Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  8. 3. – 12. 3. 2021

 

ČESKÝ  JAZYK

Učebnice  - str. 64 - 66

Pracovní sešit – str. 10 - 13

Barevná čeština -  str.37

PŘIPRAVTE SI KARTIČKY S ČITELNĚ NAPSANÝMI VELKÝMI ČÍSLY 1 – 10, používat je budeme při on-line výuce na určování slovních druhů.

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí  *  při online výuce: rozcvička slovní druhy + předložky a spojky

               PS str. 10/ 7, 11/ 1 a částečně cv.3

             sami: PS str. 11/ 2, 3

 

 Úterý  při online výuce: kontrola PS str.11/2 +rozcv. slovní druhy

               vyvození ČÁSTICE PS 12/1

            sami: PS str. 12/2

 

Středa   *  při online výuce: rozcvička + vyvození CITOSLOVCE PS str. 12/1-3

              sami: BČ str. 37 – 3 věty

 

Čtvrtek  *  při online výuce: kontrola BČ str. 37 + další 3 věty

              sami:  BČ str..37 dokončit

 

Pátek    *  při online výuce: PS str. 13/1

             sami:  zaslaný test SLOVNÍ DRUHY  PROSÍM POSLAT

 

PROCVIČOVÁNÍ NA POČÍTAČI:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy#selid

ČTENÍ

BUBLINKA str. 52-53

DĚTI Z BULLERBYNU KAPITOLA 34 DOSTANU JEHŇÁTKO + PL

 

PSANÍ

PÍSANKA str.8,9

 

MATEMATIKA

Učebnice  - str. 57 - 62

Pracovní sešit – str. 9 - 11

Početník – str. 21,22, 25

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí  *  při online výuce: porovnávání čísel do 1000, PS str.9/4-9

              sami: Početník str. 22 dokončit

 

Úterý     *  při online výuce: sčítání a odčítání stovek, PS str. 10/1 - 3

             sami: Početník str. 25 – 1. sloupeček + str. 21 – 1. sloupeček

 

Středa    *  při online výuce:  příklady typu 200 + 56, PS str.10/4 začneme

                  PS str. 11/ 1, 3 začneme

               sami: dokončit + Početník str.25 – 2. sloupeček

 

Čtvrtek   *  při online výuce: PS str. 11/2 - 6

              sami: zaslaný test POČÍTÁNÍ DO 1000 – ÚVOD  PROSÍM POSLAT

 

Pátek      *  při online výuce:     do M – Š slovní úlohy z učeb.

              sami: do M-Š z učebnice str. 62/ 1 – rozděl si do dvou sloupečků

 

PROCVIČOVÁNÍ NA POČÍTAČI:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti

 

PRVOUKA

 

Učebnice -  str. 49, 50

Pracovní sešit - str. 41, 42

Společně při online výuce:

*kontrola samostatné práce z minulého týden (PS str. 39/2 a 40/3)

*uhlí a ropa - PS str. 41/3a chráníme přírodu – PS str.42/1,3, 5

Sami: PS str. 41/2 a 42/ 2,4

Nejlépe v pondělí (po společném zopakování) vypracuj test   PŘÍRODNINY – SUR. – VÝROBKY – test   PROSÍM POSLAT

 

ANGLIČTINA

Učebnice i WB:  37 – 39

Společně při on-line výuce:

*učeb. str. 37 a WB str. 37/4, 5

*učebnice 38 -39 a WB str. 38

Sami: WB 37/6 a str.39               

Pondělí – středa vypracuj 4 věty  THIS IS, THESE ARE   – test   PROSÍM POSLAT

 KONTROLY WB POŠLU TAKÉ KE KONCI TÝDNE.

 

 

Aktuality

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3.5.2021
Virtuální prohlídka školy nejen pro předškoláky.
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter