Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  2. 11. – 6. 11.  2020

ČESKÝ  JAZYK

STÁLE SE  BUDEME VĚNOVAT TVOŘENÍ A ČTENÍ SLABIK SE SOUHLÁSKOU M A L. PROCVIČÍME SLOVA A VĚTY. Vyvodíme hlásku S.

PSANÍVYVODÍME  PÍSMENO PSACÍ i, í

BUDEME SKLÁDAT KARTIČKY – TROJICE

Živá abeceda- str. 13

Pracovní sešit k Živé abecedě – str.18

Písanka II – Písmena a číslice – str. 4, 5

Písanka ke Slabikáři 1 – str. 2, 3

 

Pondělí  *  při online výuce: zopakujeme učivo z min. týdne

                                                      vyvodíme písmeno psací i, í

              sami: čtení -trénování stejného

                         psaní -  Písanka II.(velká) str.4 a na str.5 – 2 řádky

                Pokud bude potřeba, vyznačte pomocné tečky! 

 

Úterý     *  při online výuce:  čtení  slabik a vět, společné skládání  karet

             sami:  čtení - ŽA str. 13 slova i věty, skládání karet…

                            psaní – Písanka II. str. 5 dokončit  VYFOŤ A POŠLI

                                         + Písanka malá str. 2 – 4 řádky

 

Středa   *  při online výuce: procvičování + PS k ŽA str.18/5

              sami:  čtení – PS k ŽA str. 18 + skládání karet…

                            psaní – písanka malá str. 2 dokončit (poslední řádek, který je nadepsaný tiskacím písmenkem, se píše také psací = přepis z tiskacího do psacího tvaru)

                                      + str.3 – 2 řádky

 

Čtvrtek  *  při online výuce:  procvičování + vyvození písmene S

             sami:  čtení – ŽA str. 14 a PS k ŽA str.19 – básnička.

                Najdi a zakroužkuj všechna písmena S.

               SESTAV, VYMODELUJ, VYTVOŘ Z ČEHOKOLIV

                DOMA   NAJDEŠ NOVÉ PÍSMENKO S , VYFOŤ A POŠLI.

                Fotky uložím a pošlu všem.

               psaní – písanka malá  str.3 dokonči VYFOŤ A POŠLI

 

  Pátek    při online výuce:  individuální čtení dle rozvrhu

               sami:  čtení – ŽA do str. 14, PS k ŽA str.19/2,3

                             psaní – sešit ČJ: 1 řádek písmene psací  e,é (střídat)

                                                      1 řádek písmene psací í, í        -„-

                                                      1 řádek střídat pís. psací e, i

 

 

MATEMATIKA

SČÍTÁNÍ  DO 5 , ROZKLADY ČÍSEL – PŘIPRAVTE SI 5 PŘEDMĚTŮ (BONBONY, KAŠTANY, KNOFLÍKY, AUTÍČKA…).

Pracovní sešit (učebnice): str. 35 - 37

 

Pondělí  *  při online výuce: prezentace ke sčítání + vyvození rozkladu čísla

                   PS 35/ 1 začneme a vysvětlíme si

              *  sami: PS 35/1 dokončete pouze stromy a vajíčka

 

Úterý      *  při online výuce: rozklady – PS str.35 dokončíme

              sami: PS 36/1, 2

 

Středa      *  při online výuce: PS str.36/ 3, 4

                sami: dokončit PS str.36

 

Čtvrtek      *  při online výuce: PŘIPRAVIT M SEŠIT -začneme se učit

                     zápis  příkladů do sešitu

                 sami: PS str. 37/1 – stále používejte názor

 

Pátek         *  při online výuce: prezentace a procvičování

                  sami: PS str. 37 dokončit

NA POČÍTAČI MŮŽETE UČIVO PROCVIČIT ZDE:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/rozklady-cisel/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/podzimni-uroda/priklady.html

 

PRVOUKA

PS str. str. 15

NA POČÍTAČI MŮŽETE UČIVO PROCVIČIT ZDE:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/podzim1.htm

 

 

 

Aktuality

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3.5.2021
Virtuální prohlídka školy nejen pro předškoláky.
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter