NEJSEM VE ŠKOLE - 3. ROČNÍK

31.8.2022

Pokud je dítě nemocné více dní, vyzvedněte si, prosím, pracovní sešity, čítanku atd. ve škole. (nevejde se do schránky)

Pracovní listy vkládáme do schránky na budově  školy v pátek odpoledne.

Potřebujete-li vyzvednout dříve, kontaktujte třídní uč.

PÁTEK 17. 5. 

ČESKÝ JAZYK

TRÉNUJEME DLE TABULKY V NÁPOVĚDNÍKU (pro Vojtíka a Aničku vložím do schránky)PŘEDPONY vy-vý

PS str.27 dok.

ČTENÍ - POHÁDKÁŘ - Kosí bratři na pouti + PL ( V a A ve schránce)

MATEMATIKA

STÁLE TRÉNUJEME KONSTRUKCI TROJÚHELNÍKU

PS 20 dokončit

 

ČTVRTEK 16. 5. 

ČESKÝ JAZYK

povyk - výheň + slova s předponou vx - vý

ZÁPIS DO NÁPOVĚDNÍKU

PS str. 27/1,2

uč. str. 90

MATEMATIKA

- focení

ANGLIČTINA

WB 46/3 a 47/4,5,

trénování vazby This is, These are

PRACOVNÍ LIST - vložím v pátek do schránky

 

STŘEDA 15. 5. 

ČESKÝ JAZYK

vydra - výr - vyžle + slova odvozená (Nápovědník + uč. str.88)

ZÁPIS DO NÁPOVĚDNÍKU - nutné opsat!

PS 26

ČTENÍ - Křemílek a Vochomůrka - Jak hledali pět peněz + pracovní list

MATEMATIKA

STÁLE TRÉNUJEME KONSTRUKCI TROJÚHELNÍKU do Geo sešitu

např.: tr. ABC

/ AB/ = 70 mm, /BC/ = 5 cm, /AC/= 45 mm  .... zápis, náčrtek, konstrukce (viz učebnice)

PS19/2 a 20/ 2

ANGLIČTINA

OVOCE - uč. 46

WB 46/1, 2 + ZÁPIS DO SLOVNÍČKU - nutné opsat!

 

ÚTERÝ 14. 5. 

ČESKÝ JAZYK

PS str. 25/1,2,3

 LIST vyjm. slova V + druhá strana slova odvození (doplň slovo vyjmenované)

PSANÍ - písanka str. 21

ČTENÍ - ČTEME, ABYCHOM ROZUMĚLI - Kamarád z planety Haf

MATEMATIKA

trénujeme konstrukci trojúhelníku

PS str. 19/1,3,4

ANGLIČTINA

POTRAVINY uč. 45 - sloveso need

WB 45 dokončit

 

PONDĚLÍ 13. 5. 

ČESKÝ JAZYK

výskat - zvakat- žvýkat  + slova odvozená (uč. 88/1 + Nápovědník - ZÁPIS NUTNÉ OPSAT!))

uč.88/ 2 do ČJ - Š

ČTENÍ - čítanka str.123 - 124

PSANÍ - písnka str. 19

MATEMATIKA

LIST oboustranný - dokončit (převody jednotek  + násob.)

TROJÚHELNÍK

do sešitu GEO - nutné opsat

 

 

PÁTEK 10. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK

PS str. 24 celá

ČTENÍ - POHÁDKÁŘ: J. Trnka

              Broučci  - https://www.youtube.com/watch?v=8Apo0tj5Rso + čtení článku  + list

MATEMATIKA

PROCVIČOVACÍ LIST - PŘEVODY JEDNOTEK + NÁS. A DĚL. ČÍSLY ZAKONČ. NULOU - polovina z obou stran

 

ČTVRTEK 9. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK

LIST OPAKOVÁNÍ VYJM. SLOV PO S

vy-vysoký-výt + slova odvozená - učebnice s. 87 + nalepit do Nápov. tabulku s odvozenými slovy + zápis do Nápovědníku (NUTNÉ OPSAT)

MATEMATIKA

JEDNOTKY DÉLKY - PS 18 dokončeno

ANGLIČTINA

uč. 45/5,6

WB 45/4,5 + zápis do slovníčku (NUTNÉ OPSAT!)

 

ÚTERÝ 7. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK

VYJM. SLOVA PO V - význam na: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v

ČJ - Š - doplň tvary vyjmen.slov (nalepeno)

ČTENÍ - samostatná práce - významové čtení(pyskoun, pýchavka )

PSANÍ - písanka st. 17

MATEMATIKA

TESTÍKY II. str. 28 a 29/1

OPAKOVÁNÍ JEDNOTKY DÉLKY 

ANGLIČTINA

DNY V TÝDNU - tabulka v malém v sešitě

POTRAVINY

uč. 44

WB 44 celá

 

PONDĚLÍ 6. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK

PROCV. PRAVOPISU - S

VYVOZENÍ ŘADY VYJ. SLOV PO V - kartičky do Nápovědníku

ČTENÍ - Křemílek a Vochomůrka - Jak vezli čtyři velké kameny

MATEMATIKA

PROCV. LIST  - násob . a děl. násobky č. 10 - 2. část

PS 17dokončit

 

PÁTEK 3. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK

PS str. 23 dokončeno

BČ str.28

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU - vyj slova po písmenu S (každý svým tempem)

ČTENÍ - POHÁDKÁŘ (Bob a Bobek)

MATEMATIKA

PROCV. LIST  - násob . a děl. násobky č. 10 - 1. část

PS 17/ 4,2,3

 

ČTVRTEK 2. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK

syčet - sypat + slova příbuzná

zápis do Nápovědníku - nutné opsat

 PS str. 23/1,2

MATEMATIKA

MĚSÍČNÍ OPAKOVACÍ TEST

ANGLIČTINA

TEREZKA ZAPOMNĚLA WB VE ŠKOLE

- zápis s lovíček do slovníčkiu

- téma nakupování

 

PONDĚLÍ 29. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK

sýkora - sýček - sysel - učeb. str. 83 projít + PS str. 22

ČTENÍ - popisujeme obrázek Bezpečnost a úrazy

PSANÍ - písanka str.16

MATEMATIKA

PS str. 15 dokončit + 16/ 1a) a 3

 

PÁTEK 26. 4. 2024

exkurze Maleč

MATEMATIKA

PS str. 15/3, 4

ČTENÍ - POHÁDKÁŘ

Maxipes Fík jde do světa - text i úkol v obálce ve schránce

 

ČTVRTEK 25. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK

syrový - sychravý - usychat + slova odvozená - Nápovědník + učeb. str. 82/1

ZÁPIS do Nápovědníku - nutné opsat!

PS str. 21/1, 2 (spodní část)

ČJ - Š uč. 82/3

MATEMATIKA

násobení a dělení č. 70 a 80

PS 15/1

ANGLIČTINA

WB 42/4   a 43 /6,7

+ do malého sešitu AJ nalep a vyplň lístek DAYS OF THE WEEK( pro nemocné - v pátek vložím do schránky)

PRVOUKA

PS str. 52, 53 s učebnicí

STŘEDA 24.4.2024

ČESKÝ JAZYK

diktát

syn-sytý-sýr PS str. 21/2,3

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU -  vyjm. slova po P - pokrač. svým tempem

ČTENÍ - KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA- Jak vystřelili z kanónu

MATEMATIKA

PS str. 14 dokončená

ANGLIČTINA

WB  43/5 + zápis slovíček do slovníčku

 

ÚTERÝ 23. 4. 2024 

ČESKÝ JAZYK

 OPAKOVACÍ TEST  - VYJM. SLOVA PO P

* vyjmenovaná slova po S - list se slovy odvozenými do Nápovědníku

SYN - SYTÝ - SÝR + slova odvozená - uč. str. 81/1, 2, ústně, 81/3 - do Nápovědníku

PS str. 21/1

ČTENÍ  - čítanka str. 118 - 120+ pracovní list (dočíst a vypravovat do pondělí)

PSANÍ - písanka str. 14

MATEMATIKA 

PS str. 13/4b)  a 14/1 - řady násobků č. 50 a 60

ANGLIČTINA

DNY V TÝDNU + SPORTY

uč. 42 - 43

WB 42/2

PRVOUKA

znaky živočichů: PS  str. 51

 

 

 

 

 

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.