AKTUALITY PRO 2. a 3. ročník

30.8.2023

NÁSOBILKA 2. r. (25.6.)

Se druháčky jsme došli až k násobení a dělení číslem 8. V září zopakujeme sčítání a odčítání a násobilku dokončíme. Není ještě v hlavičkách dětí zakotvená a násobilkové spoje ještě nemají zautomatizované. Proto bych doporučila po červencovém odpočinku začít v srpnu s opakováním. Těžko doma na cvičišti, lehce v září na bojišti. :-)

DĚLENÍ SE ZBYTKEM 3. r. (20.5.)

K vyvození dělení se zbytkem budeme používat bonbony (sáček, jednotlivcě balené).

Bezpodmínečně nutná je znalost násobilky + řady násobků.

 

VÝBĚR HOTOVOSTI - ŠKOLNÍ VÝLET A FOTOGRAFIE (20.5.)

ŠKOLNÍ VÝLET  - IQ park Hlinsko   30,-

                              Veselý kopec      90,-

celkem:                                           120,-

FOTOGRAFIE -          40,- / ks

POHÁDKÁŘ MIMOŘÁDNĚ V PONDĚLÍ 15. 4. ( 8. 4. )

Z důvodu mé nepřítomnosti v pátek 12. 4. přesouváme hodinu s Pohádkářem ( a tudíž i pohádkový úkol č. 3) na pondělí 15. 4. 2024.

 

MATEMATIKA - NÁSOBILKA 2. r. ( 6. 4. )

ZAČÍNÁME S NÁSOBILKOU!

NENÍ SE ČEHO BÁT! :-)

Nejlépe se násobení a dělení vyvozuje na názorném příkladu, a to na bonbonech. Proto, prosím, kupte dětem pytlík balených bonbonů.

Nejprve se vždy naučíme řadu násobků, poté s její pomocí násobilkové spoje.

Násobilku je potom doma třeba pravidelně trénovat.

 

DRAVCI ( 2. 4. 2024)

Čtvrtek 4. 4. 2024 - program s dravci.

Vybíráme v hotovosti 80,-Kč.

 

POHÁDKÁŘ (10. 3. 2024)

V rámci našeho celoročního třídního projektu Pohádkový rok se budeme jedenkrát týdně v hodině čtení (většinou v pátek) věnovat pohádkám. Je velká školda, že některé děti  neznají  večerníčky, pohádky B.Němcové a J. Erbena, většinou právě jim budou hodiny věnovány.

Založíme se sešit - Pohádkář, ve kterém děti budou plnit různé pohádkové úkoly. Jejich splněním získají část pohádkového puzzle. Kdo poskládá celé, vítězí.

 

PUTOVÁNÍ POHÁDKOVÝM SVĚTEM

Ve čtvrtek 29. 2. 2024 se zúčastníme programu Dětského oddělení Knihovny Chotěboř. V rámci našeho Roku s pohádkami budeme v pohádkovém světě cestovat.

Odjíždíme v 9:53, návrat po 12. hodině, tzn. první dvě vyučovací hodiny proběhnou.

 

PEDAGOGICKÁ INTERVENCE (DOUČOVÁNÍ)  (5. 2. 2024)

Po jarních prázdninách , od 22. 2. každý čtvrtek  6:45 - 7:30 bude probíhat pedagogická intervence. Ta se poskytuje žáků vedeným v poradenských zařízeních, ale účastnit se mohou také děti, které jsou po nemoci a potřebují učivo dovysvětlit, či jim právě probíraná látka činí problémy. Před účastí dítěte mě, prosím, kontaktujte mailem.

 

HRA NA HERCE - POKRAČOVÁNÍ (5. 2. 2024)

Po čtvrtroce pokračujeme v natáčení hlasitého čtení - tentokrát z právě rozečtených knížek. Následovat bude porovnání s první nahrávkou a sledování pokroků, nebo setrvalého stavu...

 

ČTEME, ABYCHOM ROZUMĚLI (5. 2. 2024)

VÝZNAMOVÉ ČTENÍ - SAMOSTATNÉ PRÁCE S TEXTEM

V hodinách čtení 3. ročníku (ale už si vyzkoušeli i druháčci) jsme začali používat diferencované pracovní listy pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Mezi dětmi jsou velké rozdíly, a to jak ve zvládnutí hlasitého čtení, tak i ve schopnosti s textem pracovat. Tuto dovednost trénujeme společně v čítankách i mimočítankové četbě. Pracovní listy budou sloužit k samostatné práci.

Děti budou mít v ŽK nalepenou hodnotící tabulku, kde bude vždy vyznačeno, zda se jednalo o text základní, zkrácený nebo naopak rozšířený a také to, jak se dětem práce povedla. Podle toho, jak se jim bude dařit, budou mít možnost i přecházet mezi  kategoriemi. Na konci pololetí shrnu tuto část českého jazyka - čtení pod jednu známku, ke které přihlédnu při klasifikaci českého jazyka. Všechny pracovní listy máte možnost vidět, děti je vždy donesou domů, poté je budeme ukládat do samostatného portfolia.

 

ČESKÝ JAZYK - VYJMENOVANÁ SLOVA 3. r. (22.1. 2024)

DOKONČENÁ MÁME VYJMENOVANÁ SLOVA po B, L, M.

Dále se budeme věnovat slovním druhům a kategoriím podstatných jmen. Vyjmenovaná slova budeme stále a pravidelně procvičovat, a to jak při společné práci, tak samostatně.

Domácí procvičování lze nalézt zde:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

Pokud by měl někdo zájem o nafocení cvičení, napište mail, pošlu.

 

MATEMATIKA - GEOMETRIE 3. r. (22.1. 2024)

Dokončujeme učivo PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ  (stále budeme procvičovat) a budeme se dále věnovat geometrii. Děti budou potřebovat kružítko

Kružítko kupte nejlépe v obalu a pravidelně  kontrolujte jeho stav. Bez funkčního kružítka se správně ořezanou tuhou děti nemohou pracovat.

Děkuji.

 

DOUČOVÁNÍ 3. r. ČJ  

čtvrtek 11. 1. 2024 , 5. vyučovací hodina VYJMENOVANÁ SLOVA

Napište, prosím, kdo zůstane.

 

DOUČOVÁNÍ 3. r.  ČJ

středa 13. 12. a čtvrtek 14. 12.  ,  7:00 - 7:30   VYJMENOVANÁ SLOVA

 

ČERTOVSKÝ DEN

5. 12. budeme mít další projektový den.

Děti mohou přijít v kostýmech, připravena bude čertovská čeština, matematika i čtení. Už v pondělí začneme vyrábět tašku pro Mikuláše, kterou zřejmě děti použijí při čekání na dobroty. Snad jsem nevybrala moc velký rozměr :-)..... navíc  uhlí je dnes nedostatkové zboží! Mikuláš si bude muset poradit!

 

PROJEKTOVÝ BLOK - JSEM KAMARÁD/JSI KAMARÁD

V PÁTEK 13. 10. se budeme čtyři vyučovací hodiny věnovat tématu kamarádství, přátelství, toleranci, vztahům mezi dětmi ve třídě a ve škole. Toto téma jsme otevřeli již první projektový den na začátku školního roku, pokračovali jsme minulý pátek a nyní se budeme snažit  posunout se dál. Stále se nám příliš nedaří uvádět do každodenní praxe respekt, empatii, kritické hodnocení i sebehodnocení, pomoc druhému...

Připraveno je několik aktivit pro upevnění vztahů v kolektivu. Zkusíme se zamyslet, co můžeme každý z nás udělat pro to, abychom  byli dobrými kamarády - to mají ostatně děti i jako domácí přípravu. Vysvětlujeme si, že i  kamarádství se musí každý z nás zasloužit, usilovat o něj nestačí.

Budeme pracovat samostatně i ve skupině, odhalovat svoje silné i slabé stránky a snažit se porozumět ostatním.

Pro tyto činnosti čerpám náměty z různých publikací. Pro případné zájemce jen malá ukázka z úvodu jedné z nich:

"Dnešní doba skýtá mnoho možností, a tak neexistuje všeobecně přijímaný názor na to, jak by měly
věci fungovat. Dnešní děti se pohybují ve světě různých životních stylů a rozmanitých životních priorit,
které si přinášejí především z rodiny. Jsme přesvědčeni, že dialog, diskuze a převzetí odpovědnosti za své
chování je základem utváření fungující společnosti. Školní třídu vnímáme jako mikrosvět, ve kterém se
žáci tomuto chování učí.
Dnešní společnost můžeme mimo jiné považovat za výrazně orientovanou na výkonnost a úspěch,
což se často promítá do výchovy v rodině a i do školní práce. To může být u některých žáků zdrojem
stresu a frustrace, protože nemají uspokojeny základní potřeby, které lze naplnit pouze prostřednictvím mezilidských vztahů. I když nemůže být rodinné prostředí nahrazeno přístupem školy, považujeme
za důležité žáky učit, aby vztahu k lidem přikládali velký význam, uměli ve vztahu k druhým volit správná
slova, projevovat emoce a vyslovovat své názory. Nedílnou součástí, často opomíjenou, je vedení dětí
k odpovědnosti za svou volbu, sdělení či chování. Víme, že cesta zaměřená na vztahy není tou nejjednodušší a bývá doprovázena třenicemi a konflikty, ale na druhou stranu přináší blízkost a radost. "

 

 

NÁSOBILKA 3. r. ,4. 10.

Několik dnů již opakujeme násobilku do 5. Některé děti mají opravdu velké mezery. Opakování násobilky ze druhé třídy není bohužel možné věnovat  více času, zanedlouho půjdeme na násobilku 6 a dále. Apeluji tedy na děti , aby zabraly. Násobilka je opravdu největší základ. Bez její znalosti není možný další posun a pokud není upevněná násobilka do 5, bude se jim vše následně opravdu hodně plést. Nejedná se o nutnost příliš vysokého tempa.Nevadí, když děti přijdou ke správnému výsledku přes řadu násobků, třeba i s používáním prstů. Bohužel více dětí, které mají problém, spíše odhanou výsledek. Pokud tedy není výsledek k příkladu zatím zautomatizovaný, trvejte na odpočítání z řady násobků daného čísla.

Děti, které projeví zájem, si mohou vzít nakopírované příklady na procvičování.

 

 

HRA NA HERCE - VIDEA HLASITÉHO ČTENÍ 28.9.

S dětmi 2. i 3. ročníku začínáme natáčet krátká videa hlasitého čtení, a to formou hry (Herci namlouvají audioknihy) . Zatím používáme již přečtený text.

Tato videa budeme zpětně sledovat, odhalovat, co nám jde, co chce zdokonalit a samozřejmě během školního roku také porovnávat posun v technice čtení.

 

DOCVIČOVÁNÍ ČTENÍ pro 2. ročník  25.9.

S dětmi kromě čítanky budeme trénovat techniku čtení z listů tzv. Docvičovacího čtení. Jedná se o metodický postup (čtení slov z otevřených - uzavř. slabik, shlukem souhlásek atd) v listech, které jednou týdně projdeme ve škole, děti poté trénují doma, než dostanou další.

Při domácím čtení je vhodné začít čtením v listu (stačí 3,4 sloupečky), poté teprve čtení z čítanky nebo z právě rozečtené knížky.

 

PRACOVNÍ SEŠITY  20. 9. 

DALŠÍ POKYNY K PLATBĚ  V MAILU - děkuji za zpětný mail!

SPLATNOST DO 30. 10. 2023

PRACOVNÍ SEŠITY 2. ROČNÍK

ČJ  2 díly                                                            110,-

BAREVNÉ ÚLOHY DO ČEŠTINY                          77,-

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU                             42,-

PÍSANKA 3 díly                                                  45,-

M – PRACOVNÍ UČEBNICE 3 díly                    207,-

M- PROCV. S MATÝSKEM  3 díly                     111,-    

PRV                                                                    95,-    

Sešity A4, A5     9 ks                                          85,-

CELKEM SEŠITY                                                772,-

PAPÍRY, ČTVRTKY, BAREVNÉ PAPÍRY             200,-

PLATBA CELKEM:   972,-
 

PRACOVNÍ SEŠITY 3. ROČNÍK

ČJ  2 díly                                                           94,-

BAREVNÉ ÚLOHY DO ČEŠTINY                        77,-

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU                           52,-

PÍSANKA 2 díly                                                30,-

M – 3 díly                                                         87,-

M – TESTÍKY                                                    78,-

ANGLIČTINA                                                     129,-

PRV                                                                   95,-   

Sešity A4, A5  10 ks                                         88,-

CELKEM SEŠITY                                                730,-

PAPÍRY, ČTVRTKY, BAREVNÉ PAPÍRY             200,-

PLATBA CELKEM:   930,-
 

 

INFORMACE K ANGLIČTINĚ A GEOMETRII 19. 9. 

AJ - učíme se zapisovat slovíčka do slovníčku. Děti se je mohou učit z něj nebo z učebnice AJ. Je dobré učit se zároveň i psanou formu slova.

GEO - POMŮCKY: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm. 2 x tužka č. 2 nebo 3

 

ČTENÍ A ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

2. r. - založíme společně, děti si mohou do školy přinést prázdninovou knížku - datum upřesníme v úkolníčku

3. r. - čtenářské deníky p. ředitelka rozdala v červnu, zápis prázdninové knížky do 15. 9. 2023

 

PODPISY DOMÁCÍHO ČTENÍ 

Tento školní rok již nemusíte podepisovat každodenně čtení. 

Děti 2. ročníku budou číst opakovaně články z Čítanky, které si jako DÚ budou zapisovat. Pokud nebudou mít zápis, čtou si knížku.

Děti 3. ročníku budou doma číst knížky. Knížky mohou vybírat dle vlatního výběru, mohou si půjčit ze školní knihovny či knihovny obce, do které se také půjdeme podívat.

HARMONOGRAM  PRO PŘEČTENÉ KNÍŽKY, JEJICH PREZENTACI A ZÁPIS DO ČT. DENÍKU najdete v ŽK str. 32

 

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

= hodiny čtení, kdy si děti do školy přinesou rozečtenou knihu (zápis bude vždy v úkolníčku).

 

TŘÍDNÍ FOND

3. r.  -  vybíráme  200,- Kč do 14. 9. 2023

2. r. - děti mají zbytek peněz z minulého roku, částku pro doplacení naleznete v mailu

 

ÚVODNÍ INFORMACE

5. září - TŘÍDNICKÉ PRÁCE - povídání o prázdninách, rozdání učebnic sešitů atd.

s sebou: lihový fix k podpisu pracovních sešitů, penál, lepidlo

 

6. září - PROJEKTOVÝ DEN POJĎME SPOLU ZA POHÁDKOU aneb POHÁDKOVÝ ROK

s sebou: vybavený penál, lepidlo, oblíbené pohádkové knížky, příp. plyšáky pohádkových postav

program: seznámení s celotřídní celoroční hrou Pohádkový poklad, sezn. se systémem motivačních medailí, stanovení pravidel chování  aj.

15:00 RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

 

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - vyplnit úvodní stranu + str. 32 a 33 (podpisy)

 

ÚKOLNÍČEK - ZMĚNA!!!  - bude sloužit pouze k samostatným zápisům domácích úkolů.

Komunikace mezi učiteli a rodiči bude probíhat prostřednictvím školních mailů.

(Prosím o odpovědi na zaslané maily jako potvrzení o doručení. )

Informace o akcích, změnách a organizaci budou vkládány na webové stránky školy, nebudou již lepeny do úkolníčků !!

 

* PRACOVNÍ SEŠITY - neobalujeme, obaly padají, trhají se...

* HRA NA FLÉTNU - hrát budeme každý den, flétnu pravidelně čistěte

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.