NEJSEM VE ŠKOLE - 5. ROČNÍK

7.9.2021

Pokud je dítě nemocné více dní, vyzvedněte si, prosím, pracovní sešity, čítanku atd. ve škole. (nevejde se do schránky)

Pracovní listy vkládáme do schránky na budově  školy v pátek odpoledne.

PÁTEK 7.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

DIKTÁT

PS str. 21/ cv. 1

MATEMATIKA

PS str. 30/ cv. 2

PS str. 31/ cv. 2

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 11,12

 

ČTVRTEK 6.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 20/ cv. 1

MATEMATIKA

PS str. 30/ cv. 1

PS str. 31/ cv1

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 24/ cv. 2,3

PS str. 24/ cv. 3,4

VLASTIVĚDA

KRAJE prezentace: Karlovarský: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2153-karlovarsky-kraj?vsrc=vyhledavani&vsrcid=karlovarsk%C3%BD+kraj

Jihomoravský: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2152-jihomoravsky-kraj?vsrc=vyhledavani&vsrcid=jihomoravsk%C3%BD

Moravskoslezský: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2160-moravskoslezsky-kraj?vsrc=vyhledavani&vsrcid=moravskoslezsk%C3%BD

 

STŘEDA 5.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 45/ cv. 4 - do ČJ-Š

PS str. 19/ cv. 3

Procvičování pravopisu str. 25 (Za slovní spojení napiš vzor.)

PS str. 20/ cv. 2 - 2. část

MATEMATIKA

PL - písemné dělení dvojciferným dělitelem (Příklady typu: 85:15 = , 93 : 27 = atd.)

ČTENÍ

Čtenářská dílna - knížky z Vánoc

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování sloves 0-100, hodiny.

 

ÚTERÝ 4.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu str. 27 (Za slovní spojení napiš vzor.)

PS str. 20/ cv. 2 - 1. část

MATEMATIKA

PS str. 29/ celá

ČTENÍ

Čítanka str. 64-65 + PL

PŘÍRODOVĚDA

Zápis - KLADKA + PS str. 10/celá

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 24/ cv. 1

UČ str. 25/ cv.5

PS str. 24/ cv. 1,2

 

 

PONDĚLÍ 3.1.2022

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu str. 26 (Za slovní spojení napiš vzor.)

DÚ - PL - určování vzoru u podstatných jmen rodu mužského

MATEMATIKA

PL - písemné dělení jednociferným dělitelem

 

STŘEDA 22.12.

VÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN

ÚTERÝ 21.12.

VÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN

PONDĚLÍ 20.12.

ČESKÝ JAZYK

MĚSÍČNÍ TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA - PROSINEC

MATEMATIKA

MĚSÍČNÍ TESTY Z MATEMATIKY - PROSINEC

PÁTEK 17.12. 

ČESKÝ JAZYK

Diktát koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského.

PS str. 19/ cv. 1

MATEMATIKA

Test na obvod a obsah čtverce a obdélníku.

PL - násobení a dělení 10,100,1 000

PŘÍRODOVĚDA

Jednoduché stroje - jednoramenná a dvouramenná páka (zápis a vysvětlení, viz. učebnice)

 

ČTVRTEK 16.12.

ČESKÝ JAZYK

Společné procvičování koncovek podstaných jmen rodu středního a ženského

UČ str. 43/ cv. 7 - do ČJ-Š

MATEMATIKA

PS str. 16/ cv. 1,2, 3

PS str. 17/ cv. 1

PS str. 18/ cv. 1

ANGLICKÝ JAZYK

Test slovesa

Procvičování na PC:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1

VLASTIVĚDA

prameny Labe a Vltavy, testy pohoří ČR

STŘEDA 15.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 18/ cv. 2

PS str. 18/ cv. 1 (dodělat)

DÚ - str. 43/ cv. 5

MATEMATIKA

Narýsuj čtverec MNOP, m = 4 cm. Vypočítej obvod a obsah.

Narýsuj obdélník RSTU, r = 8cm, s = 2 cm. Vypočítej obvod a obsah.

PS str. 15/ cv. 1,2,3,4

ČTENÍ

Psaní vánočních přání.

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování sloves (1- 80)

PS str. 22/ cv. 1

PS str. 23/ cv. 5,6,7

 

ÚTERÝ 14.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 18/ cv. 3

PS str. 17/ cv. 3

PS str. 18/ cv. 1 ( polovinu)

MATEMATIKA

Narýsuj čtverec ABCD, a = 5 cm. Vypočítej jeho obvod a obsah.

Narýsuj obdélník KLMN, k = 6 cm, l = 3 cm. Vypočítej jeho obsah a obvod.

ČTENÍ

ČÍTANKA - str. 60,61,62 + PL

PŘÍRODOVĚDA

Nakloněná rovina - společné vysvětlení principu

PS str. 4,7

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování slovíček

UČ str. 23

PS str. 2,3,4

 

PONDĚLÍ 13.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 17/ cv. 1 (POUZE TABULKA)

UČ str. 41/ cv. 8 - do ČJ-Š

MATEMATIKA

PS str. 13/ cv. 4

PS str. 14/ 1,2

VLASTIVĚDA

Vodstvo ČR, PS str 29/6

 

 

PÁTEK 10.12.

ČESKÝ JAZYK

DIKTÁT - UČ str. 37/cv. 8

PL - koncovky pod. jmen rodu středního

MATEMATIKA

PL - GEOMETRIE (DVA TESTÍKY)

PS str. 13/ cv. 1,2,3

PŘÍRODOVĚDA

PL - ZDROJE ENERGIE (NALEPIT DO SEŠITU PŘ.)

Zápis:

JEDNODUCHÉ STROJE 

1) NAKLONĚNÁ ROVINA

- opiš tučně vytištěnou větu na str. 12 pod nadpisem nakloněná rovina

- nakresli si a popiš dva obrázky ze str. 12 a dva obrázky ze str. 13

 

ČTVRTEK 9.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 16/cv. 1,3

Procvičování pádů.

MATEMATIKA

PS str. 10/cv.1

PS str. 11/ cv. 3,4

Do sešitu geometrie:

1. Narýsuj úsečku /EF/ = 8 cm a sestroj její osu. Střed úsečky označ M.

2.Narýsuj úsečku /GH/ = 6 cm a sestroj její osu. Střed úsečky označ N.

3. Narýsuj úsečku /AB/ = 2 cm, /CD/ = 9 cm. Proveď grafický součet /XY/ = /AB/ + /CD/.

Proveď grafický rozdíl /RS/ = /CD/ - / AB/.

DÚ - UČ str. 122/ cv. 8

ANGLICKÝ JAZYK

Test ze slovíček

UČ str. 23/ cv. 3,4

Zápis slovíček do slovníku ze str. 22 a 23.

VLASTIVĚDA

test na vrcholy a pohoří ČR, prezentace Plzňského a Ústeckého kraje

 

 

STŘEDA 8.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 16/ cv. 2

DÚ - UČ str. 41/ cv. 5 

MATEMATIKA

PS str. 9/ cv. 1,2,3,4,5

PS str. 10/ 2,3

PS str. 11/ cv. 1,2

GRAFICKÝ ROZDÍL A SOUČET ÚSEČEK

https://www.youtube.com/watch?v=CMliNNNaZv8&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=54

SESTROJENÍ KOLMICE A STŘEDU ÚSEČKY POMOCÍ KRUŽÍTKA

https://www.youtube.com/watch?v=GAQkYT0QRz0&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=57

https://www.youtube.com/watch?v=hKKCBLrzTKE&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=59

https://www.youtube.com/watch?v=hKKCBLrzTKE&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=59

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování slovíček

UČ str. 22/ cv. 1,2

 

 

ÚTERÝ 7.12.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pádů, pádových otázek, určování pádů

PS str. 15/ cv. 2

MATEMATIKA

PS str. 7/ cv. 3,4,5

PS str. 8/ cv. 1,2,3

DÚ - UČ str. 70/ cv. 25

ČTENÍ

Jak sněhulák zatoužil po vzdělání str. 57 + PL

Poslech pohádky:

https://www.youtube.com/watch?v=Vy-tkQZeEV8&t=670s (1. pohádka)

PŘÍRODOVĚDA

Společné opakování - druhy energie, původ energie

Zápis do sešitu:

ZDROJE ENERGIE - stručný zápis z  uč. na str.6

PS str. 1/celá

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 20 a 21 / celé

 

PONDĚLÍ 6.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 14/ cv. 3

PS str. 15/ cv. 1

MATEMATIKA

PS str. 6/ cv. 3,4

PS str. 7/ cv. 1,2

KRUŽNICE A KRUH

https://www.youtube.com/watch?v=zsI1G8ppbFU&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=43

VLASTIVĚDA

Pohoří ČR - procvičování orientace na mapě - příští hodinu test na pohoří!

 

 

PÁTEK 3.12.

ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA

PROJEKTOVÝ BLOK - Jak nás učil čert

PŘÍRODOVĚDA

1. Do sešitu přírodovědy napsat nadpis ENERGIE.

ENERGIE

- schopnost konat práci

2. OPSAT ŽLUTÝ RÁMEČEK Z UČ str. 3

3. pracovní list - DRUHY ENERGIE, rozstříhat, seřadit a nalepit podle učebnice na str. 3

4. pracovní list - PŮVOD ENERGIE - nalepit do sešitu a odpovědět na otázky podle uč str. 4,5

 

ČTVRTEK 2.12.

ČESKÝ JAZYK

Měsíční test český jazyk - listopad

MATEMATIKA

PS str. 5/ cv. 2,3,4

PS str. 6/ cv. 1,2,3

ÚHEL

https://www.youtube.com/watch?v=aYaitHJQrD8&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=25

https://www.youtube.com/watch?v=v_G7n9mvan4&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=26

ANGLICKÝ JAZYK

Test slovesa 50-70

UČ str. 21/ cv. 3 - Tvoření otázek podle vzoru. Rozhovory ve dvojici.

Nákres plánku bytu ( Příprava na popis svého bytu.)

 

STŘEDA 1.12.

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 37/ cv. 7

PS str. 14/ cv. 1,4

MATEMATIKA

MĚSÍČNÍ TEST Z MATEMATIKY - LISTOPAD

ČTENÍ

ČÍTANKA - str. 54, 55 - PL

ANGLICKÝ JAZYK

Slovíčka na str.20 zapsat do slovníčku.

Slovesa - do 70, procvičování.

Uč str. 21/2

VLASTIVĚDA

test na Pohoří ČR, PL - dodělají v pondělí

ÚTERÝ 30.11.

ČESKÝ JAZYK

Test slovní druhy

PS str. 14/ cv. 2

PL - určování vzorů podstatných jmen

MATEMATIKA

PS str. 4/ cv. 1,2,3,4

PS str. 5/ cv. 1

Vzájemná poloha přímek

https://www.youtube.com/watch?v=STLA7D48N3g

https://www.youtube.com/watch?v=YiFpKKm3OeE

ČTENÍ

ČÍTANKA - str. 52 - 53 + PL

PŘÍRODOVĚDA

Shrnutí učiva ZEMĚ VE VESMÍRU.

Rozdání nových učebnic a nových pracovních sešitů.

Nadpis do sešitu - ČLOVĚK A TECHNIKA

Vypsat si do sloupečku témata, kterými se budeme zabývat.

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 20/ cv. 1 - čtení + překlad + slovní zásoba

 

PONDĚLÍ 29. 11.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu str. 44  - 45

DÚ - UČ. str. 36/ Urči slovní druhy u 20 sloves od startu - do ČJ-D

MATEMATIKA

PS str. 2/ cv. 1,2,3,4

PS str. 3/ cv. 1,3,4

Vysvětlení - bod, přímka, polopřímka, úsečka

https://www.youtube.com/watch?v=LffrT815kqI&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=5

Vysvětlení - shodnost úsečky

https://www.youtube.com/watch?v=yi8Qm0W4GqA&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=11

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

písničky č. 11 Jede, jede poštovský panáček a č. 13 To je zlaté posvícení

VLASTIVĚDA

Povrch ČR - vysvětlení pojmů, lapbook (dodělají až ve škole) PS str.28/4 a 29/5

PÁTEK 26.11.

ČESKÝ JAZYK

PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ - KARTIČKY

OBDOBNÉ ÚLOHY LZE PROCVIČIT NA POČÍTAČI:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/6couzumime2.htm

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61a12d4570d7c

MATEMATIKA

PS geometrie - str.1/celá

PS str. 3/ cv. 2,5

PŘÍRODOVĚDA

Výpravy do Vesmírnu - zakončení tématu, video z ISS 

https://www.youtube.com/watch?v=06-Xm3_Ze1o

 

 

ČTVRTEK 25.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 13/cv. 4,5

Procvičování pravopisu str. 5,6,7,8 - děti postupují individuálně.

MATEMATIKA

Co si pamatuji z geometrie ze 4. ročníku?

a) Narýsuj úsečku /AB/ = 6 cm.

b) Narýsuj přímku p.

c) Narýsuj polopřímku CD.

d) Narýsuj přímku m a k ní sestroj kolmou přímku n.

e) Narýsuj přímku k a k ní rovnoběžnou přímku s.

f) Sestroj trojúhelník ABC, a = 5 cm, b = 4 cm, c = 7 cm.

g) Sestroj čtverec MNOP, a = 5 cm.

h) Sestroj obdélník KLMN, a = 8 cm, b = 2 cm.

ANGLICKÝ JAZYK

Test slovíčka

PS str. 19

 

 

STŘEDA 24.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 12/ cv. 3 - dodělat

PS str. 13/ cv. 1

UČ  str. 37/ cv.6 - do ČJ-Š

MATEMATIKA

PS str. 28/ cv. 1,3,5

PS str.27/ cv. 1

ČTENÍ

Čítanka str. 39 - 40 + PL

ANGLICKÝ JAZYK

PS str.17/celá

 

 

ÚTERÝ 23.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 12/cv. 1

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU - str. 5,6

PS str. 12/ cv. 3,4

MATEMATIKA

PS str. 25/ cv. 5,6,7

PS str. 26/ cv. 1,2

UČ str. 63/ cv. 1 (oranžový sloupeček)

ČTENÍ

Sametová revoluce - PL (Vložím do schránky.)

PŘÍRODOVĚDA

PL (vložím do schránky v pátek)

VÝPRAVY DO VESMÍRU

Vypiš do sešitu z uč. str. 27/ úkoly, které plní družice.

ANGLICKÝ JAZYK

60 sloves

PS str. 16/ celá

PS str. 17/ cv. 4,5,7

 

 

PONDĚLÍ 22.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 12/ cv. 2

UČ str. 33/ cv. 6 do ČJ-Š (Vhodím pro Míšu do schránky na škole. Zapomněla jsem jí ho dát.)

MATEMATIKA

UČ str. 90/ cv. 4,5,6 - do M-Š

VLASTIVĚDA

PS str.27, 28/3 a

 

 

PÁTEK 19.11.

ČESKÝ JAZYK

PL - doplňovací cvičení (Dodělá ve škole.)

Procvičování vyjmenovaných slov na počítači:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html

MATEMATIKA

PS str. 24/ 1,2

PS str. 25/ cv. 4

PŘÍRODOVĚDA

TEST

VÝROBA RAKETY A RAKETOPLÁNU Z PAPÍRU

 

ČTVRTEK 18.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 11/ cv. 1,2,3,4,5

MATEMATIKA

PS str. 23/ cv. 3,4

Vypočítej aritmetický průměr čísel:

a) 5, 8, 12, 3, 11

b) 20, 30, 40, 50, 50, 60

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str.16 - 17 / celé (Přečteno, přeloženo.)

Zápis slovíček do slovníku str. 16,17.

 

 

 

 

PÁTEK 12.11. 2021

ČESKÝ JAZYK

PL - vyjmenovaná slova

MATEMATIKA

PS str. 20/ cv. 3,4,5

PS str. 21/ cv. 3,5

PŘÍRODOVĚDA

PL - STŘÍDÁNÍ DNE A NOCI (NALEPIT DO SEŠITU A VYPRACOVAT)

PS  str. 23/cv. 5( Kdo nestihl v úterý.)

PS str. 25/ cv. 1,2,3

PS str. 26/ cv. 5,6

 

ČTVRTEK 11.11. 2021

ČESKÝ JAZYK

PL - předpony vy, vý 

 

MATEMATIKA

PS str. 20/cv. 1,2

PS str. 21/ cv. 1,2

 

ANGLICKÝ JAZYK

TEST SLOVESA

Zapsat si slovíčka ze strany 14 do slovníku.

 

STŘEDA 10.11. 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str.9 / cv. 4

Vypiš všechna zvířata z vyjmenovaných slov (13) do ČJ - Š.

ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV - PROCVIČOVÁNÍ

DÚ - UČ str. 31/ cv. 15

 

MATEMATIKA

PS str. 15/ cv. 1

PS str. 14/ cv. 3

PS str.19/ 1,2,4

 

ČTENÍ

str. 34  KOMETA  

1.    Napiš jméno autora

2.    Vypiš dvojice slov, která se rýmují (celkem 6)     vzor:  letěla – zmizela

3.    Co je to kometa?

4.    Co ještě kromě komet a planet patří do sluneční soustavy?

 

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování slovesa have got (kladná věta, záporná věta, otázka).

50 sloves - procvičování

 

ÚTERÝ 9.11. 2021

ČESKÝ JAZYK

DIKTÁT

PS str. 9/ cv.1

UČ str. 31/ cv. 10 do ČJ -Š

 

MATEMATIKA

PS str. 18/ cv. 1,2,4,6

PS str. 17/ cv. 6,1

 

ČTENÍ

ČÍTANKA

str. 38-39 ČLOVÍČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 

1.    Napiš jméno autora

2.    Které vynálezy Človíčka znáš?

3.    Nakresli Človíčka, který právě vymyslel oheň.

O Človíčkovi 05 Jak nasbíral borůvky - podívej se na  pohádku a napiš krátký obsah do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=PeefOGYQ7Y8

 

PŘÍRODOVĚDA

ZÁPIS STŘÍDÁNÍ DNE A NOCI

(ZÁPIS PODLE UČEBNICE - PŘEKRESLIT SI OBRÁZEK NA STR. 22 DO SEŠITU)

PS str. 22/cv. 2,3

PS str. 23/ cv. 5

 

ANGLICKÝ JAZYK

PS str. 15/ cv. 5,6,7,8

UČ str. 15/ cv. 4,6

PROCVIČOVÁNÍ SLOVESA HAVE GOT

 

PONDĚLÍ 8.11.2021

ČESKÝ JAZYK

DÚ - Napiš věty s použitím slov:

(zbít x sbít, zpráva x správa, ztěžovat x stěžovat si, smotat x zmotat, zužovat x sužovat).

oprava PS str. 10/cv. 1 (do ČJ-Š)

PS str. 10/ cv. 2, 4

PS str.9/ cv.2

 

MATEMATIKA

PS str. 17/ cv. 5

PS str. 16/ cv. 4,5

PS str. 17/ cv. 3,4

 

VLASTIVĚDA

PS  str. 32 a 33 (cv. 5 b nedělat) na známky, práce s učebnicí str. 37, 38, ...

 

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.