Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

S koncem školního roku přichází ukončení projektu Čtení jako hraní a seznámení s výsledky a vítězi.Celkově děti přečetly  403 knížek!

Zde je přehled počtů přečtených knih v jednotlivých ročnících + průměr přečtených knih na 1 žáka:

1. r. - 32 / 4

2. r. - 57 / 9

3. r. - 114 / 10

4. r. - 117 / 13

5. r. - 86 / 12

A kdo zvítězil a čekala ho knižní odměna?

1. r. Dorotka Klusáčková (8 knížek), 2. r. Týnka Hrbová a Gábin David (11 knížek), 3. r. Miki Klusáček (20 knížek), 4. r. Míla Král (34 knížek = absolutní vítěz), Dan Hronovský (26 knížek)

Dále byli vyhlášení výborní a dobří čtenáři a téměř všichni získali drobný dárek.

Děti z 2. a 3. ročníku si také samy vybraly nejlépe vedené Knížkovníky - sešity, které je provázely po dvacet týdnů a ve kterých plnily čtenářské úkoly.

Letošní projekt končí, čtení ale samozřejmě pokračuje a moc se těšíme na další přečtené knížky!

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter