NEJSEM VE ŠKOLE - 1. ROČNÍK

7.9.2021

Úterý 18.1.2022

1. Flétnička - písnička Běžela ovečka.

2. ŽA opakování čtení písmen str. 20

3. PS k ŽA str. 25 celá

4. M str. 70 - opakovací strana , vypracovali jsme celou

5. Písanka "zelinka" dopiš str. 20, str. 21 - 3 řádky

 

Pondělí 17.1.2022

1. ŽA str. 20, začínáme nové písmeno J,j. Naučíme se básničku k písmenu J,j. Zakroužkujeme velké J červeně, malé j černě. Čteme celou stránku.

2. Nácvik nového písmene - psací p. Fialová písanka str. 14,15. Zelená písanka str. 20- 4 řádky.

3. Hra na flétnu- procvičujeme.

 

Pátek 14.1.2022

1. Flétnička - opakování

2. ŽA vzadu fialové slabiky znovu opakovat

3. M - str. 69/2,4,5,6

4. Pohádkový pátek : O neposlušných kůzlátkách - vyprávěj pohádku a nakresli obrázek do Čtenářského deníku

 

Čtvrtek 13.1.2022

1. Hra na flétničku- opakování

2. ŽA poslední stránka fialové slabiky, procvičujeme čtení

3. M str. 68/1,2,4

        str. 69/1

4. Písanka "zelinka" str. 19/ celá

 

Středa 12.1.2022

1. Čtení - PS k ŽA str. 24/4 přečti slova a ručníky vybarvi

2. M - str. 67/2,3,4

3. Flétnička - opakování

 

Úterý 11.1.2022

1. Pokud to zdravotní stav dovolí- opakujeme hru na flétnu:

    * střídání tónů c2 - g1,  nově c2 + a1 (Kampak, kukačko) a c2 - h1 (Vařila myšička) = 2. strana nafoceného listu z minulého týdne

2. ŽA str. 19 - znovu celá stránka procvičujeme čtení

3. M str. 66/4,5

        str. 67/1

        str. 71/1

4. Písanka "zelinka" str. 18- dopiš celou stránku

 

Pondělí 10.1.2022

1. Opakujeme hru na flétnu

2. ŽA str. 19 - naznačíme "mističky" u vět a procvičujeme čtení vět

3. Písanka "fialka" str. 12,13 - nácvik písmene malé s

4. Písanka "zelinka" str. 18 - 4 řádky

 

Pátek 7.1.2022

1. PS k ŽA str. 24/3 - procvičujeme čtení slov

2. M str. 65/1,3,4,5,6,7,8

        str. 66/1,3

3. Pohádkový pátek - pohádka O Honzovi (Obušku z pytle ven)- dělali jsme před Vánoci, nevím, jestli Terezka byla na tuto pohádku ve škole. Pokud ano, zapište do Čtenářského deníku a namalujte obrázek.

 

Čtvrtek 6.1.2022

1. ŽA str. 19 opakujeme čtení slabik ke značce

2. PS k ŽA str. 24/1, spoj slabiku s obrázkem, obrázky vybarvi

3. PL k písmenu t,T- tučňák

4. Písanka "zelinka" str. 16- dopiš, str. 17 celá

5. M- str. 64/2 -dotrénuj číslici 7

Pondělí 20.12.2021

1. ŽA - čtení na vánoční prázdniny: přečíst všechny barevné slabiky do slabik a slov s písmenem p vzadu v ŽA

2. M - str. 59, 60

 

Pátek 17.12.2021

1. ŽA "žluté" slabiky na konci Živé abecedy- vyznačíme "mističky" a procvičujeme čtení

2. M str. 58 celá

3. Pohádkový pátek - O Honzovi- pouze jsme si pohádku vyprávěli, obrázek budeme malovat příště

 

Čtvrtek 16.12.2021

1. ŽA str. 17- znovu čteme věty a procvičujeme čtení.

2. M str. 57 celá

3. Písanka "fialka" dopiš str. 23.

4. Písanka "zelinka" str. 14

 

Středa 15.12.2021

1. Flétna opakování.

2. ŽA str. 17, vyznačíme "mističky" u vět a procvičujeme čtení vět po slabikách, zopakujeme celou stránku.

3. Písanka "fialka" str. 21/ dopsat slabiku la (slabiku sa nepíšeme, protože neumíme psací s), str. 22/ nácvik psacího o, str. 23- procvičujeme

4. M str. 56/2 trénujeme číslici 6

 

 

Úterý 14.12.2021

1. Opět flétnička.

2. PS k ŽA str. 22/4,5 - naznačíme "mističky" a procvičujeme čtení- BONUS- žáci si mohou podle svého uvážení na této stránce vybarvovat obrázky.

3. Písanka "fialka" str. 26 nácvik číslice 6 (2 řádky)

4. M str. 56/1 nácvik číslice 6

5. Písanka "zelinka" str. 13 - trénujeme slabiky a slova, přepis z tiskacího do psacího písma.

 

 

Pondělí 13.12.2021

1. Opakujeme hru na flétnu.

2. PS k ŽA str. 22/1,2- opakujeme čtení, str. 22/3- dodělej "mističky", tvoř ze slabik slova, řekni, co jsi četl(a), procvičuj čtení

3. M str. 54 celá, str. 55 celá

4. PRV - PS str. 28/ 1,3,4 a PS str. 29/ 1a

 

 

 

Pátek 10.12.2021

1. Flétnička- opakujeme

2. ŽA str. str. 17, opakovat čtení k "tlustým" slabikám

3. PS k ŽA str. 22/1,2- čtení slabik, spojujeme slabiky s obrázky, dopisujeme písmenka do prázdných okének

4. M str. 52/2,3, str. 53 celá- počítáme do 10, spočítej členy posádky na lodích a spoj s čísly a s číselnou osou

5.  Psali jsme diktát písmen a prověrku na odčítání v oboru 0-5 z matematiky- můžete zkusit:)

6. Pohádkový pátek- Otesánek- dramatizace pohádky.

 

ČTVRTEK 9.12.2021

1. ŽA str. 17- vyznačit "mističky" ke slabikám u  obrázků, čteme nejdříve slabiku a obrázek, potom naopak obrázek a slabiku. "Tlusté " slabiky- naznačíme "mističky" a procvičujeme čtení. Věty zatím nečtěte!

2. M- str. 51 dokonči stránku, str. 52/1

BONUS- dobrovolná práce str. 52 podle vlastního výběru

3. Písanka "zelinka" str. 12 celá . Dále jsme trénovali na mazací tabulky "napojení"písmen s písmenem psací a (la, ta, ma, máma, táta)Středa 8.12.2021

1. ŽA str. 16, opakujeme báseň, opakujeme čtení písmen

2. PS k ŽA str. 21 celá

3. Písanka "fialka" str. 20,21- nácvi písmene psací a. Zvlášť vysvětlete žákům napojování písmen s písmenem a do slabik a slov (la, ta)

4. Opakujeme hru na flétnu, správné dýchání a držení flétny.

 

Úterý 7.12.2021

1. Flétna- opakování

2. ŽA str. 16 nové písmenko P, p. Nauč se báseň k písmenku, červeně zakroužkuj všechna velká P na stránce, černě zakroužkuj všechna malá p na stránce, přečti celou stránku.

3. M- str. 50/3, str. 51/1

4. Písanka "zelinka" str. 9. Nácvik písmen, slabik a slova s písmenem t.

 

Pondělí 6.12.2021

1. Opakování hraní na flétničku.

2. ŽA str. 23 zelené slabiky opakujeme čtení.

3. M str. 50/2,4,5

4. PRV str.27

Pátek 3.12.2021

1. ŽA str. 15 opakujeme čtení po slabikách, str. 23- zelené slabiky- vyznačíme "mističky", čteme po slabikách

2. M str. 49 celá, poslední úkol vystříhej a nalep na papír

3. Pohádkový pátek- četli jsme si pohádku Otesánek, žáci vyprávěli podle pohádkové osnovy. Nadepište do čtenářského deníku název pohádky, žáci namalují obrázek. 

 

Čtvrtek 2.12.2021

1. ŽA str. 15, udělejte si "mističky" k větám do konce stránky, procvičujeme čtení vět a slov, která mají slabiku složenou ze 3 písmen.

2. M- str. 48 celá

3. Písanka "zelinka" str. 8 - procvičujeme psací písmeno t

 

Středa 1.12.2021

1. PS k ŽA - opakujeme čtení ze včerejška, procvičujeme slova složená ze 3 hlásek

2. M str. 47 celá

3. Písanka "fialka" nácvik psacího písmene t, str. 16,17

 

Úterý 30.11.2021

1. PS k ŽA str. 20- dej všechna 3 písmena do velké "mističky" a pokus se slova přečíst, str. 20/5- naznač "mističky"(slabiky) a najdi vhodný obrázek. Přečti, vybarvi obrázky.

2. M str. 46 / 1,2,3,5 , str. 46/4,6 BONUS (bonus znamená, že práce je dobrovolná)

 

Pondělí 29.11.2021

1. PS k ŽA str. 20/3 znovu opakujeme, protože nám to nešlo

2. Barevná čeština str. 25/2, kdo nemá  str. 25/1

3. M str.44 celá- začínáme s odčítáním

 

 

Pátek 26.11.2021

1. Flétna - opakujeme správné držení flétny a procvičujeme tón g, a, h

2. PS k ŽA opakujeme čtení str.20/1,2, dále čteme str. 21/3- tužkou vyznačíme "mosty", které spojují slabiky, řekneme, které slovo vzniklo

3. M- str. 43 celá

4. Pohádkový pátek- vyprávěli jsme si pohádku O Smolíčkovi a zakreslili jsme obrázek do čtenářského deníčku.

 

Čtvrtek 25.11.2021

1. Flétnička - opakujeme tóny h, a, g.

2. ŽA opakujeme čtení str. 15 k tlustým slabikám, PS k ŽA str. 20/1,2 

3. M- str. 42 celá, str. 44/4 modré příklady, žáci si mohou ve volných chvílích procvičovat příklady na celé str. 44 

4. Písanka "zelinka" str. 11, píšeme první slova ( je třeba zkusit psaní na cvičný list s linkami- ve škole jsme trénovali na mazací tabulky), teprve potom píšeme do písanky. Vynechte slova s písmenem T, protože ho ještě neumíme!

 

 

Středa 24.11.2021

1. Flétnička nacvičujeme nový tón g.

2. ŽA str. 15, naznačíme "mističky", čteme slabiky s obrázky( protahujeme s, přidáme další písmenko ), čteme "tlusté" slabiky, věty napsané drobným písmem zatím ne.

3. Písanka "zelinka"  návcik psacího písmene l, str. 10, str. 11 / 3 řádky. Přeskočili jsme psací t, proto nepište psací t ani slabiky s psacím t v písance. Je třeba ho nacvičit, až se vrátí většina žáků do školy.

4. PRV - Povolání (povídání)

 

Úterý 23.11.2021

1. Opakujeme hru na flétnu  + nově tón  g1

2. ŽA str. 14- opakování čtení - celá stránka

3. PS k ŽA str. 19/1,2

4. M - str.40/2, str. 41 celá

5. Písanka "fialka" str. 10,11 nácvik nového písmenka - psací l

 

Pondělí 22.11.2021

1. Flétnička - opakování tónů h, a

2. ŽA str. 14 - nové písmeno S, " čti "obrázky a písmena, nauč se báseň, velké S dej do červeného kroužku, malé s dej do černého kroužku

3. Vystříhej velké zelené slabiky

4. M - str. 40- nácvik nuly

5. Písanka "zelinka" str.7 dopiš

6. PRV str. 26

Pátek  19.11.2021

1. PS k ŽA  -opakujeme čtení vět ze čtvrtka

2. ŽA str. 23 vyznačíme mističky u modrých slabik s písmenem L, čteme růžové a modré slabiky

3. M str. 38 celá

4. Pohádkový pátek - pohádka O Smolíčkovi. Čtení, vyprávění podle pohádkové osnovy, dramatizace pohádky.

 

Čtvrtek 18.11.2021

1. Flétnička- správné sezení a držení flétny, střídáme tóny h, a. - nafocený list Houpačka i Pekař

2. PS k ŽA str. 18/5 - od věty : MALÁ OLA MÁ.....vyznačíme "mističky", čteme po slabikách a spojíme s obrázkem, obrázky vybarvíme

3. M - str. 37/ celá, ve cvičení 4 rozstříhat příklady, vypočítat, sestavit obrázek a nalepit do sešitu

4. Písanka zelená "zelinka" str. 6 celá, str. 7/ 4 řádky

 

Středa 17.11.2021

Státní svátek

 

Úterý 16.11.2021

1. Flétna - opakujeme tóny h, a.

2. PS k ŽA str.18/5- doplníme "mističky", spojíme čarou s obrázkem, procvičujeme čtení, obrázky vybarvíme.

3. M- str. 36/4,5,6,7

4. Písanka fialová velká -"fialka" str. 8,9 - nacvičujeme písmeno psací m

 

 

 

Pondělí 15.11.2021

1. Flétnička opakování.

2. ŽA str. 13 opakování čtení.

3. PS k ŽA str. 18/3 čti slabiky a skládej slova

4. M str. 36/1,2,3

 

Pátek 12.11.2021

1. ŽA str. 13 celá, procvičujeme čtení slabik a vět

2. PS k ŽA str. 18/4 vyznač "mističky" a obrázek vybarvi, zkoušeli jsme diktát písmen, která už umíme

3. M str. 39/3 porovnávej, zkoušeli jsme psaní příkladů do sloupců

4. Pohádkový pátek- shlédli jsme pohádku O Budulínkovi, nakreslili jsme obrázek do čtenářského deníčku (doplníte po nemoci)

 

Čtvrtek 11.11.2021

1. Flétnička- trénujeme, opakujeme

2. ŽA str. 13 dokončíme "mističky" u zbývajících dvou vět, čteme a procvičujeme čtení celé stránky

3. M str. 35 celá, str. 39/2

4. Písanka "zelinka" dopíšeme celou stránku, pozor na chyták- u tiskacích písmenek píšeme psací tvary

 

Středa 10.11.2021

1. Flétnička -opakování

2. ŽA str. 13-čteme znovu obrázky se slabikami, "tlusté " slabiky a pokračujeme v čtení vět. Vyznačíme mističky a čteme 2 věty, které jsou napsané drobným písmem. Dále ne.

3. Písanka "zelinka" str. 4 celá, str. 5/ 4 řádky

4. PRV - moje rodina, PS str. 23, můj pokoj str. 24

Úterý 9.11.2021

1. Opakujeme hru na flétnu, tón h, a .

2. PS k ŽA str. 18/1, pojmenuj obrázek, napiš první slabiku do okének, vyznač "mističky", procvičuj čtení slabik, můžeš obrázky vybarvit.

3. M- str. 34 celá, str. 39/1 žluté příklady

4. Písanka "fialka"str. 6,7

 

Pondělí 8.11.2021

1. ŽA str. 13- čteme slabiky s obrázky, dále vyznačit obyčejnou tužkou slabiky u "tlustých slabik" a trénovat čtení těchto slabik, text napsaný malými písmeny zatím ne

2. M str. 32/2, str. 33 celá

3. PRV - moje rodina, PS str. 22

Pátek 5.11.2021

1. ŽA str. 13, slabiky s písmenkem L, pouze slabiky s obrázkem, dále ne, vyznačte "mističky" u slabik, prosím vystřihněte "modré" slabiky a dejte do penálu

2. M str. 32/1

Pohádkový pátek - pohádka O Budulínkovi

 

Čtvrtek 4.11.2021

1. ŽA opakujeme růžové slabiky a otevřené slabiky s písmenkem M v ŽA, PS k ŽA str. 17 celá, PL - lev

2. M str. 31/4 zahraj si na učitele, vezmi červenou pastelku a oprav příklady, napiš správný výsledek

3. Písanka II. díl str. 27- nácvik číslice 5 (začínáme "krček", potom "bříško", nakonec "stříška")

4. Po nácviku čísla 5 trénujte do sešitu s rybičkami sloupečky :)

 

 

Středa 3.11.2021

1. ŽA- opakujeme čtení str. 11, růžové slabiky, str. 12- nové písmenko L, l, naučit říkanku, vyhledat a zakroužkovat L(červeně), l(černě), čtení celé stránky

2. Písanka zelená str. 3 celá

 

Úterý 2.11.2021

1. ŽA čtení- růžové slabiky vzadu v ŽA, naznačíme obyčejnou tužkou "mističky" a čteme po slabikách

2. M str. 30 celá, str. 31/2

3. Písanaka zelená str. 2 celá, dole poslední řádek -písmenko tiskací i píšeme psacím!

 

Pondělí 1.11.2021

1. ŽA str. 11 dodělat "mističky" do vět podle slabik, čtení celé stránky

2. M str. 29 celá

3. PRVOUKA - PS - dodělají ve škole

Pátek 29.10.2021 podzimní prázdniny

 

Čtvrtek 28.10.2021 Státní svátek

 

Středa 27.10.2021 podzimní prázdniny

 

Úterý 26.10.2021

1. ŽA opakujeme str. 11 k 1. větě, dál ne

2. PS k ŽA str. 16/1,2

obyčejnou tužkou vyznačíme slabiky (mističky) a procvičujeme čtení, můžeme vybarvit některé obrázky

3. M - nácvik číslice 4- fialová písanka str. 28

PS str. 28/1,2

4. Písanka fialová str. 4,5 - nácvik psacího i. í

5. Úkol na prázdniny: opakujeme čtení slabik 

 

Pondělí 25.10.2021

1. ŽA str. 11 - čtení slabik, přidáváme zatím jen 1. větu MÁME MÁMU. MÁMA. Rozdělte slova na slabiky, vyznačte mističky a čtěte po slabikách. Do mřížek pod slova napište větu tiskacími písmeny.

2. Písanka ke slabikáři zelená - dopište stránku 1

3. M- počítání kaštanů, výroba zvířátek z kaštanů.

 

Pátek 22.10. 2021

1. ŽA str. 11 opakujeme čtení slabik s obrázky, dále čtení slabik bez obrázků(silně vytištěné slabiky), pod slabiky udělat obloučky ("mističky"), dále zatím nečtěte

2. M str.27 celá, vybarvi si mašličku na dráčkovi na začátku sešitu

3. Písanka ke Slabikáři- 4 řádky psacího e, piš obyčejnou tužkou

4. Pohádkový pátek- O perníkové chaloupce- vyprávěj pohádku a domaluj obrázek do čtenářského deníčku

 

Čtvrtek 21.10. 2021

Podzimní projektový den.

 

Středa 20.10.2021

1. ŽA str. 11- opakujeme čtení slabik u obrázků- upevňujeme slabiky

2. Psaní- stále trénujeme písmeno psací e, důraz klademe na správný tvar a tenkou čáru (netlačit na tužku)- ve škole jsme procvičovali na mazací tabulku

3. Prosím vystřihněte ze Živé abecedy(střed sešitu) růžové slabiky s obrázky, opatřete je gumičkou a vložte do penálu. Ostatní zatím nechte doma.

3. PRV - vycházka do podzimní přírody, poznávání stromů

Úterý 19.10.2021

1. ŽA str. 11- slabikujeme, čteme slabiky u obrázků- dále zatím nečtěte

2. M písanka II. díl str. 29 nácvik číslice 3, str. 26 celá, malý sešit s rybkami- vypracuj

3. Čtenářský deník: Domaluj obrázek k pohádce: O červené karkulce, Písankový sešit se sluníčkem- nácvik písmene e (obě stránky)

 

 

 

Pondělí 18.10.2021

1. ŽA str. 10

2. M str. 25

 

 

 

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.