Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Základní škola Nová Ves u Chotěboře,

okres  Havlíčkův  Brod

582 73    Nová Ves u Chotěboře 114

IČO: 75017661Telefon: 569 621519, email:  zs_novavesuchot@c-box.cz

Vážení rodiče, vychovatelé a zákonní zástupci.

V příloze Vám zasílám k prostudování soubor hygienických a bezpečnostních pokynů k návratu žáků 1. stupně do škol.

Návrat žáků do škol je dobrovolný, a může se uskutečnit za dodržení podmínek, které stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s hygieniky a epidemiology. Pečlivě zvažte, zda dítě do školy pošlete, důkladně si pročtěte manuál a vyhodnoťte, zda Vaše dítě nebo rodina nespadá do rizikové skupiny.

Při prvním vstupu do školy má zákonný zástupce žáka povinnost podepsat a předložit prohlášení, které je přílohou nařízení MŠMT, že žák nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, nepatří do rizikové skupiny.

Nárok na ošetřovné s otevřením škol nezaniká.

Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře bude probíhat za těchto podmínek:

  1. Provozní doba školy 7.45 – 11.25 hod.
  2. Ranní ani odpolední družinu nelze za stanovených podmínek zajistit organizačně ani personálně (setkávali by se žáci z různých studijních skupin)
  3. Dovoz obědů nelze za stanovených podmínek zajistit.
  4. Žák musí být do školy vybaven 2 rouškami a sáčkem na roušky.
  5. Žáci budou vzděláváni ve skupinách (max. 15 žáků).
    Pro žáky, kteří nebudou školu navštěvovat, bude nadále pokračovat dálková výuka prostřednictvím SKYPu, emailů a webových stránek školy.
  6. Pro žáky, kteří budou ve škole, bude probíhat stejné vzdělávání, na které jsou zvyklí z webu školy (vzdělávání na dálku), kam jej zadávají učitelé jednotlivých ročníků.
  7. Omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole bude fungovat stejně jako při běžné výuce.

Chtěla bych Vás požádat o neprodlené předběžné sdělení emailem na ilona.mark@seznam.cz (do 8. 5. 2020), zda Vaše děti nastoupí, nebo nenastoupí 25. 5. 2020 do školy, abychom mohli připravit podmínky pro otevření školy. Do 18. 5. 2020 je možné ještě rozhodnutí písemnou formou změnit. Případné dotazy zasílejte emailem na výše uvedenou adresu.

Tyto informace platí od vyhlášení 2. 5. 2020, ale není vyloučeno, že budou podmínky pro návrat do škol ministerstvem školství upraveny. O případných změnách Vás budeme informovat.

Děkuji Vám za Vaši dosavadní spolupráci s námi učiteli, velice si jí vážím.

Srdečně zdravím.                                                         Mgr. Ilona Marková, ředitelka školy

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter