Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

TÝDENNÍ PLÁN  pro 3. ročník - od 8.6. do 12.6.

Český jazyk

PONDĚLÍ:  

Slova  s předponou vy, vý vybarvěte žlutě!!

 Procvičování pravopisu str. 33 /celá

Procvičování pravopisu str. 34 / cvičení 1

ÚTERÝ:  

Slova  s předponou vy, vý vybarvěte žlutě!!

Procvičování pravopisu str. 34 /cvičení 2 a 3

Procvičování pravopisu str. 35 / celá

STŘEDA:

Slova  s předponou vy, vý vybarvěte žlutě!!     

Procvičování pravopisu str. 36 /celá

Procvičování pravopisu str. 37 / cvičení 1

ČTVRTEK:

Slova  s předponou vy, vý vybarvěte žlutě!!

Procvičování pravopisu str. 37 /cvičení 2 a 3

Procvičování pravopisu str. 38 / celá

PÁTEK:

Slova  s předponou vy, vý vybarvěte žlutě!!

Procvičování pravopisu str. 39 / celá

Vyjmenovaná slova po Z

Nalepte si do nápovědníku :

  • obrázky vyjmenovaných slov po Z
  • slova příbuzná

Pracovní sešit str. 29 / celá

Matematika

PONDĚLÍ:     

Pracovní list pondělí – procvičování násobení a dělení

Pracovní sešit str. 46 / cvičení 1,2,3,4,6

ÚTERÝ:

DĚLENÍ SE ZBYTKEM (NOVÁ LÁTKA)

https://www.youtube.com/watch?v=iz2YZKRainE

Vložený odkaz na video doporučuji dětem zhlédnout, než začnou pracovat. Jedná se o vysvětlení látky v pěti minutách.

Pracovní list úterý – dělení 2 se zbytkem

STŘEDA:

Učebnice str. 96 / cvičení 5 – do M-Š

Pracovní list středa – dělení 3 a 4 se zbytkem

ČTVRTEK:     

Pracovní list čtvrtek – dělení 5 se zbytkem

Učebnice str. 98 / cvičení 14 – do M - Š

PÁTEK:

Pracovní sešit str. 32 / celá

Čtení

Každý den si přečtěte pár stránek ze své knížky a do úkolníčku si zapište datum a počet přečtených stran. (I jedna stránka má význam.)

Čtení s porozuměním

str. 70

PÍSANKA

str. 21

PRVOUKA

PS str. 54

ANGLICKÝ JAZYK

AJ - lekce 27

UČ 56 - 57 - slovíčka (můžete si přepsat nebo nalepit)

UČ 56 - 57/ústně

PS str. 56

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter