Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  17. 3. – 20. 3. 2020  pokud narazíte na nějakou nesrovnalost, určitě se ozvěte. Děkuji!

2. ročník český jazyk

 *  učebnice str .    12 - 14  (stačí procházet ústně, dle vl.výběru)

 * pracovní sešit str.17 – 19 a 52/ 7, 8 (doplň. cv.)

 * Procvičování češtiny str . 17, 21 ,18 (info níže*)

  * Barevná čeština str.    – 37/4, 36/2, 38/7

Poznámky k jednotlivým cvičením v PS : *str. 17/4 – nadiktujte dítěti některá slova z str. 15/ 1 a 16 / 1

* str.18 / 3 – děti ještě samy nerozeznají, zda se jedná o jiný tvar, či slovo příbuzné. Ať napíší odůvodnění do domečku  s názvem „jiný tvar“ bez ohledu na to, zda se jedná o jiný tvar slova, nebo o slovo příbuzné

* 19/ 5 - dobrovolné

PÁROVÉ SOUHLÁSKY

 - techniku pro určování souhlásky máme vyvozenou a nacvičenou na dvojicích  D – T a B – P, děti by měly umět odůvodnit správnou hlásku. Do konce března jsou plánované další páry:

Ď – Ť, V – F, Z – S, Ž – Š.

Děti jsou zvyklé v *Procvičování češtiny pracovat samy. Pokud nerozumí významu některého slova či sousloví, mají vždy používat žluté zabarvení. Poté vysvětlujeme a odůvodňujeme společně. Nechte děti pracovat samotné, ale provádějte kontrolu. Mnohdy je také lépe 10 slov napsat než 20 pouze doplnit. Některé děti si při psaní opravdu odůvodňují, ale při pouhém doplňování se rychleji unaví a po chvíli už se jim odůvodňovat si pro sebe nechce a sklouzávají do doplnění bez přemýšlení. Proto nechám na rodičích, aby si zjistili nejvhodnější cestu a v určitém poměru psaní slov – doplňování postupovali v tomto sešitě + ČJ – Š (neboli děti nemusí mít bezpodmínečně hotová všechna cvičení, některá doplní, některá samy přepíší, některá můžete diktovat, a to vždy třeba jen části cvičení)

Zjednodušený metodický postup i procvičení naleznete zde:

https://www.klickevzdelani.cz/olat/auth/1%3A1%3A0%3A0%3A0/

Další možná procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov

( - dříve byly rozdělené párové souhl. na konci slov a uprostřed, nyní se učí společně)

http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-2rocnik.html

PÍSANKA 2. díl dokončit, ČÍTANKA NOVÁ ŠKOLA str. 86, 87

ČÍTANKA ALTER str. 82

JÁ, BARYK - ke každé kapitole jsou zhotovené pracovní listy. Součástí je vždy cvičení, kde jsou vypsaná obtížná slova, tím se začíná.   -  ZAČÍT ČÍST KAP  .Já Baryk a mé sýkorky

 

2. ročník matematika

*  pracovní učebnicestr.23  - 25

 *  Početník str.21, 22

 

SČÍTÁNÍ  A  ODČÍTÁNÍ  DO 100 S PŘECHODEM DESÍTKY

 - učivo SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ máme vyvozené, proto by děti neměly mít větší problémy. V pracovní učebnici jsou příklady již namíchané, občas vznikne problém při změně typu příkladů a při tzv „dopočítávání“ (52 + .... = 59). Cvičení, kde jsou pouze příklady mohou děti vypracovávat samy, se slovními úlohami budou zřejmě potřebovat pomoc.

Poznámky k jednotlivým cvičením: 23/ 3 – 6 stačí ústně, 25/ 2 – příklady si mohou zapisovat do M – Š

Další možná procvičování: děti cvičení znají, používáme v pátek v počítačové učebně

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b 

 

GEOMETRIE

 * pracovní učebnice str.75

MĚŘENÍ DÉLKY ÚSEČKY  - učivo máme vyvozené (0 do krajního bodu úsečky). Nový je zápis /AB/ =  ...čteme: „Délka úsečky AB se rovná...“

RÝSOVÁNÍ ÚSEČKY DANÉ DÉLKY

Metodický postup naleznete zde:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/10176

 

PRVOUKA

Pracovní sešit str. 50 - 51 - MĚSÍCE (učivo děti najdou v UČ str. 40-43)

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 28. 9. – 2. 10. 2020
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
JÍDELNÍ LÍSTEK 21. 9. – 25. 9. 2020
NOŠENÍ ROUŠKY OD 10.9. 2020
KROUŽKY 2020/2021
Informace pro rodiče
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter