Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE 2.9. – 6.9. 2019

3. září  

 3. i 5. ročník  - 4 vyučovací hodiny !!!!

TŘÍDNICKÉ PRÁCE – povídání o prázdninách, rozdání učebnic, sešitů..

- s sebou:  vybavený penál +lepidlo + nůžky + propisku (podepisování sešitů a učebnic), obaly na malé sešity

- Školní družina do 16:00 hod (Je nutné přinést na lístečku, jak a kdy žák bude odcházet.)  

- Od 3. září fungují obědy (Nutné přihlásit den předem.)       

4. září  

3. i 5. ročník  - 5 vyučovacích hodin !!!!

TŘÍDNICKÉ PRÁCE

- organizace ve třídě, pravidla chování, prázdninové knížky se čtenářským deníkem, kolektivní hry, seznámení s celoročním projektem

- Školní družina do 16:00 hod (Je nutné přinést na lístečku, jak a kdy žák bude odcházet.)

 - s sebou:  vybavený penál +lepidlo + nůžky, věci na TV, VV    

Od 5. září  vyučování podle rozvrhu.       

Žákovská knížka – vypsat 1. stranu, podepsat Vnitřní řád školy (rodič i dítě), podepsat rozvrh hodin (rodič)

Úkolníček – 3. ročník podepisovat denně čtení

Označené zájmové kroužky + podpis rodičů zaslat co nejdříve zpět do školy. Nově – platba 100Kč/ kroužek/pololetí – platí se až v říjnu.

Učebnice, sešity  – (které nestihneme) podepsat a obalit. Obaly, které budete mít později, si děti přinesou do školy a obalí ve škole.

Pomůcky VV a TV – dle seznamu přinést 4. září.

……………………………………………………………………………………………………….

            Doplňte prosím čitelně a zašlete zpět do školy (kontrola údajů):

Zaměstnání matka: ………………………………………………………………………………………….

Telefonní číslo: ………………………………………………………………………………………………...

Zaměstnání otec: ……………………………………………………………………………………………..

Telefonní číslo: …………………………………………………………………………………………………

Případné další kontakty: …………………………………………………………………………………..

Kontaktní email:   ………………………………………….. @ …………………………………………..

Aktuality

Kroužky 2019/2020
Třídní schůzka pro rodiče žáků z 1.ročníku - středa 4.9.2019 od 15:00 hod.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2019/2020
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter