Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Informace k nástupu do školy od 12. 4. 2021

        Vážení rodiče a vychovatelé.

        Zasíláme základní informace k nástupu žáků do školy.

1. Do školy budou chodit všichni žáci každý den, rotační výuka se naší školy netýká.

 

2. Nástupy do školy musí probíhat odděleně, po skupinách.

7.25 hod.  přijde 1. a 3. ročník

7.30 hod. přijde 2. ročník

7.35 hod přijde 4. a 5. ročník

7.40 hod přijde dětský domov a ZDVOP

 

3. Školní družina – po homogenních skupinách, 1.- 5.ročník do 16 hodin. Ranní družinu není možné z organizačních důvodů zajistit. Doporučujeme, aby družinu využívali mladší a dojíždějící žáci.


4. Roušky musí mít žáci chirurgické jednorázové 3 ks.


5. Obědy přihlásíme automaticky od pondělí všem strávníkům, kteří odebírají stravu. Pokud budete chtít oběd odhlásit, volejte v pondělí 12. 4. mezi 6. - 7. hodinou do ZŠ.


6. Výuka bude probíhat podle rozvrhu. (TV vycházky, HV bez zpěvu).


7. Testování není povinné.

 

Do školy smí přijít žák, který splňuje bod A nebo B nebo C.

A. se podrobí antigennímu testu, poskytuje škola na začátku výuky a pak v dalších dnech podle stanoveného harmonogramu (pondělí a čtvrtek).

B. prokáže potvrzením o prodělaném onemocnění COVID 19 nebo o nařízenou karanténu po RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, do 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.  Je to ovšem nutné doložit (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

C. se prokáže negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 nebo negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS  CoV -2 provedené na odběrovém místě a neprokazuje příznaky onemocnění COVID 19

 

Do školy nesmí přijít žák, který:

A. má příznaky infekčního onemocnění (rýma, teplota, kašel).

B. nesplní žádnou z výše uvedených podmínek pro prezenční výuku ve škole. Jeho absence bude omluvena, bude se řídit webovými stránkami školy, sekce: Nejsem ve škole.

Pokud se žák z nějakého důvodu neotestuje v pondělí ráno a rodiče chtějí, aby do školy chodil, může se otestovat i některý další den, před jeho prvním nástupem do školy. Pokud půjde dítě k lékaři (pondělí a čtvrtek) a přijde později, otestuje se po příchodu do školy.

 

8. Pokud rodiče žáků z nižších ročníků budou chtít dětem s testováním pomoci, umožníme jim to, ale v žádném případě není nutné, aby se rodiče kvůli tomu uvolňovali ze zaměstnání.  V tomto případě je nutné přijít s žákem na testy v 7.00 hod.


9. Jestliže test vyjde pozitivní, bude si muset někdo z rodiny dítě ve škole vyzvednout.

 

Nová Ves u Chotěboře 8. 4. 2021                         Mgr. Ilona Marková, ředitelka školy

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 4. – 16. 4. 2021
Informace k nástupu do školy od 12. 4. 2021
Virtuální prohlídka školy nejen pro předškoláky.
Desatero předškoláka
Informace k zápisu do 1. ročníku
VÝUKA OD 1.3. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter