Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

TÝDENNÍ PLÁN  pro 5. ročník od 23.3. do 27.3.

Doporučené rozvržení učiva.

Český jazyk

ÚTERÝ:           Pracovní sešit str. 8 /3 a

                      Pracovní sešit str. 8 / 4

                      Učebnice str. 21 / 4

                      (Slova, která doplníte, vypiš do sloupečku do ČJ-Š a do závorky zdůvodni y, i.)

                      Příklad: zdraví (stavení), bytový (příbuzné k byt) atd.

STŘEDA:        Pracovní sešit str. 9 / cvičení 1

                      Pracovní sešit str. 9 / cvičení 2

                      Pracovní sešit str. 9 / cvičení 3 a, b

ČTVRTEK :     Pracovní sešit str. 9 / cvičení 3 c,d,e

                     Učebnice str. 24 / cvičení 4 do ČJ – Š

                     (Pomůcka: Lež tiše! Řekni si:„ Já ležím.“)

PÁTEK:           Pracovní sešit str. 10 / cvičení 1,2,3,4

                     Učebnice str. 25 / cvičení 8 do ČJ-Š ( Napiš věty v opačném významu.)

MATEMATIKA

ÚTERÝ:           Učebnice str. 80 / cvičení 3 do M-Š

                      Učebnice str. 80 / cvičení 5 do M-Š

                      Pracovní sešit str. 12/ cvičení 4 (3 příklady)

STŘEDA:         Pracovní sešit str. 12 / cvičení 1

                      Pracovní sešit str. 12 / cvičení 2

                      Pracovní sešit str. 12 / cvičení 6

                      Pracovní sešit str. 13 / cvičení 10

ČTVRTEK:       SLOVNÍ ÚLOHY Z PS DO M-Š

                         Pracovní sešit str. 12/3,5

                         Pracovní sešit str. 13 / 7,9,10

PÁTEK:           Učebnice str. 81 / cvičení 8 do M-Š

                      Pracovní sešit str. 15 / sloupek

ČTENÍ

Každý den si přečtěte pár stránek ze své knížky a do úkolníčku si zapište datum a počet přečtených stran. (I jedna stránka má význam.)

VLASTIVĚDA

Než začneš, tak si přečti prezentaci o kraji.

https://docs.google.com/presentation/d/1BxnQ2ci81__A6e88fFYJTRGsPy1E3U7viLotjwSLWPw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i0

http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda-zemepis-5roc.html

Střední Čechy - čtení z mapy

Střední Čechy - co je na obrázku?

Střední Čechy - slepá mapa

Střední Čechy - opakování

Pokud se ti bude špatně číst mapa z internetu, tak si k tomu otevři učebnici z vlastivědy na straně 8.

 ANGLICKÝ JAZYK

  1. Napiš si slovíčka do slovníku – uč str. 38 – 39
  2. Doplň si výslovnost. (Podle PS str. 38, 39 nebo podle slovníčku vzadu v učebnici).
  3. Vypracuj cvičení v pracovním sešitě str. 38 / cvičení 1 a str. 39 / cvičení 4
  4. Otevři si učebnici AJ na str. 39 / ŽLUTÁ TABULKA a dle tabulky vypracuj PS str. 38 / cvičení 3

PŘÍRODOVĚDA

Pracovní sešit str. 3

INFORMATIKA

Napíšu vám email na vaší emailovou adresu, kterou jsme si společně založili ve škole. Vaším úkolem bude odpovědět.

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter