 8 do ČJ-Š

MATEMATIKA

PS str. 23/ cv. 6

PS str. 24/ cv. 1,2,3

VLASTIVĚDA

PL T.G.M. vyplnit dle okopírovaného listu, ve čtvrtek test 1.sv. válka

PÁTEK 13.5.

Preventivní program - PRVNÍ POMOC (3 vyučovací hodiny)

ČTVRTEK 12.5.

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 38/cv. 5 a) - do ČJ-Š

PL - předložky s,z

MATEMATIKA

PS(geo) str. 17/ cv. 2,3,4

PS (geo) str. 18/ cv. 2,3,4

PS (zelený) str. 23/ cv. 4,5

PS(zelený) str. 24/ cv. 7

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 19

Zápis nervová soustava (funkce:mozek, mích, nervy)

ANGLICKÝ JAZYK

test slovíčka

Zapsat si slovíčka str. 49.

 

STŘEDA 11.5.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 19/ cv. 4,5

PS str. 20/ cv. 4

PL - předložky s,z a příslovce

MATEMATIKA

PS (zelený) str. 20/4,5 

PS (zelený) str. 21/ cv. 4,5

PS (zelený) str. 22/ cv. 4,5

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 49/ poslech, čtení, překlad

 

 

PÁTEK 29.4.

PROJEKTOVÝ DEN - ČARODĚJNICE

 

ČTVRTEK 28.4.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 16/ cv. 1,2

MATEMATIKA

Zelený PS str.18/ cv. 1

PL - násobení a dělení desetinných čísel 10,100,1000

PL - sčítání a odčítání desetinných čísel

PŘÍRODOVĚDA

Společná kontrola PS, povídání o trávicí soustavě

ANGLICKÝ JAZYK

Test z gramatiky

UČ str. 44 a 45 / zapsat si slovíčka

 

 

STŘEDA 27.4.

ČESKÝ JAZYK

PL - shoda přísudku s podmětem

PS str. 24/ cv. 3

MATEMATIKA

TEST - povrch krychle a kvádru

ČTENÍ 

Čítanka str. 118/119 + PL

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 44 - 45 / četba, překlad

 

ÚTERÝ 26.4.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu str. 43

PS str. 16/ cv.4

MATEMATIKA

PS str. 33/ cv. 1,2,3,4

PS str. 34/ cv. 1

PS str. 35/ cv. 1,2,5

UČ str. 144/ cv.8

PŘÍRODOVĚDA

Trávicí soustava - zápis 

Vypracovat otázky do sešitu PŘ:

Otázky - hádanky str. 48/1,2

Otázky - str.47/ 1,4,5,6

PS str. 11/ 1,2,3,4

PS str. 17/ cv. 1,2,3

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 44/ cv. 1 - poslech, čtení, překlad

 

PONDĚLÍ 25.4.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu str. 40,41,42

UČ str. 33/ 7 c) - do ČJ -Š

MATEMATIKA

PS - GEO - str.47/celá

VL 

Děti si četly o významných osobnostech ze školní knihy.

 

PÁTEK 22.4.

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 54/ cv. 5 do ČJ-Š

PS str. 15/ cv.2 

MATEMATIKA

PS str. 41/ cv. 5,6

Výpočet povrchu krychle a kvádru do sešitu geo:

1. Kvádr a = 6 cm, b = 3 cm, c = 50 mm

2. Kvádr a = 80 mm, b = 200 mm , c = 4 cm

3. Krychle a = 800 mm

4. Krychle a = 60 dm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STŘEDA 20.4.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 14/cv.4

UČ str. 33/ cv. 8 - DO ČJ-Š

MATEMATIKA

PS str. 40/ cv. 4

PS str. 41/cv.1,4

UČ str. 144/ 3,4 a,b,c,d - sešitu geo

ANGLICKÝ JAZYK

21.4. - test na slovíčka str. 43,42,41,40

21.4. - Test na popis kostry

 

ÚTERÝ 19.4.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 14/ cv. 1,2

UČ  str.33 / 7 a) - DO ČJ-Š

MATEMATIKA

PS str. 40/ cv.2,3

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 43/cv. 3,4

 

ČTVRTEK 7.4.

ČESKÝ JAZYK

PL - PŘÍSUDEK JMENNÝ A SLOVESNÝ

MATEMATIKA

1) Narýsuj síť krychle, kde a = 3 cm. Vypočítej povrch krychle.

2) Narýsuj síť krychle, kde a = 6 cm. Vypočítej pokrychle.

PS str. 38/ cv. 1,2

PS str. 32/ cv. 1,2,3

PŘÍRODOVĚDA

Popis kostry - PL

ANGLICKÝ JAZYK

Test slovesa

Zápis slovíček str. 41

Stupňování přídavných jmen (old - older - the oldest)

STŘEDA 6.4.

ČESKÝ JAZYK

PS str.12/cv.2

UČ str. 29/cv. 6 a,b

MATEMATIKA

Narýsuj síť krychle, kdy a = 5 cm a vypočítej její povrch.

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str.41/celá

 

 

ÚTERÝ 5.4.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 11/ cv.3

PS str. 12/ cv. 1a,b

MATEMATIKA

Síť krychle - nakreslit na čtverečkovaný papír, vystřihnout a nalepit do sešitu geo

PŘÍRODOVĚDA

popis kostry - pracovní listy

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 40/cv.2

PS str. 40 a 41

 

PONDĚLÍ 4.4.

ČESKÝ JAZYK

PSstr. 24/ cv. 1

PS str. 11/ cv. 1b, 2

UČ str. 26/ cv. 7 - do ČJ-Š

MATEMATIKA

PS str.37/ celá

 

 

 

 

PÁTEK 25.3.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 9/ cv.1

PS str. 9/ cv. 3 a,b

PS str. 8/cv. 5

MATEMATIKA

PS str. 7/ cv.3,4

PS str. 8/ cv. 3,4

PS str. 10/ cv. 2

PŘÍRODOVĚDA 

UČ (Nová učebnice) str. 41,42,43,44 přečíst a do sešitu vypracovat otázky str.44/ 1,2,3,4,5

 

ČTVRTEK 24.3.

ČESKÝ JAZYK

Dva PL - slovesa

MATEMATIKA

PS str. 9/ celá

PS str.11/ CV. 1

ANGLICKÝ JAZYK

Test do,does

PS str. 39/ cv.4,5

UČ str. 39/ celá

Zapsat si slovíčka str. 39 (Výslovnost podle PS str. 39).

VLASTIVĚDA

video: https://www.youtube.com/watch?v=DCnwjLpSO8Y&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=66

k tomu ještě díl č.67, 71, 72, 73, 74, 75 a zkusit vyplnit PL Marie Terezie. Co nepůjde, doplníš, až přijdeš. V pondělí se píše na Habsburky, budeš mít čas si to dopsat a test si napsat do příštího pondělí. 

 

STŘEDA 23.3.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 7/ cv. 2,3,4

PS str. 8/ cv. 1,2

UČ str. 18-19/ 15 sloves od cíle (Urči osobu, číslo, způsob, čas)

MATEMATIKA

PS str.6/ cv. 2

PS str. 7/ cv. 2

PS str. 8/ cv. 1,2,5

ČTENÍ

ČLOVĚK A TECHNIKA (učebnice z př) - str. 50,51,52

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 38/ 1,2,3

PS str.39/cv.7

 

ÚTERÝ 22.3.

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 18-19/dalších 15 slov od posledního včerejšího slova (Urči osobu, číslo, čas.) - do ČJ-Š

MATEMATIKA

Rozbor KLOKÁNKA

PS str. 7/ cv.1

ČTENÍ

KRÁSNÝ HLAS str.75+PL, KOUZELNÝ DŽBÁN str.76,77 + PL

PŘÍRODOVĚDA

TEST - SKLO, PAPÍR, PLAST

ANGLICKÝ JAZYK

Věty v přítomném čase prostém (do,does, don´t, doesn´t).

Ve čtvrtek test na prostý čas.

 

PONDĚLÍ 21.3.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 7/ cv. 1,5

UČ str. 18-19/15 slov od STARTU (Urči osobu, číslo, čas.) - do ČJ-Š

U sloves typu: chtěl bych, pomohl by (podmiňovací způsob), stůj, nemluv (rozkazovací způsob) = čas neurčujeme

MATEMATIKA

PS str. 6/ cv. 2,3,4,5

VLASTIVĚDA

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ryGaJDxUnv4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=63 a https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=65

+ PL (co nenajdeš, doplníš ve škole)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁTEK 11.3. 2022

ČESKÝ JAZYK

Diktát

PL - ZÁJMENO ONA (ji /jí), číslovky (druhy)

MATEMATIKA

PS str. 3,4

PŘÍRODOVĚDA

Kontrola zápisu sklo, papír.

 

ČTVRTEK 10.3.2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 5/ cv. 5

PL - dopracovat

MATEMATIKA

PS str. 2/ celá

VLASTIVĚDA

opakování, Jagellonci, příště začneme Habsburky

ANGLICKÝ JAZYK

Test slovesa

Zápis slovíček str. 37

PÍSEŇ UČ str. 37 (Poslech, čtení, překlad)

 

STŘEDA 9.3. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 4/ cv. 3

PL číslo 3

UČ str. 15/ cv. 6,7

MATEMATIKA 

PS (nový) str. 1/ cv. 4,5

PS str. 2/cv. 2

PS str. 3/ cv. 2

ČTENÍ 

ČÍTANKA str. 72 a 74 + pracovní listy

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 36 a 37

 

ÚTERÝ 8.3. 2022

ČESKÝ JAZYK

PL - MĚ/MNĚ, S SEBOU/SEBOU, NAHRADIT PODSTATNÉ JMÉNO ZÁJMENEM

MATEMATIKA

PS(nový) str. 1/ 1,2,3

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 72/ naučit se básničku ZLATÝ KOLOVRAT (do 15.3.)

PŘÍRODOVĚDA

Vypracovat otázky z pracovního listu - VÝROBA SKLA A VÝROBA PAPÍRU

ANGLICKÝ JAZYK

Měsíce v roce - UČ str. 36,37

 

PONDĚLÍ 7.3. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 3/ cv. 7

PS str.4/cv. 1,2

PL - zájmena mě/mně

PS str. 5/ cv. 3

MATEMATIKA

NOVÝ PS -zelený

PS (nový) str. 17/celá

PS (starý) str.48/1,23

 

PÁTEK 4.3. 2022

ČESKÝ JAZYK

Test ze zájmen

PS str. 3/ cv. 4,5,6

MATEMATIKA

ŘÍMSKÉ ČÍSLICE PS str. 47/ cv. 1,2,5

PŘÍRODOVĚDA

UČ str. 43/ Podle tabulky vypracuj plakát, který bude upozorňovat na bezpečné zacházení s el. proudem.

PS str.19/celá + str.20/cv. 8

 

ČTVRTEK 3.3. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 3/ cv. 1,2,3

MATEMATIKA

Test desetinná čísla

PS str. 45/ cv. 2,3

PS str. 48/ cv. 4,5,6

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 36/ zapsat si slovíčka

Test slovesa : to be, have got

 

STŘEDA 2.3. 2022

ČESKÝ JAZYK

Měsíční test z ČJ

MATEMATIKA

PS str. 44/ cv. 3,4,5

ČTENÍ

Kluk a pes

ANGLICKÝ JAZYK

PS str.34/ cv. 3

PS str. 35/ celá

 

ÚTERÝ 1.3. 2022

ČESKÝ JAZYK

PL - zájmena

Test - druhy zájmen

MATEMATIKA

Měsíční test z matematiky - únor

ČTENÍ

Kluk a pes 

PŘÍRODOVĚDA

UČ str. 42/ úraz el. proudem

UČ str. 42/ otázky 1,2,3

UČ str. 43/ Podle tabulky vypracuj plakát, který bude upozorňovat na bezpečné zacházení s el. proudem.

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 35/cv.3

PS str. 34/ cv. 1,2

PONDĚLÍ 28.2.2022

VLASTIVĚDA

test na orientaci na časové ose, opakování děj.části ze 4.ročníku

ČTVRTEK 24.2.2022

VLASTIVĚDA

opakování od pravěku po Habsburky - skupinová práce - příště dodělají

příští hodinu test na orientaci v letopočtech

 

ČTVRTEK 3.2.2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 25/cv.5

PS str. 26/ cv.1

PS str. 23/3

MATEMATIKA

PS str. 22/ cv. 4,5

VLASTIVĚDA

Rakousko PS str. 39 (uč. str. 52-53)

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 28/ celá

PS str. 28/ cv. 7

 

STŘEDA 2.2. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 26/ panelák

UČ str. 49/ cv. 8

MATEMATIKA

PS str. 24/ cv.1,2

UČ str. 127/ cv.3

ČTENÍ

KLUK A PES - čteme pouze ve škole (Chybějící si doplní po nemoci.)

 

 

ÚTERÝ 1.2. 2022

ČESKÝ JAZYK

Měsíční test z českého jazyka - leden

MATEMATIKA

PS - GEOMETRIE - PS str.24/ cv. 3,4

PS str.26/ cv. 1,2,3,4

ČTENÍ

KLUK A PES - čteme pouze ve škole (Chybějící si doplní po nemoci.)

PŘÍRODOVĚDA

PL - Elektrická energie

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 28/ cv.1,2

 

PONDĚLÍ 31.1.2022

ČESKÝ JAZYK

TESTOVÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

DÚ – ČJ – UČ str. 54/ cv. 3

MATEMATIKA

MĚSÍČNÍ TEST Z MATEMATIKY - LEDEN

VLASTIVĚDA

PS str 38 Německo (uč.str 50-51)

 

 

PÁTEK 28.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 25/ cv. 1,2

UČ str. 54/ cv. 3 – do ČJ -Š

MATEMATIKA

PS FIALOVÝ (GEOMETRIE) str. 25/celá

PS FIALOVÝ (GEOMETRIE) str. 26/1

PŘÍRODOVĚDA

Napiš si nadpis do sešitu přírodovědy.

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Podle učebnice na str. 32 si překresli obrázek elektrárny do sešitu a popiš, jak funguje tepelná elektrárna.

 

ČTVRTEK 27. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU str. 31,32 + kontrola v klíči

MATEMATIKA

UČ str. 126/ Narýsuj trojúhelník podle zadání v žluté tabulce. Drž se postupu.

UČ str. 126/ cv. 4

UČ str. 105/ cv. 6

VLASTIVĚDA

test evr. státy 2. pokus

PS str. 37/celá strana (kdo má, dodělá vše od 31 do str.36)

STŘEDA 26.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU str. 50/ cv. 8 (Napsat do ČJ-Š.)

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU str. 30

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU str. 28/ cv. 2

MATEMATIKA

Do sešitu geometrie.

UČ str. 136/cv. 1,2,3,4

ČTENÍ

KLUK A PES - čteme ve škole. Chybějící si doplní po návratu do školy.

 

ÚTERÝ 25.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 24/ celá (Podle učebnice str.51.)

Procvičování pravopisu str. 29

MATEMATIKA

UČ str. 134/ cv. 2

UČ str. 135/ cv. 2

UČ str. 137/ cv. 2

UČ str. 138/ cv. 4

UČ str. 105/ cv. 4

ČTENÍ

Kluk a pes - čteme pouze ve škole. Chybějící si doplní po návratu do školy.

PŘÍRODOVĚDA

PL - ELEKTROMOTOR

PL - ELEKTRICKÁ ENERGIE

 

PONDĚLÍ 24.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PL - Druhy přídavných jmen

PL - Přídavná jména

UČ str. 48/ cv. 4 a

MATEMATIKA

UČ str. 64/ cv. 11

UČ str. 67/ cv. 4 (zelý sloupek, 2 příklady)

UČ str. 70/ cv. 26

VLASTIVĚDA

PS str. 36/2, 3 (s uč. str.46)

test na státy Evropy

 

PÁTEK 21.1.2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 23/ cv.5

MATEMATIKA

PS str. 38/cv.1,2,3

PS str. 39/ cv.1,2

PŘÍRODOVĚDA

Opakování - pára, parní stroj, 19. století - STOLETÍ PÁRY

Spalovací motory

ČTVRTEK 20.1.2022

ČESKÝ JAZYK

PL - čtyřsměrka - druhy přídavných jmen

PS - str. 22/ cv.3 

MATEMATIKA

Test - písemné dělení

UČ str.68/cv.15 (zelený sloupek)

VLASTIVĚDA - pomocí uč.str.45 (státy Evropy) vypracovat PS str. 35/celá, dodělat  případně,co chybí d str.28 - 34

ANGLICKÝ JAZYK

Test slovíčka

PS str. 27/ cv. 5,6

UČ str. 27/ cv.3,4

 

PÁTEK 7.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

DIKTÁT

PS str. 21/ cv. 1

MATEMATIKA

PS str. 30/ cv. 2

PS str. 31/ cv. 2

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 11,12

 

ČTVRTEK 6.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 20/ cv. 1

MATEMATIKA

PS str. 30/ cv. 1

PS str. 31/ cv1

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 24/ cv. 2,3

PS str. 24/ cv. 3,4

VLASTIVĚDA

KRAJE prezentace: Karlovarský: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2153-karlovarsky-kraj?vsrc=vyhledavani&vsrcid=karlovarsk%C3%BD+kraj

Jihomoravský: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2152-jihomoravsky-kraj?vsrc=vyhledavani&vsrcid=jihomoravsk%C3%BD

Moravskoslezský: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2160-moravskoslezsky-kraj?vsrc=vyhledavani&vsrcid=moravskoslezsk%C3%BD

 

STŘEDA 5.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 45/ cv. 4 - do ČJ-Š

PS str. 19/ cv. 3

Procvičování pravopisu str. 25 (Za slovní spojení napiš vzor.)

PS str. 20/ cv. 2 - 2. část

MATEMATIKA

PL - písemné dělení dvojciferným dělitelem (Příklady typu: 85:15 = , 93 : 27 = atd.)

ČTENÍ

Čtenářská dílna - knížky z Vánoc

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování sloves 0-100, hodiny.

 

ÚTERÝ 4.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu str. 27 (Za slovní spojení napiš vzor.)

PS str. 20/ cv. 2 - 1. část

MATEMATIKA

PS str. 29/ celá

ČTENÍ

Čítanka str. 64-65 + PL

PŘÍRODOVĚDA

Zápis - KLADKA + PS str. 10/celá

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 24/ cv. 1

UČ str. 25/ cv.5

PS str. 24/ cv. 1,2

 

 

PONDĚLÍ 3.1.2022

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu str. 26 (Za slovní spojení napiš vzor.)

DÚ - PL - určování vzoru u podstatných jmen rodu mužského

MATEMATIKA

PL - písemné dělení jednociferným dělitelem

 

STŘEDA 22.12.

VÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN

ÚTERÝ 21.12.

VÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN

PONDĚLÍ 20.12.

ČESKÝ JAZYK

MĚSÍČNÍ TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA - PROSINEC

MATEMATIKA

MĚSÍČNÍ TESTY Z MATEMATIKY - PROSINEC

PÁTEK 17.12. 

ČESKÝ JAZYK

Diktát koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského.

PS str. 19/ cv. 1

MATEMATIKA

Test na obvod a obsah čtverce a obdélníku.

PL - násobení a dělení 10,100,1 000

PŘÍRODOVĚDA

Jednoduché stroje - jednoramenná a dvouramenná páka (zápis a vysvětlení, viz. učebnice)

 

ČTVRTEK 16.12.

ČESKÝ JAZYK

Společné procvičování koncovek podstaných jmen rodu středního a ženského

UČ str. 43/ cv. 7 - do ČJ-Š

MATEMATIKA

PS str. 16/ cv. 1,2, 3

PS str. 17/ cv. 1

PS str. 18/ cv. 1

ANGLICKÝ JAZYK

Test slovesa

Procvičování na PC:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1

VLASTIVĚDA

prameny Labe a Vltavy, testy pohoří ČR

STŘEDA 15.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 18/ cv. 2

PS str. 18/ cv. 1 (dodělat)

DÚ - str. 43/ cv. 5

MATEMATIKA

Narýsuj čtverec MNOP, m = 4 cm. Vypočítej obvod a obsah.

Narýsuj obdélník RSTU, r = 8cm, s = 2 cm. Vypočítej obvod a obsah.

PS str. 15/ cv. 1,2,3,4

ČTENÍ

Psaní vánočních přání.

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování sloves (1- 80)

PS str. 22/ cv. 1

PS str. 23/ cv. 5,6,7

 

ÚTERÝ 14.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 18/ cv. 3

PS str. 17/ cv. 3

PS str. 18/ cv. 1 ( polovinu)

MATEMATIKA

Narýsuj čtverec ABCD, a = 5 cm. Vypočítej jeho obvod a obsah.

Narýsuj obdélník KLMN, k = 6 cm, l = 3 cm. Vypočítej jeho obsah a obvod.

ČTENÍ

ČÍTANKA - str. 60,61,62 + PL

PŘÍRODOVĚDA

Nakloněná rovina - společné vysvětlení principu

PS str. 4,7

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování slovíček

UČ str. 23

PS str. 2,3,4

 

PONDĚLÍ 13.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 17/ cv. 1 (POUZE TABULKA)

UČ str. 41/ cv. 8 - do ČJ-Š

MATEMATIKA

PS str. 13/ cv. 4

PS str. 14/ 1,2

VLASTIVĚDA

Vodstvo ČR, PS str 29/6

 

 

PÁTEK 10.12.

ČESKÝ JAZYK

DIKTÁT - UČ str. 37/cv. 8

PL - koncovky pod. jmen rodu středního

MATEMATIKA

PL - GEOMETRIE (DVA TESTÍKY)

PS str. 13/ cv. 1,2,3

PŘÍRODOVĚDA

PL - ZDROJE ENERGIE (NALEPIT DO SEŠITU PŘ.)

Zápis:

JEDNODUCHÉ STROJE 

1) NAKLONĚNÁ ROVINA

- opiš tučně vytištěnou větu na str. 12 pod nadpisem nakloněná rovina

- nakresli si a popiš dva obrázky ze str. 12 a dva obrázky ze str. 13

 

ČTVRTEK 9.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 16/cv. 1,3

Procvičování pádů.

MATEMATIKA

PS str. 10/cv.1

PS str. 11/ cv. 3,4

Do sešitu geometrie:

1. Narýsuj úsečku /EF/ = 8 cm a sestroj její osu. Střed úsečky označ M.

2.Narýsuj úsečku /GH/ = 6 cm a sestroj její osu. Střed úsečky označ N.

3. Narýsuj úsečku /AB/ = 2 cm, /CD/ = 9 cm. Proveď grafický součet /XY/ = /AB/ + /CD/.

Proveď grafický rozdíl /RS/ = /CD/ - / AB/.

DÚ - UČ str. 122/ cv. 8

ANGLICKÝ JAZYK

Test ze slovíček

UČ str. 23/ cv. 3,4

Zápis slovíček do slovníku ze str. 22 a 23.

VLASTIVĚDA

test na vrcholy a pohoří ČR, prezentace Plzňského a Ústeckého kraje

 

 

STŘEDA 8.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 16/ cv. 2

DÚ - UČ str. 41/ cv. 5 

MATEMATIKA

PS str. 9/ cv. 1,2,3,4,5

PS str. 10/ 2,3

PS str. 11/ cv. 1,2

GRAFICKÝ ROZDÍL A SOUČET ÚSEČEK

https://www.youtube.com/watch?v=CMliNNNaZv8&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=54

SESTROJENÍ KOLMICE A STŘEDU ÚSEČKY POMOCÍ KRUŽÍTKA

https://www.youtube.com/watch?v=GAQkYT0QRz0&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=57

https://www.youtube.com/watch?v=hKKCBLrzTKE&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=59

https://www.youtube.com/watch?v=hKKCBLrzTKE&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=59

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování slovíček

UČ str. 22/ cv. 1,2

 

 

ÚTERÝ 7.12.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pádů, pádových otázek, určování pádů

PS str. 15/ cv. 2

MATEMATIKA

PS str. 7/ cv. 3,4,5

PS str. 8/ cv. 1,2,3

DÚ - UČ str. 70/ cv. 25

ČTENÍ

Jak sněhulák zatoužil po vzdělání str. 57 + PL

Poslech pohádky:

https://www.youtube.com/watch?v=Vy-tkQZeEV8&t=670s (1. pohádka)

PŘÍRODOVĚDA

Společné opakování - druhy energie, původ energie

Zápis do sešitu:

ZDROJE ENERGIE - stručný zápis z  uč. na str.6

PS str. 1/celá

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 20 a 21 / celé

 

PONDĚLÍ 6.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 14/ cv. 3

PS str. 15/ cv. 1

MATEMATIKA

PS str. 6/ cv. 3,4

PS str. 7/ cv. 1,2

KRUŽNICE A KRUH

https://www.youtube.com/watch?v=zsI1G8ppbFU&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=43

VLASTIVĚDA

Pohoří ČR - procvičování orientace na mapě - příští hodinu test na pohoří!

 

 

PÁTEK 3.12.

ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA

PROJEKTOVÝ BLOK - Jak nás učil čert

PŘÍRODOVĚDA

1. Do sešitu přírodovědy napsat nadpis ENERGIE.

ENERGIE

- schopnost konat práci

2. OPSAT ŽLUTÝ RÁMEČEK Z UČ str. 3

3. pracovní list - DRUHY ENERGIE, rozstříhat, seřadit a nalepit podle učebnice na str. 3

4. pracovní list - PŮVOD ENERGIE - nalepit do sešitu a odpovědět na otázky podle uč str. 4,5

 

ČTVRTEK 2.12.

ČESKÝ JAZYK

Měsíční test český jazyk - listopad

MATEMATIKA

PS str. 5/ cv. 2,3,4

PS str. 6/ cv. 1,2,3

ÚHEL

https://www.youtube.com/watch?v=aYaitHJQrD8&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=25

https://www.youtube.com/watch?v=v_G7n9mvan4&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=26

ANGLICKÝ JAZYK

Test slovesa 50-70

UČ str. 21/ cv. 3 - Tvoření otázek podle vzoru. Rozhovory ve dvojici.

Nákres plánku bytu ( Příprava na popis svého bytu.)

 

STŘEDA 1.12.

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 37/ cv. 7

PS str. 14/ cv. 1,4

MATEMATIKA

MĚSÍČNÍ TEST Z MATEMATIKY - LISTOPAD

ČTENÍ

ČÍTANKA - str. 54, 55 - PL

ANGLICKÝ JAZYK

Slovíčka na str.20 zapsat do slovníčku.

Slovesa - do 70, procvičování.

Uč str. 21/2

VLASTIVĚDA

test na Pohoří ČR, PL - dodělají v pondělí

ÚTERÝ 30.11.

ČESKÝ JAZYK

Test slovní druhy

PS str. 14/ cv. 2

PL - určování vzorů podstatných jmen

MATEMATIKA

PS str. 4/ cv. 1,2,3,4

PS str. 5/ cv. 1

Vzájemná poloha přímek

https://www.youtube.com/watch?v=STLA7D48N3g

https://www.youtube.com/watch?v=YiFpKKm3OeE

ČTENÍ

ČÍTANKA - str. 52 - 53 + PL

PŘÍRODOVĚDA

Shrnutí učiva ZEMĚ VE VESMÍRU.

Rozdání nových učebnic a nových pracovních sešitů.

Nadpis do sešitu - ČLOVĚK A TECHNIKA

Vypsat si do sloupečku témata, kterými se budeme zabývat.

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 20/ cv. 1 - čtení + překlad + slovní zásoba

 

PONDĚLÍ 29. 11.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu str. 44  - 45

DÚ - UČ. str. 36/ Urči slovní druhy u 20 sloves od startu - do ČJ-D

MATEMATIKA

PS str. 2/ cv. 1,2,3,4

PS str. 3/ cv. 1,3,4

Vysvětlení - bod, přímka, polopřímka, úsečka

https://www.youtube.com/watch?v=LffrT815kqI&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=5

Vysvětlení - shodnost úsečky

https://www.youtube.com/watch?v=yi8Qm0W4GqA&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=11

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

písničky č. 11 Jede, jede poštovský panáček a č. 13 To je zlaté posvícení

VLASTIVĚDA

Povrch ČR - vysvětlení pojmů, lapbook (dodělají až ve škole) PS str.28/4 a 29/5

PÁTEK 26.11.

ČESKÝ JAZYK

PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ - KARTIČKY

OBDOBNÉ ÚLOHY LZE PROCVIČIT NA POČÍTAČI:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/6couzumime2.htm

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61a12d4570d7c

MATEMATIKA

PS geometrie - str.1/celá

PS str. 3/ cv. 2,5

PŘÍRODOVĚDA

Výpravy do Vesmírnu - zakončení tématu, video z ISS 

https://www.youtube.com/watch?v=06-Xm3_Ze1o

 

 

ČTVRTEK 25.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 13/cv. 4,5

Procvičování pravopisu str. 5,6,7,8 - děti postupují individuálně.

MATEMATIKA

Co si pamatuji z geometrie ze 4. ročníku?

a) Narýsuj úsečku /AB/ = 6 cm.

b) Narýsuj přímku p.

c) Narýsuj polopřímku CD.

d) Narýsuj přímku m a k ní sestroj kolmou přímku n.

e) Narýsuj přímku k a k ní rovnoběžnou přímku s.

f) Sestroj trojúhelník ABC, a = 5 cm, b = 4 cm, c = 7 cm.

g) Sestroj čtverec MNOP, a = 5 cm.

h) Sestroj obdélník KLMN, a = 8 cm, b = 2 cm.

ANGLICKÝ JAZYK

Test slovíčka

PS str. 19

 

 

STŘEDA 24.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 12/ cv. 3 - dodělat

PS str. 13/ cv. 1

UČ  str. 37/ cv.6 - do ČJ-Š

MATEMATIKA

PS str. 28/ cv. 1,3,5

PS str.27/ cv. 1

ČTENÍ

Čítanka str. 39 - 40 + PL

ANGLICKÝ JAZYK

PS str.17/celá

 

 

ÚTERÝ 23.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 12/cv. 1

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU - str. 5,6

PS str. 12/ cv. 3,4

MATEMATIKA

PS str. 25/ cv. 5,6,7

PS str. 26/ cv. 1,2

UČ str. 63/ cv. 1 (oranžový sloupeček)

ČTENÍ

Sametová revoluce - PL (Vložím do schránky.)

PŘÍRODOVĚDA

PL (vložím do schránky v pátek)

VÝPRAVY DO VESMÍRU

Vypiš do sešitu z uč. str. 27/ úkoly, které plní družice.

ANGLICKÝ JAZYK

60 sloves

PS str. 16/ celá

PS str. 17/ cv. 4,5,7

 

 

PONDĚLÍ 22.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 12/ cv. 2

UČ str. 33/ cv. 6 do ČJ-Š (Vhodím pro Míšu do schránky na škole. Zapomněla jsem jí ho dát.)

MATEMATIKA

UČ str. 90/ cv. 4,5,6 - do M-Š

VLASTIVĚDA

PS str.27, 28/3 a

 

 

PÁTEK 19.11.

ČESKÝ JAZYK

PL - doplňovací cvičení (Dodělá ve škole.)

Procvičování vyjmenovaných slov na počítači:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html

MATEMATIKA

PS str. 24/ 1,2

PS str. 25/ cv. 4

PŘÍRODOVĚDA

TEST

VÝROBA RAKETY A RAKETOPLÁNU Z PAPÍRU

 

ČTVRTEK 18.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 11/ cv. 1,2,3,4,5

MATEMATIKA

PS str. 23/ cv. 3,4

Vypočítej aritmetický průměr čísel:

a) 5, 8, 12, 3, 11

b) 20, 30, 40, 50, 50, 60

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str.16 - 17 / celé (Přečteno, přeloženo.)

Zápis slovíček do slovníku str. 16,17.

 

 

 

 

PÁTEK 12.11. 2021

ČESKÝ JAZYK

PL - vyjmenovaná slova

MATEMATIKA

PS str. 20/ cv. 3,4,5

PS str. 21/ cv. 3,5

PŘÍRODOVĚDA

PL - STŘÍDÁNÍ DNE A NOCI (NALEPIT DO SEŠITU A VYPRACOVAT)

PS  str. 23/cv. 5( Kdo nestihl v úterý.)

PS str. 25/ cv. 1,2,3

PS str. 26/ cv. 5,6

 

ČTVRTEK 11.11. 2021

ČESKÝ JAZYK

PL - předpony vy, vý 

 

MATEMATIKA

PS str. 20/cv. 1,2

PS str. 21/ cv. 1,2

 

ANGLICKÝ JAZYK

TEST SLOVESA

Zapsat si slovíčka ze strany 14 do slovníku.

 

STŘEDA 10.11. 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str.9 / cv. 4

Vypiš všechna zvířata z vyjmenovaných slov (13) do ČJ - Š.

ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV - PROCVIČOVÁNÍ

DÚ - UČ str. 31/ cv. 15

 

MATEMATIKA

PS str. 15/ cv. 1

PS str. 14/ cv. 3

PS str.19/ 1,2,4

 

ČTENÍ

str. 34  KOMETA  

1.    Napiš jméno autora

2.    Vypiš dvojice slov, která se rýmují (celkem 6)     vzor:  letěla – zmizela

3.    Co je to kometa?

4.    Co ještě kromě komet a planet patří do sluneční soustavy?

 

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování slovesa have got (kladná věta, záporná věta, otázka).

50 sloves - procvičování

 

ÚTERÝ 9.11. 2021

ČESKÝ JAZYK

DIKTÁT

PS str. 9/ cv.1

UČ str. 31/ cv. 10 do ČJ -Š

 

MATEMATIKA

PS str. 18/ cv. 1,2,4,6

PS str. 17/ cv. 6,1

 

ČTENÍ

ČÍTANKA

str. 38-39 ČLOVÍČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 

1.    Napiš jméno autora

2.    Které vynálezy Človíčka znáš?

3.    Nakresli Človíčka, který právě vymyslel oheň.

O Človíčkovi 05 Jak nasbíral borůvky - podívej se na  pohádku a napiš krátký obsah do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=PeefOGYQ7Y8

 

PŘÍRODOVĚDA

ZÁPIS STŘÍDÁNÍ DNE A NOCI

(ZÁPIS PODLE UČEBNICE - PŘEKRESLIT SI OBRÁZEK NA STR. 22 DO SEŠITU)

PS str. 22/cv. 2,3

PS str. 23/ cv. 5

 

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 15/ cv. 5,6,7,8

UČ str. 15/ cv. 4,6

PROCVIČOVÁNÍ SLOVESA HAVE GOT

 

PONDĚLÍ 8.11.2021

ČESKÝ JAZYK

DÚ - Napiš věty s použitím slov:

(zbít x sbít, zpráva x správa, ztěžovat x stěžovat si, smotat x zmotat, zužovat x sužovat).

oprava PS str. 10/cv. 1 (do ČJ-Š)

PS str. 10/ cv. 2, 4

PS str.9/ cv.2

 

MATEMATIKA

PS str. 17/ cv. 5

PS str. 16/ cv. 4,5

PS str. 17/ cv. 3,4

 

VLASTIVĚDA

PS  str. 32 a 33 (cv. 5 b nedělat) na známky, práce s učebnicí str. 37, 38, ...

 

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.