Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Po báječných prázdninách se setkáme 2. září, letos druháčci a čtvrťáci. Tento školní rok jsem nazvala jako Rok ve znamení psa. Kromě mimočítankové četby s tímto tématem na děti čeká 4. září projektový den plný pohádek a písniček s pejsky, výroba masky, ale hlavně začátek roční celotřídní hry.

Pokračovat bude i porjekt Čtení jako hraní - čtvrťáci mají přichystané čtenářské bingo.

2. září děti dostanou ode mne list s těmito informacemi:

3. září   TŘÍDNICKÉ PRÁCE – povídání o prázdninách, rozdání učebnic, sešitů..

- s sebou:  vybavený penál +lepidlo  + propisku (dle času budeme společně nadepisovat některé sešity),

                        + prázdninovou knížku se čtenářským deníkem

            !!!  2. i 4. ročník  - 4 vyučovací hodiny

*          4. září   PROJEKTOVÝ DEN – ROK VE ZNAMENÍ PSA úvod do celoroční třídní hry, pravidla chování…

                        - s sebou:  vybavený penál +lepidlo ( + plyšový pes) , pokud máte atlas psů

            !!!   2.  ročník  - 4 vyučovací hodiny, 4. ročník – 5 vyučovacích hodin

 *         Od 5. září  vyučování podle rozvrhu.

           

  • Žákovská knížka – vypsat 1. stranu, podepsat Vnitřní řád školy (rodič i dítě). 
  • Úkolníček – 2. ročník opět denně čtení.
  • Označené zájmové kroužky + podpis rodičů zaslat co nejdříve zpět do školy. Nově – platba 100Kč/ kroužek/pololetí – platí se až v říjnu.
  • Učebnice, sešity  – (které nestihneme) podepsat a obalit. Obaly, které budete mít později, si děti přinesou do školy a obalí ve škole.
  • Pomůcky VV a TV – dle seznamu mohou děti přinést hned 5. září.
  • HV – výuka hry na flétnu. 1. HV dle rozvrhu projdeme, protřídíme a srovnáme všechny listy.
  • Od 2. týdne budeme zařazovat pravidelné chvilky s flétničkou – nosit každý den.

 

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter