Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

ZDE NALEZNETE PRÁVĚ PROBÍRANÉ UČIVO, TAKŽE MŮŽETE TRÉNOVAT!  .... :-)

1. ročník

ČESKÝ  JAZYK

- čtení ve Slabikáři - B,b

 

PSANÍ - písmeno b, B

- opis, přepis, diktát

-psaní vět - velké písmeno, znaménko na konci věty

MATEMATIKA

- početní představa do 20 ( číslo hned před, hned za)

- sčítání a odčítání do20

 


PRVOUKA

- živočichové a jejich mláďata

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

-  tón e1,f1

 

3. ročník

ČESKÝ JAZYK

- vyjmenovaná slova po v + procvičování vyjmenovaných slov po B ,L, M,P, S

- předpony vy-vý-

 - kategorie podstatných jmen

 

MATEMATIKA

- pamětné sčítání a odčítání do 1000

GEO: kruh, kružnice, úsečka - střed úsečky

PRVOUKA

obratlovci

ANGLICKÝ JAZYK

zvířata

 

 

 

 

 


Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 10. 5. – 14. 5. 2021
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2021/2022
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3.5.2021
JÍDELNÍ LÍSTEK 3. 5. – 7. 5. 2021
Informace k nástupu do školy od 12. 4. 2021
Virtuální prohlídka školy nejen pro předškoláky.
Desatero předškoláka
Informace k zápisu do 1. ročníku
VÝUKA OD 1.3. 2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter