Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  19. 10. – 23. 10. 2020

 

ČESKÝ  JAZYK

ČÁST HLÁSKOSLOVÍ A VÝSLOVNOST + SLOVNÍ PŘÍZVUK A OBOJETNÉ SOUHLÁSKY - ÚVOD

Učebnice  - str. 28 - 30

Pracovní sešit – str. 20 – 23

Barevná čeština -  str. 4

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí  *  při online výuce: zopak. slova příbuzná

              sami: PS str. 20/ slohové cvičení – příprava na vycházku

 

  Úterý   při online výuce: PS str. 21/cv.1 + vysvětlení značení hláskosloví

               sami: PS str. 21/ 2a), 2b) – napiš do ČJ – Š

 

Středa    *  při online výuce: PS str. 21/ 3 + str.22/1

              sami: BČ str. 4

 

Čtvrtek   *  při online výuce: PS str. 23/1a), b)

               sami: PS str. 23/1c),d)  a  str. 23/2

 

Pátek      *  PS str. 22/ 2

PROCVIČOVÁNÍ NA POČÍTAČI:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/stavba-slova-3 

 

ČTENÍ

BUBLINKA str. 19

DĚTI Z BULLERBYNU kapitola 11, 12

 

PSANÍ

PÍSANKA str. 14, 15

 

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 1 – 5, NÁSOBILKA Č. 10

Učebnice  - str. 30 – 34, GEO str. 112, 113

Pracovní sešit – str. 21 – 23 + GEO str. 39, 40 - opakování

Početník – str. 5

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí  *  při online výuce: připrav M-Š+ učeb. , budeme dělat slovní úlohy

              sami: PS str. 21/5,6 a str.22/1, 2, 6, 7, 11, 12

 

Úterý     *  při online výuce: GEO PS 39/ 1, 2 + zopak. učeb. 112

              sami: PS str. 39dokonči a str. 22/ 3, 8, 13

 

Středa    *  při online výuce: PS str. 23/ 1, 2, 4

              sami: PS str. 23/ 5 + str.22 dokončit + str.23 SEBEHODNOCENÍ

 

Čtvrtek   *  při online výuce: GEO PS 40/ 1 ,2,3 + zopak. učeb. 113

               sami: PS 40/ 4 + do GEO sešitu z učeb. 113/3, 4

 

Pátek      *  GEO PS 40 dokonči + Početník – dokonči str. 5

 

PROCVIČOVÁNÍ NA POČÍTAČI:

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni

 

PRVOUKA

Učebnice -  str. 12, 13

Pracovní sešit - str. 10/2 (slovní druhy neurčuj, pouze doplň) a 10/ 3 + str.11 – OPAKOVÁNÍ

PROCVIČOVÁNÍ NA POČÍTAČI:

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/krajina-v-okoli-domova

 

ANGLIČTINA

Učebnice:  str. 12 -13 ČÍSLA 1 - 6

WB: str. 12/2 -4, 13/ 6 -7  V průběhu týdne některá cvičení vypracujeme online, další vysvětlím a sami. Slovíčka ( čísla 1 – 12) zaslaná na mail nalepit nebo přepsat do Slovníčku. One – six  se učit vyslovit i psát.

PROCVIČOVÁNÍ NA POČÍTAČI -  BARVY:

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-barvy  -  ZKOUŠEJ I PSANOU FORMU

PROCVIČOVÁNÍ NA POČÍTAČI - ČÍSLA:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/phone/exercises.html 

 

Aktuality

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3.5.2021
Virtuální prohlídka školy nejen pro předškoláky.
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter