NEJSEM VE ŠKOLE - 2. ROČNÍK

15.9.2021

Pokud je dítě nemocné více dní, vyzvedněte si, prosím, pracovní sešity, čítanku atd. ve škole. (nevejde se do schránky)

Pracovní listy vkládáme do schránky na budově  školy v pátek odpoledne.

ČTVRTEK 2.6.2022

PRVOUKA

PS str 62, 63

ÚTERÝ 17.5.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 42/ 1,2

PS str. 43/ cv. 2

MATEMATIKA

PS str. 58/ cv.1,2,3,4,5

PRVOUKA

PS str. 60/ celá strana

 

PONDĚLÍ 16.5.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 46/ cv. 1

UČ str. 34/ cv. 2 - do ČJ -Š

MATEMATIKA

PS str. 57/ cv. 1,2

POČETNÍK str. 10/ 2 sloupečky

 

PÁTEK 13.5.

Preventivní program - PRVNÍ POMOC (3 vyučovací hodiny)

ČTVRTEK 12.5.

ČESKÝ JAZYK

Písanka str. 19 (Barče vhodím do schránky na škole.)

PS str. 41/celá

BČ str. 60/ celá

MATEMATIKA

Násobilka 4

PS str. 56/celá

 

STŘEDA 11.5.

ČESKÝ JAZYK

BČ str. 52/celá

BČ str. 53/ celá

UČ. str. 32/ cv. 2 do ČJ - Š

MATEMATIKA

PS str. 54/ celá (Dokončení.)

Procvičování násobilky 2,3

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3

ČTENÍ

Popis spolužáka - do sešitu na čtení napsat krátký popis spolužáka+obrázek.

Podle uč. českého jazyka str. 30

 

 

ÚTERÝ 10.5.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 39/ cv. 2,3

PS str. 40/ cv. 2

BČ str. 51/ cv. 1,2

MATEMATIKA

Pětiminutovka (násobilka)

PS str. 53/ cv. 3, 4, 7,8

PS str. 54/ celá

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 166 - 167

 

PONDĚLÍ 9.5.

ČESKÝ JAZYK 

PS str. 40/ cv. 1

PS str. 39/ cv. 1

UČ str. 29/ cv. 3 a, b, c - do ČJ -Š

PSANÍ - písanka str. 18

MATEMATIKA

PS str. 53/ cv. 1,2,5,9

 

 

PÁTEK 6.5.

ČESKÝ JAZYK

Diktát

Jmenuji se Václav. Můj strýček má psa Šmudlu a kočku Tlapku.

Jsou kamarádi. Hezky si spolu hrají.

Jezdím rád za stýčkem do Chotěboře.

Dodělávání PS str. 38

PSANÍ - str. 16,17

MATEMATIKA

POČETNÍK str. 9

 

ČTVRTEK 5. 5.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 36/ cv. 1,2,3

PS str. 38/ celá

PSANÍ - písanka str.14

ČTENÍ - čteme společně knížku krátkých pohádek - neposílám domů

MATEMATIKA

Procvičujeme násobilku 3.

PS str. 52/ cv. 1,4,5,6,7

PS str. 54/ cv. 1

 

STŘEDA 4.5.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 37/ cv. 1 a,b - Vypiš pouze 5 vlastních podstatných jmen.

PS str. 37/ cv. 2,3

UČ str. 26/ cv. 6

MATEMATIKA

Procvičování násobilky 3

POČETNÍK str. 8

PS str. 51/cv. 3

ČTENÍ 

Čítanka str. 164 -165 + PL

 

ÚTERÝ 3.5.

ČESKÝ JAZYK 

Měsíční test z českého jazyka

PS str. 52/ cv. 3, 8, 9, 10

PS str. 53/ cv. 1 (Podstatná jména)

MATEMATIKA

Měsíční test z matematiky

PS str.49/ cv. 3

ČTENÍ

Čítanka 162 - 163

 

PONDĚLÍ 2.5.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 35/ celá

PS str.53/ cv. 1,2,3,4,5 (Podstatná jména obecná a vlastní)

MATEMATIKA

PS str.50/ celá

 

 

 

 

 

ÚTERÝ 5.4.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu str. 19/2. sloupeček

BČ str. 39,40

MATEMATIKA

PL - hodiny

ČTENÍ 

Čítanka str. 139,140,141 (Ke straně 141 pracovní list.)

PRVOUKA

dokončení a vyhodnocení pokusu měření objemu

PONDĚLÍ

4.4.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 21/cv. 2,3,4

Procvičování pravopisu str. 19/1. sloupek

UČ str. 15/ cv.4 - do sešitu

MATEMATIKA

Procvičování hodin (papírové hodiny)

PS str. 30 a 31 /dopracovat chybějící úlohy

 

 

 

 

ÚTERÝ 22.3.2022

PRVOUKA

PS str.19, 20

 

PONDĚLÍ 28. 2. 2022

ČESKÝ JAZYK

PSANÍ - písanka str. 26

ČTENÍ - Já Baryk a můj ježek - polovina kapitoly

HUDEBNÍ VÝCHOVA

FLÉTNA: tón fis 1

Když jsem já sloužil - zatím jenom zpíváme

 

ČTVRTEK 3. 2. 2022

(Pracovní listy jsou vloženy ve schránce na budově školy.)

ČESKÝ JAZYK

PRACOVNÍ LIST - DY - DI, TY - TI

ČT - Docvičování čtení - PL číslo 4

MATEMATIKA

PRACOVNÍ LIST - GEOMETRIE, POČÍTÁNÍ DO STA

PSANÍ - písanka str.19

ČTENÍ - Já Baryk a mé sýkorky - polovina kapitoly

 

STŘEDA 2.2. 2022

ČESKÝ JAZYK

Měsíční test z českého jazyka - leden

PS - str. 50/ cv. 1

MATEMATIKA

Měsíční test z matematiky - leden

ČTENÍ

Čítanka - str. 98 - 99

 

 

ÚTERÝ 1.2.2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. / cv.  1 d,e

MATEMATIKA

PS str. 83/celá

PS str. 84/ cv. 2,3,4,5,6

PS str. 85/ cv. 1,2,3,4,5,6

ČTENÍ

ČÍTANKA - str. 94 – 95 a 96 - 97

PRVOUKA

Ps str. 33

 

PONDĚLÍ 31.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

TESTOVÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

DÚ – ČT – str. 94 – 95/ FILIPŮV POČÍTAČ

DÚ – ČJ - PS str.55/cv. 1 b

MATEMATIKA

PL - PROCVIČOVÁNÍ

 

PÁTEK 28.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

BČ str. 31/ cv. 6

PS str. 51/ celá

DÚ – ČT – str. 92 a 93

MATEMATIKA

POČETNÍK – STR. 16/ 3. sloupeček

POČETNÍK – STR. 17/ 1. a 2. sloupeček 

PL – GEOMETRIE TVARŮ A TĚLES

PRVOUKA

2. roční: PS str. 32/1, 2, 3

pustit v 10:05 video:  Byl jednou jeden život: ústa a zuby (cca 26min)

https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%BAsta+a+zuby

ČTVRTEK 27.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 49/ celá

BČ str. 31/cv. 5

Čítanka str. 90 a 91

MATEMATIKA

PS str. 82/ cv. 2

PS str. 82/ cv.4

PS str. 82/ cv. 5

PL - DRUHY ČAR

POČETNÍK  str. 16/ 1. a 2. sloupeček

PS str. 70/cv. 2

 

STŘEDA 26.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 54/cv. 1d (Dva sloupečky přepiš do ČJ-Š.)

BČ str. 30

PS str. 54/ cv. 1e

MATEMATIKA

POČETNÍK str. 15/ 2. a 3. sloupeček

PS str. 84/ cv.1

PS 85/ cv. 9

Pomocí pravítka narýsuj do sešitu geometrie hrad a vybarvi ho.

ČTENÍ 

Čítanka str. 88 - 89 + PL

Čítanka str. 90

 

ÚTERÝ 25.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 54/ 1 c (Dva sloupečky přepsat do ČJ-Š.)

Barevná čeština str. 29

MATEMATIKA

PS str. 80/ cv.2 

POČETNÍK str. 15/ 1. sloupeček

PS str. 71/ cv. 1 a,b

ČTENÍ 

Čítanka str.87 + PL

Čítanka str. 89

PRVOUKA

1.     youtube: Byl jednou jeden život – Trávení (cca 25min)

2.      PS str. 31 dodělat stránku (cv.3 má nápovědu)

3.      kdo má, vrátí se na str. 30/1, 3 nebo si kreslí do sešitu, něco z videa, co viděl

PONDĚLÍ 24. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str.47/ cv.1 (Doplnit a 15 slov přepsat do ČJ-Š.)

PS - str.47/ cv. 4

PSANÍ - písanka str.17

ČTENÍ - Já Baryk a moje vrána - polovina kapitoly

ČÍTANKA - str. 88

MATEMATIKA

Pracovní listy - 1. tělesa 2. spojování bodů pomocí pravítka 3. sčítání a odčítání

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

Vyletěla holubička ze skály

 

PÁTEK 14.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 44/ cv. 4

PS str. 43/ cv. 1 - Doplnit a posledních 10 slov přepsat do sešitu.

BČ - str.26/celá + str. 27/ cv.3

Čítanka - str. 82

MATEMATIKA

Procvičování - výukové programy na PC - Školákov, Ryšavá.

 

ČTVRTEK 13. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 43/ cv. 3,4

ČT - Čítanka str.81

PSANÍ - písanka str.12

ČTENÍ - Já Baryk a můj srnec - dočíst

MATEMATIKA

PS str. 74/ cv. 1,2

PS str. 73/ cv. 1

PS str. 77/celá

PS str. 76/ cv. 1,2,3

POČETNÍK str.12/ 2.,3. sloupeček

POČETNÍK str,. 13/ 1. sloupeček

 

 

STŘEDA 12.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 42/ cv. 3

PS str. 54/ cv. 1a

MATEMATIKA

PS str. 72/ cv. 1 - do sešitu M- Š

PS str. 73/cv. 3

ČTENÍ

Čítanka - str.79,80

 

ÚTERÝ 11.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str.42/cv.1 (Doplň a slova přepiš do sešitu ČJ-Š.)

MATEMATIKA

PS str. 72/ cv. 3,4

PS str. 73/ cv. 2

ČTENÍ

PS str. 76+PL a str.77

PRVOUKA 

PS str. 31

PONDĚLÍ 10.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

měkké slabiky - řada

PS  str. 41/ cv. 2

ČT - str. 75

PSANÍ - písanka str. 11

JÁ BARYK - polovina kapitoly Já Baryk a můj srnec

MATEMATIKA

PS str. 68/ cv. 1

PS str. 69/ cv. 2,3,11,6,7,8,9

Početník str. 12/ 1. sloupeček

 

 

PÁTEK 7. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK

DIKTÁT (Můžete si vyzkoušet nadiktovat do ČJ-Š.)

Hynek má chybu ve slově ryba.

Královna má hezký účes.

Utři stůl!

Znáte kaštany a žaludy?

Dana nese noty na kytaru.

PS str 41/ cv. 3

PSANÍ - písanka str. 10

ČT - Čítanka str. 74

MATEMATIKA

PS str.68/ cv. 3

PS str. 67/ cv. 1 a,b,c

PRVOUKA

začínáme lidské tělo, děti se kreslili na veiliký papír

ČTVRTEK 6.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 40/ cv. 1,2

PS str. 39/ cv. 3 - Dopň a přepiš do sešitu.

Čtení - Čítanka str. 72

JÁ BYRAK - 1. kapitola dočtená

PSANÍ - písanka str. 9

MATEMATIKA

PS str. 67/ cv. 2 (Vybarvi desítky červeně a jednotky modře.)

PS str. 68/ cv. 2

 

STŘEDA 5.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 38/ cv. 3,4

PS str. 39/ cv. 1,2 - Cvičení 1 přepsat do sešitu (aspoň 10 slov)

PS str. 53/ cv. 1 d

MATEMATIKA

Testík v M-Š (PL)

PL - porovnávání, sčítání desítek, doplňování čísel, slovní úloha

Procvičování sčítání a odčítání do 20

PS str. 66/ cv. 2

ČTENÍ

DÚ - Čítanka str. 71

 

 

ÚTERÝ 4.1.2022

ČESKÝ JAZYK 

PS str. 37/cv. 4

PS str. 38/ cv. 2

PS str. 38/ cv. 1 - opsat do ČJ-Š

MATEMATIKA

PS str. 66/ cv. 3,4,5,6

POČETNÍK str.11/ celá

PS str. 77/ cv. 5,6

ČTENÍ

Čítanka str. 70 + PL

PRVOUKA

PS str.28, 29

 

PONDĚLÍ 3.1. 2022

ČESKÝ JAZYK

PS str. 36/ cv. 4

PS str. 37/ cv. 2,3

DÚ - ČT - str. 68+69

PSANÍ .- písanka str. 8

ČTENÍ - Já Baryk - Já a má vlaštovka str.7

MATEMATIKA

PS str. 65/ celá

PS str. 64/ celá

 

 

STŘEDA 22.12.

VÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN

ÚTERÝ 21.12.

VÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN

PONDĚLÍ 20.12.

ČESKÝ JAZYK

MĚSÍČNÍ TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA - PROSINEC

MATEMATIKA

MĚSÍČNÍ TESTY Z MATEMATIKY - PROSINEC

 

PÁTEK 17.12.

ČESKÝ JAZYK

Diktát u, ů, ú

PS str. 37/ cv.1

BČ str. 25

ČTENÍ - čítanka str. 66 a 67

MATEMATIKA

Testík - příklady typu (30+20, 3+2, 30+2)

PS str. 63/ cv. 1

PS str. 61/ cv. 5

PS str. 58/ cv. 5

PRVOUKA

PS st.26, 27

 

ČTVRTEK 16.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 53/ cv. 1 c - dolnit a první sloupek přepsat do ČJ-Š

PS str. 36/ cv. 1,2,3

ČTENÍ - čítanka str. 65

MATEMATIKA

PS str. 61 / cv. 7 - napsat do M-Š

PS str. 62/ cv. 1,2

PS str. 63/ cv. 2,3,4,6

 

 

STŘEDA 15.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 35/ cv. 1,2,4

PS str. 53/ cv. 1a),b)

MATEMATIKA

PS str. 61/ cv. 1,2,3,4,5,6

ČTENÍ 

Čítanka - str. 63+docvičování čtení PL číslo 4

 

 

ÚTERÝ 14.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 33/ 2,3

PS str. 34/ cv. 4

MATEMATIKA

PL - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESÍTEK, ZÁVORKY

ČTENÍ

str. 62, 63, 64

 

PONDĚLÍ 13.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str.34/ cv. 2,3

PS str. 33/ cv. 1

PS str. 33/ cv. 3 - pouze opravíme chyby

ČTENÍ - str. 61,63

MATEMATIKA

PL - jednotky a desítky

PL - sčítání a odčítání

 

 

 

PÁTEK 10. 12. 

ČESKÝ JAZYK

PS str. 34/ cv. 1 - Doplnit a přepsat do sešitu.

DÚ - ČT - PL číslo 3 + čítanka 60

MATEMATIKA

PS str. 52/ cv. 1

PS str. 53/ cv. 1

PS str. 54/ cv. 6

PS str. 55/ cv. 2,3,4

PS str. 77/ cv. 1,2,3,4

PRV - ústní procvičování, zkoušení stromů

PSANÍ - písanka str.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁTEK 3.12.

ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA

PROJEKTOVÝ BLOK - Jak nás učil čert

ČT - str. 57

PSANÍ - písanka str.2

PRVOUKA - povídání o užitkových rostlinách (youtube: Krteček a kalhotky), polní plodiny

ČTVRTEK 2. 12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 30/ cv. 3,4

PSANÍ - písanka č.2 str.1

ČTENÍ - Pohádky se zvířátky - Zázračná hůlka dočíst + pracovní list rozstříhat, nalepit

ČTENÍ - ČÍTANKA str. 55/ KŘEHŮLEK

MATEMATIKA

POČETNÍK 1. díl str. 7,8,9,10

PS str. 53/ cv. 5

 

STŘEDA 1.12.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 30/cv. 1,2,5

DÚ - UČ str.28/ cv.6

BČ - str. 22

MATEMATIKA

Procvičování řady čísel do 100 (porovnávání, rozklad, číslo před a číslo za...).

PS str. 50/ celá

PS str. 51/ cv. 1 a,b

ČTENÍ

Čítanka - str. 53,54 (Dodělávání PL ke str. 53).

Básnička - str. 54 Vánice a metelice (Naučit se do 7.12. 2021).

 

 

ÚTERÝ 30. 11. 2021

ČESKÝ JAZYK

Měsíční test - listopad

MATEMATIKA

Měsíční test - listopad

PS - str. 51/cv.1 c

Čtení 

Čítanka str. 53 + PL

PRVOUKA

opakování ovoce, zelenina - poznávačka, členění

 

PONDĚLÍ 29. 11. 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str. 28/ cv. 3

UČ str. 24/ cv. 3 - do ČJ-Š

ČTENÍ - Čítanka str. 53

ČTENÍ - Pohádky se zvířátky - Zázračná hůlka - přečtená polovina pohádky

PSANÍ - písanka str.32

MATEMATIKA

PS str. 49/ celá

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

písničky č. 11 Jede, jede poštovský panáček a č. 13 To je zlaté posvícení

 

PÁTEK 26.11. 2021

ČESKÝ JAZYK

PS str. 27/ cv. 4

PS str. 29/ cv. 5

DÚ - ČT str. 52

PSANÍ - písanka str.31

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ ŘADY ČÍSEL DO 100

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/numerace-do-100

PS str. 48/celá

PRVOUKA

PS str.16

poznávačka čes. stromů - pokračuje zkoušení

ČTVRTEK 25.11. 2021

ČESKÝ JAZYK

PS 24/ cv.3,4

PS str.25/ cv. 4

PS str. 27/ cv. 3

ČT - ČÍTANKA str.51

MATEMATIKA

PL - číselná řada do 100

PL - porovnávání čísel do 100+číselná osa

PSANÍ . - písanka str.30

ČTENÍ - Pohádky se zvířátky - Jak si zvířátka postavila lodičku + pracovní list

 

 

STŘEDA 24.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 26/ cv. 2

PS str. 27/ cv. 1

BČ str. 19

MATEMATIKA

PS str. 47/ celou dodělat

PL - číselná řada do 100

ČTENÍ

Čítanka str. 49 + PL

DÚ - čítanka str. 50

 

 

ÚTERÝ 23.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 24/ cv. c,d

PS str. 24/ cv. 4

BČ  str. 18

DÚ - ČT - str. 49

MATEMATIKA

Práce s číselnou osou.

PS str. 46/ cv. 1,2,3,5

PS str. 47/ cv. 1

ČTENÍ

Společné čtení slov se shluky souhlasék.

Čítanka - str.47,48/ HURVÍNKOVY NAROZENINY

PRVOUKA

PS str.15 (ovoce) s uč. str.15

 

PONDĚLÍ 22.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 23/ cv. 4

PS str. 24/ cv. 2 a,b 

ČT - pracovní list se slovy (2. část)

MATEMATIKA

PS str. 45/ celá

PS str. 44/ cv. 3

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNY

-stupnice C dur = tóny c,d,e,f,g,a,h,c a zpět


PÁTEK 19.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 23/ celá

ČT - pracovní list na procvičování čtení shluku souhlásek (1. část - polovinu)

MATEMATIKA

TEST Z MATEMATIKY

Doděláváme cvičení do str. 43. Každý žák pracuje individuálně podle toho,

které cvičení mu chybí nebo které si vybere.

 

ČTVRTEK 18. 11.

ČESKÝ JAZYK

UČ str.19/ cv. 4 - napsat do ČJ-Š

BČ - str.13

ČTENÍ - str.48 - HURVÍNKOVY NAROZENINY

MATEMATIKA

Doděláváme cvičení do str. 43. Každý žák pracuje individuálně podle toho,

které cvičení mu chybí nebo které si vybere.

PSANÍ- písanka str.27

ČTENÍ - POHÁDKY SE VÍŘÁTKY_ Zvířátka a kolečka do str.59

 

STŘEDA 17.11.  

STÁTNÍ SVÁTEK

 

ÚTERÝ 16.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 22/ cv. 3,5

ČTENÍ - str.47 - HURVÍNKOVY NAROZENINY

MATEMATIKA

Doděláváme cvičení do str. 43. Každý žák pracuje individuálně podle toho,

které cvičení mu chybí nebo které si vybere.

 

 

 

 

 

 

 

STŘEDA 10.11.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 20/ cv. 3,4

MATEMATIKA

PS str. 35/ cv.4 - ZÁPIS DO SEŠITU M-Š A VYPOČÍTAT

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 44

PL - nalepeno v sešitě čtení

 

ČTVRTEK 11.11.

ČESKÝ JAZYK

PL - DIKTÁT+DRUHY VĚT

BČ - str. 10,8

MATEMATIKA

TEST - slovní úlohy

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 45

 

 

PÁTEK 12.11.

ČESKÝ JAZYK

PL - DODĚLAT

BČ - str. 11,12

MATEMATIKA

PS str. 32 - 33 - 34 - nalepit obrázek

ČTENÍ

PL - DOCVIČOVÁNÍ ČTENÍ (2 řady sloupečků)

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.