Koncepce školy

1.9.2021

KONCEPCE ŠKOLY 2022/2023

 • výuka trivia
 • individualizace a diferencování výuky
 • rozvíjení nadaných žáků
 • zaměření na čtenářskou gramotnost
 • Zdravá škola (Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko, Zdravá pětka)
 • podpora environmentální výchovy
 • projektové vyučování
 • bezpečnost a ochrana žáků ve škole a na mimoškolních akcích
 • prevence šikany, návykových látek, kyberšikany
 • respektování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • společné vzdělávání žáků dle novely zákona 561/2004 sb. a vyhlášky č. 27/2016 sb. (vzdělávání žáků se SVP)
 • individuální přístup k žákům
 • komunikace žák-žák, žák-učitel
 • důslednost při plnění stanovených úkolů, respektování slušnosti a tolerance mezi žáky
 • spolupráce s DD a se ZDVOP, spolupráce se zřizovatelem a s rodiči (zákonnými zástupci)
 • spolupráce se specializovanými centry (SPC, PPP)
 • komunikace se zákonnými zástupci prostřednictvím nových webových stránek ZŠ
 • přijímání žáků na víceletá gymnázia
 • spolupráce s partnery v obci (hasiči SDH, ASPV)
 • etická výchova, respektování etiky a morálky, vztahy mezi žáky, žáky a učiteli
 • pohybové aktivity a zdravý životní styl
 • hodnocení žáků-prvky formativního hodnocení
 • zájmové kroužky v rámci školní družiny
 • wellbeing
 • finanční a mediální gramotnost
 • LEX Ukrajina

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.