Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

ZDE NALEZNETE PRÁVĚ PROBÍRANÉ UČIVO, TAKŽE MŮŽETE TRÉNOVAT!  .... :-)

1. ročník

ČESKÝ  JAZYK

- čtení ve Slabikáři - písmena m, l, s, p, t + samohlásky

- sluchová anylýza (kde ve slově slyším hlásku...) TRÉNOVAT!

PSANÍ - písmeno s, p - slabiky, slova

- procvičujeme: m, l, t, e, i, u, a, o, s (slabiky a slova z těchto písmen)

 

MATEMATIKA

- početní představa do 10

 - znaménka větší, menší, rovná se

POČÍTÁNÍ DO 8

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 7

ČÍSELNÁ OSA


PRVOUKA

LIDSKÉ TĚLO

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

-  tón h1, a1, g1 - střídání tónů

 

3. ročník

ČESKÝ JAZYK

- vyjmenovaná slova po M + procvičování vyjmenovaných slov po B a L

MATEMATIKA

- sčítání a odčítání do 100, příklady typu 26 + 48, 45 - 19

-  násobilka, zaokrouhlování

GEO: přímky rovnoběžné a různoběžné, polopřímky, úsečky

PRVOUKA

LIDSKÉ TĚLO

ANGLICKÝ JAZYK

MY FAMILY

WHO IS THIS?

MY NAME IS....

WHAT IS YOUR NAME?

slovíčka - okruhy: pozdravy, pokyny,škola, školní pomůcky, barvy, čísla,1-12

 

 


Aktuality

VÝUKA OD 1.3. 2021
INFORMACE OD KHS PRO RODIČE
ZŠ Nová Ves u Chotěboře je od 22.2.2021 na základě rozhodnutí KHS až do odvolání z důvodu karantény uzavřena.
VÝZVA MALOTŘÍDKY
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter