Desatero rad pro rodiče předškoláků k zápisu do 1. ročníku

8.3.2022

 

Dítě by mělo:

  1. být fyzicky a pohybově vyspělé, ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze (svlékne se, oblékne, obuje se, zaváže si tkaničky, je samostatné při jídle, umí se vysmrkat, zvládá osobní hygienu na toaletě, postará se o své věci)
  2. být relativně citově samostatné, schopné kontrolovat a řídit své chování (zvládá odloučení od rodičů, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas, dodržuje dohodnutá pravidla)
  3. být řečově a komunikačně zdatné (vyslovuje správně všechny hlásky, mluví ve větách, umí vyprávět příběh, má přiměřenou slovní zásobu)
  4. zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci (drží správně tužku, tj. dvěma prsty, třetí podložený, obkresluje, vybarvuje, rozlišuje pravou a levou ruku, pravou a levou stranu)
  5. schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy (najde rozdíly na obrázcích, rozlišuje zvuky, barvy, velikost, tvary)
  6. zvládat jednoduché myšlenkové operace (počítá na prstech, umí počítat po jedné do 5, spočítá počet věcí do 5, rozpozná základní geometrické tvary, třídí podle barvy, tvaru, velikosti, rozumí pojmům vlevo, vpravo, nad, pod, nahoře, dole, dříve, později, včera, dnes, zítra)
  7. mít přiměřeně rozvinutou pozornost, schopnost zapamatovat si, soustředit se (10-15 min.), reprodukovat jednoduchá říkadla, písničky a básničky
  8. být přiměřeně sociálně vyspělé a vnímavé (umí pozdravit, požádat, poděkovat, zapojí se do práce ve skupině, spolupracuje, naslouchá názorům ostatních, vyslovuje a obhajuje svůj názor, dodržuje režim dne)
  9. projevovat tvořivost (vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí)
  10. orientovat se ve svém prostředí, v okolním světě, v praktickém životě (ví, kde bydlí, vyřídí drobný vzkaz, uvědomuje si možná nebezpečí při setkání s neznámými lidmi, umí bezpečně přejít ulici.

Rodiče by měli být pro své dítě příkladem a partnerem, být  pozorní, důslední, laskaví a pozitivně naladění.

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.