Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  22. 3. – 26. 3. 2021

 

ČESKÝ  JAZYK

Učebnice  - str. 70, 71

Pracovní sešit – str. 16

Barevná čeština -  str.40

Procvičování pravopisu – str.45

 

LISTY K UČIVU PÁDŮ POSÍLÁM V JEDNOM SOUBORU.

 JSOU OČÍSLOVANÉ JAKO STRÁNKY– ČÍSLA UVÁDÍM V TÝDENNÍM PLÁNU. Strany 5  a 6 použijeme až v týdnu od 29. 3.   

PÁDY PODSTATNÝCH JMEN SE SICE UČÍME ZPAMĚTI, PRACUJTE ALE VŽDY S NÁPOVĚDNÍKEM!!!

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí  *  při online výuce: Pády podstatných jmen – SEZNÁMENÍ

               PŘIPRAVTE  LISTY – Karkulka a věty  (str.1 a 2)

              sami: do ČJ- Š si nadepiš pod sebe všech 7 pádových otázek

(z tabulky v Nápovědníku) a vyskloňuj slovo kočka v jednotném i množném čísle – ukážeme si při online výuce.

 

   Úterý      *  při online výuce: listy 1, 2 + PC

                 sami:  PS str. 16/1,2 – jen podtrhni = pády určíme společně

 

Středa      *  při online výuce: PS str. 16/ 1,2 – určíme pády

                sami: BČ str.40 - polovinu

 

Čtvrtek     *  při online výuce: Procvičování pravopisu str.45

                sami:  BČ str. 40 – dokonči

                    Podlep a rozstříhej kartičky ze zaslaných materiálů, určuj.

 

Pátek    *  při online výuce: PS str. 16 Pod. jména – opakování

                   + PŘIPRAV BUBLINKU str. 25 – určíme pády

              sami:  projdi opět všechny kartičky,

                  příp. dokonči Procv. pravopisu str.45

 PROCVIČOVÁNÍ NA POČÍTAČI:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena


ČTENÍ

BUBLINKA str. 22 – 23 přečti  , vypracuj 22/1,2 –  vybírej z prvních 11 řádků

*mužský rod modrou barvou (ještě nerozlišujeme životnost), 

 23/3 nedělejte – slova se musí složitě hledat ve větách

POŠLU VYPRACOVANOU KONTROLU

DĚTI Z BULLERBYNU KAPITOLA 36 KDYŽ JDEME DOMŮ ZE ŠKOLY + PL

 

PSANÍ

PÍSANKA str. 12, 13

 

MATEMATIKA

Učebnice  - str. 66,67

Pracovní sešit – str. 14

Početník – str. 25, 26, 27 – výběr POZORNĚ SLEDUJTE V ROZPISU – TYPY PŘÍKLADŮ JSOU ZDE JINAK SEŘAZENÉ!

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí  *  při online výuce:  učebnice str.66 + PS str. 14/1 – 4 začneme

              sami: 14/1 – 4 dokončete + Početník str.26 – 2. sloupeček

                      VYNECHEJ PŘÍKLAD 730 – 50  (5. příklad od konce)

 

Úterý     *  při online výuce: učebnice str.67  + PS str. 14 /5, 6                     

             sami: do M-Š  z učebnice str.66/3,4 + 67/ 4

                          – z každého cv. 2 sloupečky

 

Středa    *  při online výuce:  PS str. 15/1, 2, 3

              sami: Početník str. 25/ 3. a 4. sloupeček

 

Čtvrtek   *  při online výuce: PS str. 15 /4,5,6

               sami: dokončit 15/ 6 + Početník str. 27 – 1. sloupeček

 

Pátek      *  při online výuce:  do M-Š slovní úlohy z učeb. 

               sami: zaslaný  test – PROSÍM POSLAT

PROCVIČOVÁNÍ NA POČÍTAČI:

 https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti

 

PRVOUKA

Učebnice -  do str. 53

Pracovní sešit - str. 45, 46 

Společně při online výuce: pondělí – kontrola samostatné práce z minulého týdne, Světlo a teplo + opakování tematického celku

PS str. 45/1 a str. 46

Sami: PS str.  45/2,3 + cv. 4 dobrovolný pokus + zaslaný testPROSÍM POSLAT

 

ANGLIČTINA

Učebnice i WB:  str. 43

Společně při online výuce: učeb. 43/4 a WB str.42/ 4 a 43/5

Sami: zápis slovíček do Slovníčku z WB 43/5

Aktuality

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3.5.2021
Virtuální prohlídka školy nejen pro předškoláky.
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter