Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA 3. r.  15. 3. -  19. 3. 2021


ČESKÝ  JAZYK

PŘIPRAVTE DVĚ VĚTŠÍ KARTY i, y

Jako rozcvičku budeme buď určovat s kartami 1 – 10 slovní druhy, nebo vyjmenovaná slova.

Učebnice  - str. 68,69

Pracovní sešit – str. 14, 15

Barevná čeština -  str.38

Procvičování pravopisu –  průběžně dokončujte procvič. vyjmenovaných slov po m do str. 17

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí  *  při online výuce: Podstatná jména – rod, PS str.14/1

              sami: PS str.14/1a), 14/2  +  BČ str.38/1

                ZASLANOU TABULKU  NALEP  DO NÁPOVĚDNÍKU ZA SLOV. DRUHY

 

   Úterý   *  při online výuce: PS str.14/3

              sami: do ČJ-Š ze učeb. str.68/2 – slova piš do tří sloupců

                                 M                        Ž                       S

 

Středa    *  při online výuce: Podstatná jména – číslo, PS str. 15/1

              sami: PS str.15/ 2 +  BČ str. 38/2

 

Čtvrtek  *  při online výuce: PS str. 15/3, 4

              sami:  do ČJ-Š ze učeb. str.69/4 – slova piš  v čísle jednot.                       

 

Pátek    *  při online výuce: Opakování rod a číslo p. jm. a slohová cvičení

             sami: do sešitu ČT-SLOH  z PS str. 17/1 nahoře

                 Spolužáka/spolužačku nakresli a popiš. V pondělí budeme hádat.

 

PROCVIČOVÁNÍ NA POČÍTAČI:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

ČTENÍ

BUBLINKA str. 24 – 25. Ve cv.2 urči pouze rod a číslo.

Příští týden v ČJ on-line pády určíme společně a zkontrolujeme cv .1.

DĚTI Z BULLERBYNU KAPITOLA 35 PONTUS JDE DO ŠKOLY + PL

 

PSANÍ

PÍSANKA str.10,11

 

MATEMATIKA

Učebnice  - str.63,64 GEO str.127,128

Pracovní sešit – str. 12, 13, 41, 42

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí  *  při online výuce: práce v učebnici str. 63 a PS 12/1,2

              sami: PS str.12/5

 

Úterý     *  při online výuce: PS str. 12/3,4  a zač. cv. 6 do M - Š

              sami: M-Š dokončení cvičení z PS 12/6

 

Středa   při online výuce:  GEO – PŘIPRAV GEO SEŠIT, PS str.41/4,5,6

              sami: GEO sešit z učebnice str. 128/3

                 PS str. 42/3,4,5

 

Čtvrtek   *  při online výuce:  PS str. 42/1, 2, PS str. 13/3

              sami: PS str.13/ 5,6

 

Pátek     při online výuce:     PS str. 13/1, 2, 4

              sami: do M-Š z učebnice str.63/4 – 2 řádky (= 6 příkladů),

                  poté vynech řádek a str. 64/ 4 – 1 řádek (= 4 příklady)

 

 PROCVIČOVÁNÍ NA POČÍTAČI:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti

 

 PRVOUKA

Učebnice -  str. 51, 52

Pracovní sešit - str. 43, 44

Společně při online výuce: PS str.43/1, 2, 3,5 + str.44/1, 2

Sami: PS str. 43/4 a str.44/ 3, 4 (vysvětlíme si), 5

PROCVIČOVÁNÍ NA POČÍTAČI:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/67267  koloběh vody v přírodě

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/neziva-priroda 

 

ANGLIČTINA

Učebnice i WB:  str. 42 dny v týdnu

Společně při online výuce: CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ OBLIČEJ A OBLEČENÍ

VYTISKNUTÉ LISTY – budou sloužit  k procvičení a testu znalosti slovíček

Společně vyplníme PODLE DIKTÁTU -  PROSÍM POSLAT

*WB str. 42/1 -3

 

Sami: WB str. 42/ 1 přepis slovíček do slovníčku

          NAKRESLI POSTAVU, VYSTŘIHNI A NALEP KARTIČKY – PROSÍM  POSLAT.

 

PROCVIČOVÁNÍ NA POČÍTAČI:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/parts-of-the-body/body-parts-1/exercises.html

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/days-of-the-week/vocabulary/exercises.html

 

 

 

 

Aktuality

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3.5.2021
Virtuální prohlídka školy nejen pro předškoláky.
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter