Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

TÝDENNÍ PLÁN  pro 5. ročník od 25.5. - 29.5.


Český jazyk

PONDĚLÍ: 

Učebnice str. 45 / cvičení 2 – do ČJ-Š

 Učebnice str. 45 / cvičení 5 – do ČJ-Š

ÚTERÝ:

Učebnice str. 42 / PŘEČTI SI, CO ZNAMENÁ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ŘEČ

PRACOVNÍ SEŠIT str. 21 / cvičení 1,2,3

STŘEDA:

Učebnice str. 44 / cvičení 3 a,b,c – PROSÍM NADIKTOVAT DĚTEM

Učebnice str. 44 / cvičení 14 – do ČJ-Š

ČTVRTEK:

Učebnice str. 47 / cvičení 7 – do ČJ – Š

Učebnice strana 47 / cvičení 8 – do ČJ-Š

PÁTEK:

PRACOVNÍ SEŠIT str. 21 / cvičení 4

PRACOVNÍ SEŠIT str. 23 / cvičení 2 a,b

 

MATEMATIKA

PONDĚLÍ:

PRACOVNÍ LIST SLOVNÍ ÚLOHY POVRCH KRYCHLE A KVÁDRU

ÚTERÝ:

PRACOVNÍ SEŠIT str. 22 / cvičení 1,2,3,4,5

PRACOVNÍ SEŠIT str. 23 / cvičení 7

STŘEDA:

UČEBNICE str. 93 / cvičení 9 – M-Š

POČETNÍK  str. 24 + str. 25 / celé  

ČTVRTEK :

Učebnice str. 94 / cvičení 15 – do M -Š

PRACOVNÍ SEŠIT str. 23 / cvičení 8, 11, 9, 10 (Ve cvičení 10 – pouze dva příklady.)

PÁTEK:

Učebnice str. 94 / cvičení 12 (Narýsovat tabulku do sešitu.)

PRACOVNÍ SEŠIT str. 23 / sloupeček


ČTENÍ

Každý den si přečtěte pár stránek ze své knížky a do úkolníčku si zapište datum a počet přečtených stran. (I jedna stránka má význam.)

Čtení s porozuměním

str. 44 - 45


ANGLICKÝ JAZYK

Učebnice str. 44 – 45

Učebnice str. 44 / cvičení 1 (Přeložit a poslat.)

Učebnice str. 44 / cvičení 2 – do sešitu AJ (Napsat odpovědi.)

PRACOVNÍ SEŠIT str. 44 - 45


PŘÍRODOVĚDA

PRACOVNÍ SEŠIT str. 19 / celá

 

VLASTIVĚDA

str. 51 (PROSÍM OFOTIT A POSLAT)

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter