Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

ZDE NALEZNETE PRÁVĚ PROBÍRANÉ UČIVO, TAKŽE MŮŽETE TRÉNOVAT!  .... :-)

1. ročník

ČESKÝ  JAZYK

- písmeno A, a, O, o, E, e, U, u, I, i.

- počet slabik ve slově (vytleskáváme)

- sluchová anylýza (kde ve slově slyším hlásku...)

PSANÍ - Uvolňovací cviky, psaní čís. 1

MATEMATIKA

- početní představa do 5

- orientace vpravo - vlevo, před - za, nahoře - dole...

 - znaménka větší, menší, rovná se

ČÍSLO A ČÍSLICE  1, 2

ČÍSELNÁ OSA

PRVOUKA

- MOJE VLAST, místo, kde žiji

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

- seznámení s flétničkou, hry s hlavicí flény, tón h1, a1

 

3. ročník

ČESKÝ JAZYK

- opakování význam slov

MATEMATIKA

- opakování učiva: násobilka 1 - 5, zaokrouhlování, opakování geometrie. bod, přímka, úsečka

PRVOUKA

 - naše vlast, symboly ČR

ANGLICKÝ JAZYK

 - školní pomůcky, barvy,pozdravy, pokyny - procv.

 

 


Aktuality

RANNÍ PŘÍCHODY ŽÁKŮ DO ŠATEN OD 30.11. 2020
ŠKOLNÍ DRUŽINA OD 30.11.2020
NÁVRAT 4. a 5. ročníku od 30.11.2020 do ZŠ
JÍDELNÍ LÍSTEK 30. 11. – 4. 12. 2020
NÁVRAT 1., 2., 3. ročníku od 18.11.2020 do ZŠ
Online výuka od 19. 10. 2020
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
Uzavření ZŠ od 14.10. 2020
Zájmové kroužky rušíme do odvolání.
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
NOŠENÍ ROUŠKY OD 10.9. 2020
Informace pro rodiče
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter