Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  17. 3. – 20. 3. 2020  pokud narazíte na nějakou nesrovnalost, určitě se ozvěte! Děkuji.

4. ročník český jazyk

 *  učebnice str.67, 68

Poznámky k jednotlivým cvičením: dle uvážení

Učebnice : 65/3, 66/7  vhodná cvičení pro procvičení psané formy urč. koncovek  do ČJ – Š

  *  pracovní sešit str. 11 dokončit + str.12

   *  Barevná čeština str. 44, 45 - kdo nemá, dokončí

 

PRAVOPIS KONCOVEK PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO

Učivo máme vyvozené, probraný je celý střední rod + ženský rod vzor žena a růže. Pokračovat budeme vzorem píseň a kost. Je nutné postupovat stále podle stejného metodického postupu:

  1. Určit rod podstatného jména
  2. Říct si 1. a 2. pád pod.jm.
  3. Zařadit ke vzoru
  4. Dosadit vzor ve stejném tvaru

(př:  loďka s vesl___ * to veslo – rod střední * veslo , bez koho čeho? – bez vesla, * jako město, bez města

                Loďka s vesly jako Loďka s městy)

(Vždy dětem opakuji, že neexistuje žádné zjednodušení, opravdu musí odůvodňovat a dosazovat vzor ve stejném tvaru!)

Pozor! Při určení 2. pádu někdy bývá obtížné si říct správný tvar př: hráz  bez hráze, nebo bez hrázi. V tomto případě máme ve škole stará Pravidla pravopisu se slovníkem, kde si děti správnou koncovku 2. pádu mají možnost ověřit. Pro tento případ jsem našla dětem pomocné stránky, kam slovo vpíší.

 http://aztekium.pl/sklonovani  - na konci strany – roluj dolů

  *    Metodický postup naleznete také zde:

https://www.mojecestina.cz/article/2008091901-podstatna-jmena-urcovani-vzoru

   *   Procvičení naleznete zde (stránky děti znají, používáme v pátek v počítačové učebně):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

ČTENÍ   -   PRACOVNÍ ČÍTANKA (Hravá čítanka 3) str. 60 – 61

                      OSADA HAVRANŮ – vypracovat pracovní listy k 1. kapitole, začíst číst 2. kapitolu 

 

 

4. ročník matematika

   *  Početník 2. díl do str. 13 – postupně dokončujte (do konce března)

   SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ, DĚLENÍ  -  pamětné i písemné

   =   PROCVIČOVÁNÍ probraného učiva

.............................................................................................................................................

           *  učebnice str. 82 – projít ústně

           *  pracovní sešit str. 13

 

  JEDNOTKY DÉLKY

Učivo jsme probírali ve 3. ročníku a i letos již opakovali. Používali jsme převáděcí tabulky podobné  v učebnici na str. 82 (kdo potřebuje)

 

          *    Možné prezentace učiva převodů jednotek naleznete na:

         https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/27103

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/37613

 

  *    Procvičování učiva naleznete na: (děti stránky znají)

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

 

4.ročník  vlastivěda

* učebnice str. 15 – 17  (Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka)

* pracovní list 8

Pověsti si přečtete též v knížce Pověsti z Čech a Moravy II. a podívejte se na Udatné dějiny.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

 

 

 

 

 

Angličtina

  • Trénujte SLOVESA (listy)
  • Opakujte PŘÍDAVNÁ JMÉNA (slovníček vzadu)
  • Opakujte SLOVESO  BÝT  - klad, otázka, zápor podle Nápovědníku + listy s větami (doufám, že je stále máte)

-        Toto děti ovládají samy! Trénovali jsme celé měsíce každou hodinu. 

 

List s procvičováním slovesa MÍT (have got), které jsme vyvodili a máme v Nápovědníku, pošlu na emailovou adresu, kterou jste uvedli na začátku školního roku.

Nové učivo až příští týden.

 

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 28. 9. – 2. 10. 2020
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
JÍDELNÍ LÍSTEK 21. 9. – 25. 9. 2020
NOŠENÍ ROUŠKY OD 10.9. 2020
KROUŽKY 2020/2021
Informace pro rodiče
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter