Koncepce školy

1.9.2021
 • výuka trivia
 • odstraňování deficitu v učení z předchozího školního roku
 • individualizace a diferencování výuky
 • rozvíjení nadaných žáků
 • zaměření na čtenářskou gramotnost
 • Zdravá škola (Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko, Zdravá pětka)
 • podpora enviromentální výchovy
 • projektové vyučování
 • bezpečnost a ochrana žáků ve škole a na mimoškolních akcích (dozory, videotelefon)
 • prevence šikany, drogy, kyberšikany
 • respektování žáků se spec.vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • inkluze - společné vzdělávání žáků dle novely šk.zákona 561/2004 sb. a vyhlášky č. 27/2016 sb. (vzdělávání žáků se spec.vzd. potřebami)
   zaměření na individuální přístup k žákům
 • zaměření na komunikaci ŽÁK - ŽÁK, ŽÁK - UČITEL
 • prioritou je důslednost při plnění stanovených úkolů, respektování slušnosti a tolerance mezi žáky
 • zachování mimoškolních aktivit (kroužky po vyučování) jako prevence sociálně patologických jevů mimo vyučování
 • spolupráce s DD a se ZDVOP, spolupráce se zřizovatelem a s rodiči (zákonnými zástupci)
 • spolupráce se specializovanými centry (SPC, PPP)
 • spolupráce se zřizovatelem a rodiči (ukázkové hodiny)
 • komunikace se zákonnými zástupci prostřednictvím webových stránek ZŠ
 • pokračování v projektu Recyklohraní  
 • recyklace odpadu
 • příjímání žáků na víceletá gymnázia
 • spolupráce s partnery v obci (hasiči SDH, ASPV)
 • etická výchova, respektování etiky a morálky, vztahy mezi žáky, žáky a učiteli
 • v hodnocení žáků bude uplatňováno formativní hodnocení

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.