Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce

Zápis se koná 27. dubna 2017 od 7.45 hodin v budově školy.

K zápisu musí přijít děti narozené mezi 1. 9. 2010 a 31. 8. 2011

Během zápisu budou hravou formou zjišťovány dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat a rodičům budou případně poskytnuty rady, jak některé dovednosti ještě do nástupu do školy rozvíjet.

Rodiče předloží při zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Kritérium pro přijetí:

  1.  Kapacita naplněnosti školy.

Pokud rodiče zvažují odklad začátku povinné školní docházky, mohou podat žádost o odklad, doloženou doporučením dětského lékaře a školského poradenského zařízení. Podle těchto doporučení pak rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení o odkladu. Pokud rodiče nebudou mít obě doporučení při zápisu, správní řízení se přeruší do doby, než doloží potřebná doporučení.

Pokud je dítě narozené po 1. září 2011 a rodiče chtějí, aby nastoupilo do 1. třídy, bude zapsáno podmínečně a rodiče doloží po zápise doporučení školského poradenského zařízení, u dětí narozených po 1. lednu 2012 ještě navíc doporučení dětského lékaře.

Aktuality

Jídelní lístek 1. 5. - 5. 5. 2017
Jídelní lístek 24. - 28. 4. 2017
Zápis do 1. ročníku
Plánované akce ZŠ
CESTA KOLEM SVĚTA
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter