Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

NEJSEM VE ŠKOLE - 4. ROČNÍK

PÁTEK 11.12.2020

 

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu str. 25, 23

 

MATEMATIKA

GEOMETRIE

PL - rozdíl úseček (cv.3)

Test geometrie

 

PŘÍRODOVĚDA 

Dělení živočichů - obratlovci a bezobratlí (PL)

 

ČTENÍ

DĚTI Z BULLERBYNU - str. 67 -74 + PL 9 celý

 

ČTVRTEK 10.12.2020

ČESKÝ JAZYK

PS str. 30/ cv 1

Procvičování pravopisu str. 24+kontrola v klíči

 

MATEMATIKA

GEOMETRIE

PL - osa úsečky

PL - grafické sčítání úseček

GRAFICKÝ SOUČET ÚSEČKY -  https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE

 

 

ČTENÍ

ČÍTANKA PRO 4. ROČNÍK - str. 64 - 68

Do sešitu na ČT - odpovědět na otázky pod textem na str. 64, 65, 67,68 + obrázek

 

 

STŘEDA 9.12.2020

ČESKÝ JAZYK

DIKTÁT

 

MATEMATIKA

GEOMETRIE

Práce s kružítkem - rýsování kružnic, technické dovednosti, mandaly

Sestroj osu úsečky /AB/ = 5 cm, /CD/ = 8 cm, /EF/ = 6 cm

POSTUP: https://www.youtube.com/watch?v=M2vdMosWMCI

 

ANGLICKÝ JAZYK

TO BE - procvičování (já jsem, ty jsi, on je, ono je, my jsme, vy jste, oni jsou)

PS str. 22/ cv. 3

PS str. 21 / cv. 5

 

VLASTIVĚDA

 


ÚTERÝ 8.12.2020

ČESKÝ JAZYK

PS str. 30/ cv. 2,3

 

MATEMATIKA

GEOMETRIE 

PS str. 33/ dodělat celou stranu

PS str. 40/ cv. 1

PROCVIČOVÁNÍ DO SEŠITU GEOMETRIE

a) Narýsuj přímku t.

b) Narýsuj přímku CD.

c) Narýsuj polopřímku OP.

d) Narýsuj úsečku MN.

e) Narýsuj a Ʇ b.

f) Narýsuj e // f.

 

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str.22/ cv.1,2

SLOVÍČKA - zapsat si slovíčka ze str. 22 a 23 do slovníčku (ze žluté i z fialové tabulky)

 

ČTENÍ

SLOH - Dějová posloupnost - podle obrázku napsat vyprávění do sešitu ČT+SLOH

PL - obrázky, vymyslet si nadpis příběhu

VLASTIVĚDA

 

PONDĚLÍ 7.12.2020

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 35/ cv. 2

PS str. 29/ cv. 3,4

DÚ - UČ str. 35/cv.1

MATEMATIKA

GEOMETRIE 

PS str. 32/ cv. 1,2

PS str. 33/ cv. 2

PL - cv. 3

ANGLICKÝ JAZYK

testík slovíčka

Slovní zásoba ze 3. ročníku - 84 - 124 (14.12. - testík)

PS str. 21/ cv. 3,4

PŘÍRODOVĚDA

opakovací test

ZNAKY ŽIVOČICHŮ - ZÁPIS

PÁTEK 4.12.2020

ČESKÝ JAZYK

PL - Vyjmenovaná slova po V - cv.2,3

PS str. 29/cv. 1

BČ str. 21, 22

MATEMATIKA

Geometrie - VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMEK

Rýsování do sešitů geo - různoběžky, rovnoběžky, kolmice

Přímka a různoběžná s přímkou b.

Přímka c různoběžná s přímkou d.

Přímka e různoběžná s přímkou f.

g // h

i // j

k // l

m Ʇ n

o Ʇ p

r Ʇ s

PS str. 39/ cv. 3

PŘÍRODOVĚDA

OPAKOVÁNÍ NA TEST - STAVBA ROSTLINY

TEST V PONDĚLÍ 7.12.

PS str. 6/cv.6

ČTVRTEK 3.12.2020

ČESKÝ JAZYK

BČ str. 33

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU 21, 22

MATEMATIKA

PL - GEOMETRIE 2 ÚLOHY (NALEPIT DO SEŠITU GEO.)

PS str. 31/cv. 3, 4

PS str. 33/1

DÚ - PS str. 34/cv. 1

ČTENÍ

Čítanka pro 4. ročník str. 40

1) Přečíst si článek

2) Nadpis + napiš si otázky do sešitu ČT a napiš odpověď vlastními slovy.

3) Podle popisu nakresli krále, trůn, hrad.

 

STŘEDA 2.12.2020

ČESKÝ JAZYK

VYJMENOVANÁ SLOVA PO V - ŘADA SLOV A VÝZNAM SLOV - OPAKOVÁNÍ

UČ str. 34/ cv. 2

PS str.29/cv. 2

PL VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - cv. 1

DÚ - UČ str.34/cv.3

MATEMATIKA

Měsíční test z matematiky - listopad

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 21/ cv. 4,5

PODLE CVIČENÍ PĚT POPIŠ SVOJI OBLÍBENOU HRAČKU- 4 VĚTY.

ZAPSAT SI SLOVÍČKA str. 21 DO SLOVNÍČKU

VLASTIVĚDA

 

ÚTERÝ 1.12.2020

ČESKÝ JAZYK

Měsíční test z českého jazyka - listopad

MATEMATIKA

GEOMETRIE - OPAKOVÁNÍ

bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovina

PS str. 31 / 1,2,3

Sešit z geometrie - 2 úlohy nalepeno v sešitě

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 20/ cv. 3

PS str. 20 /1,2

ČTENÍ

Čítanka pro 4. ročník

str. 60

Nadpis - název bajky

1) O čem bajka vypráví? Do sešitu ČT napiš svými slovy pár vět.

2) Co je bajka? Stručně napiš odpověď.

3) Nakresli obrázek.

VLASTIVĚDA

pouze opakování Povrchu ČR

 

 


PONDĚLÍ 30.11.2020

ČESKÝ JAZYK

PS str. 28/cv. 1,2,3,4

DÚ - UČ str. 33/cv. 3 - do ČJ-D

MATEMATIKA

UČ str. 39/ cv. 4 - do M-Š

PS str. 19/cv. 22,23

PL-dělení se zbytkem (cvičení 1,2)

ANGLICKÝ JAZYK

UČ str. 20/cv. 1,2

SLOVNÍ ZÁSOBA ZE 3. ROČNÍKU - 1 - 83 SLOV

ZAPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU UČ str. 20

PŘÍRODOVĚDA

Druhy plodů - zápis podle prezentace

Aktuality

INFORMACE OD KHS PRO RODIČE
ZŠ Nová Ves u Chotěboře je od 22.2.2021 na základě rozhodnutí KHS až do odvolání z důvodu karantény uzavřena.
JÍDELNÍ LÍSTEK 22. 2. – 26. 2. 2021
VÝZVA MALOTŘÍDKY
Výuka žáků od 4. 1. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
Zájmové kroužky rušíme do odvolání.
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter