Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

NEJSEM VE ŠKOLE - 5. ROČNÍK

16.10. 2020 - PÁTEK

ČJ

Procvičování pravopisu str. 23 / celá strana + kontrola v klíči

SLOH

Napiš krátký dopis prarodičům nebo kamarádovi o tom,

jak se musíš doma učit, když jsou školy zavřené. Dopis napiš podle vzoru - UČ. str. 11 / cv. 5 - OSOBNÍ DOPIS.

Drž se osnovy (datum, oslovení, začátek, stať, zakončení, podpis). Vypracovaný dopis mi pošli, prosím.

M

PS str. 15 / cv. 4,5

PS str. 16 / cv. 6,9,10

PS str. 17 / cv. 2

PS str. 18 / cv. 3, 5 

PS str. 19 / cv. 3,4

U výrazů měsíc, sluncezemě je třeba rozlišovat, zda jsou užity jako hvězdářské termíny,

pak se píšou s velkým písmenem: zatmění Měsíce, první let na Měsíc, nebo ve významu jiném,

pak se píšou s písmenem malým: měsíc zaplul za mraky, slunce pěkně pálilo. (Pomůcka pro cvičení str.18/3.)

 

15.10. 2020 - ČTVRTEK

ČJ

PS str. 7 / cv. 1

UČ str. 20 / cv. 4 - do ČJ -Š

UČ str. 20 / 2 červené rámečky POZOR!

S každým slovem z rámečku napište jednu větu do ČJ - Š (Celkem 6 vět.)

M

PS str.. 15 / cv. 1,2,3 + SLOUPEČEK

VL

UČ str. 16 - 17 - přečíst

PL str. 5

Vypracovat opakovací testík, který pošlu žákům na jejich email.

Prosím o vypracování a zaslání testu zpět.

 

14.10. 2020 - STŘEDA

ČJ

Žáci vypracují dva pracovní listy, které mají vlepené v ČJ - Š.

(Doplňte ě/je a vybarvěte stejnou barvou s příbuzným slovem v prostředním sloupečku.)

Stejným způsobem jsme postupovali ve škole.

PS str. 7 / cv.3,2

ČT: Fimfárum: O rybáři a jeho ženě + PL

M

PS str. 13/ dodělat cvičení 3

PS str. 13/ sloupeček

PS str. 14 / cv. 4,5,6

AJ

Vypracovat pracovní list, který dnes žáci dostali.

(Vybrat správné sloveso z nabídky a utvořit oznamovací a tázací věty. Používat HELPER!).

 

13.10. 2020 - ÚTERÝ

ČJ

Předpony ob-, v -

PL - doplň je/ě

 

M

UČ str. 27 / cv. 2,3,7

PS str. 13 / 1,2, 3

 

12.10. 2020 - PONDĚLÍ

ČJ

Předpony ob-, v -

PL - doplň je/ě

DÚ - PL doplň je / ě

M

Početník str. 16/ 1. sloupek

Početník str. 6/celá

 

9.10. 2020 - PÁTEK

ČJ

Diktát - předpony s, z, vz

Procvičování pravopisu str. 17,18,19,20 + kontrola v klíči

M

PS str. 11 / 42

PL - zlomky

Početník str.24 / celá

 

8.10. 2020 - ČTVRTEK

ČJ

Procvičování pravopisu str. 17,18,19,20 + kontrola v klíči

M

PS str 11/cv. 40, 41

PL - zlomky (strana s obrázky)

DÚ - UČ. str. 23 / cv. 3,5

 

7.10. 2020 - STŘEDA

ČJ

PS str. 6/cv 1,2,3

DÚ - UČ. str. 19 /cv. 8

M

Testík - převody jednotek

PS str. 11 / celý sloupeček

PS str. 8 / cv. 11

 

6.10. 2020 - ÚTERÝ

Nikdo nechyběl :-) .

5.10. 2020 - PONDĚLÍ

Nikdo nechyběl :-) .

2.10. 2020 - PÁTEK

Nikdo nechyběl :-) . 

1.10. 2020 - ČTVRTEK

Nikdo nechyběl :-) . 

 

30.9. 2020 - STŘEDA

ČJ

Měsíční test z českého jazyka

M

PS str. 12 / cv. 45

PS str. 16 / cv. 16

PS str. 7 / cv. 22, 24

DÚ - UČ str. 14 / cv. 1

 

29.9. 2020 - ÚTERÝ

ČJ

1. Dodělat nalepaná cviční v ČJ - Š - předpony.

2. PS str. 6 / cvičení 4 - sloupeček

3. Pracovní list - Zdvojené hlásky po předponě.

DÚ - Zdvojené hlásky po předponě (PL nalepený v ČJ-D)

M

Početník str. 7 - celá

PS str. 10 / cv. 36

 

25.9.2020 - PÁTEK

ČJ

Předpony (od, pod, nej, bez, do, nad) - pracovní list nalepený v ČJ-Š

PS str. 6 / cv. 4

M

PS str.12 / cvičení 48

PS str. 5 / sloupeček24.9.2020 - ČTVRTEK

ČJ

Procvičování pravopisu str. 13, 14 (Doplň a barevně podtrhni předložky.)

UČ str. 16 / cv. 1,2 - ústně

PL nalepit do ČJ-Š a doplnit (Slova s předponou OD-)

M

PS str. 7 / cv. 23

PS str. 11 / sloupeček na sčítání a odčítání

DÚ - M - UČ. str. 13 / cv. 5 (Výsledky zaokrouhlete na desetitisíce.)

 

23.9.2020 - STŘEDA

ČJ

Procvičování pravopisu str. 11 / přepiš do ČJ-Š + kontrola podle klíče

Procvičování pravopisu  str. 5 / celá + kontrola podle klíče

DÚ - Procvičování pravopisu str. 12 / 1 sloupeček přepsat do ČJ - D

M

Test - písemné násobení, zaokrouhlování 

Početník str. 4, 5 


22.9.2020 - ÚTERÝ

ČJ

PS str. 4 / cv. 4

UČ str. 14 / 1,2 - ústně

PS str. 5 / cv. 1,2

M

PS str. 6 / cv. 19 

PS str. 7 / zelená část sloupečku  

PS str. 7 / cv. 21 

DÚ - UČ str. 23 / cv. 1 (Výsledky zaokrouhli na tisíce.) 


21.9.2020 - PONDĚLÍ

ČJ

Opakujeme význam slov ( str. 6 / žlutá tabulka)

slova mnohoznačná x jednoznačná

slova protikladná, slova souznačná

slova nadřazená, podřazená, souřadná

slova spisovná a nespisovná

slova citově zabarvená

PL - tvary slov a slova příbuzná, význam slov

DÚ - UČ str. 11 / cv. 2

M

PS str. 6 / cv. 18, 17

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 23. 11. – 27. 11. 2020
NÁVRAT 1., 2., 3. ročníku od 18.11.2020 do ZŠ
Online výuka od 19. 10. 2020
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
Uzavření ZŠ od 14.10. 2020
Zájmové kroužky rušíme do odvolání.
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
NOŠENÍ ROUŠKY OD 10.9. 2020
Informace pro rodiče
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter