Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

ZDE NALEZNETE PRÁVĚ PROBÍRANÉ UČIVO, TAKŽE MŮŽETE TRÉNOVAT!  .... :-)

1. ročník

ČESKÝ  JAZYK

- čtení ve Slabikáři - G, g, F, f, Ch, ch

 

PSANÍ - písmeno G, g, F, f, Ch, ch

- opis, přepis, diktát

-psaní vět - velké písmeno, znaménko na konci věty

MATEMATIKA

- početní představa do 20 ( číslo hned před, hned za)

- sčítání a odčítání do20 bez přechodu desítky

 

PRVOUKA

roční období, měsíce v roce, dny v týdnu

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

-  tón e1,f1

 

3. ročník

ČESKÝ JAZYK

- vyjmenovaná slova procvičování

- předpony vy-vý-

 - kategorie podstatných jmen

- kategorie sloves

 - infinitiv, slovesa zvratná

 

MATEMATIKA

- pamětné sčítání a odčítání do 1000

- příklady typu 60 . 3, 450 : 9,násobení a dělení 10 a 100

DĚLENÍ SE ZBYTKEM!

GEO: kruh, kružnice, úsečka - střed úsečky

PRVOUKA

ekosystémy

ANGLICKÝ JAZYK

přítomný čas průběhový, zásobárna sloves, anglická abeceda

 

 

 

 

 


Aktuality

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3.5.2021
Virtuální prohlídka školy nejen pro předškoláky.
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - odkaz na formulář
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter