Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Vážení rodiče,vychovatelé, milí žáci,

zde je plán učiva na tento týden. Pokud budete mít nějaké nejasnosti, dotazy, prosby či návrhy ohledně učiva, můžete mě kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Když něco nezvládnete, tak nezoufejte a napište.

Tel: 736 119 872

Email: lenka.pelikanova@gmail.com

S pozdravem Lenka Klusáčková

Týdenní plán učiva pro 5. ročník (17. 3. – 20. 3. 2020)

Český jazyk:

Opakování sloves:

Než začneš pracovat, tak si přečti v učebnici na straně 18 žlutou tabulku. Tabulka ti připomene, co vše určujeme u sloves, co je to slovesný tvar atd. Podobnou tabulku máte i v NÁPOVĚDNÍKU.

Učivo z ČJ na tento týden je PS str. 7 / cv. 1,2,3,4,5; PS str.8 / cv. 1,2,5 a UČ. str. 18-19 / vybrat si 20 sloves a určit osobu, číslo, způsob, čas – písemně do sešitu ČJ – Š.

U slovesného způsobu rozkazovacího a podmiňovacího čas neurčujeme!!!

Doporučená organizace:

Úterý: PS str. 7 / cv. 5, 1

Středa: PS str. 7 / cv. 2,3,4 – Pracuj s tabulkou v učebnici na straně 18.

Čtvrtek: PS str. 8 / cv. 1,2,5 – Pracuj s tabulkou v  učebnici na straně 20.

Pátek: UČ str. 18 – 20/ vybrat si 20 sloves a určit osobu, číslo, způsob, čas písemně do sešitu ČJ-Š.

Počítač: Učivo lze procvičovat na webových stránkách Luštěnky (Český jazyk, 5. ročník, slovesný způsob)

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm 

Matematika

Převody jednotek – jednotky času.

Doporučená organizace:

Úterý: UČ str. 77 / cv. 1,2,4 – písemně do M-Š

Středa: UČ str. 77 / cv. 5,6,7 – písemně do M -Š

            UČ str. 78 / cv. 9 – písemně do M - Š

Čtvrtek: PS str. 11/ cv. 10, 7,8

Pátek: PS str. 11 / cv. 13, sloupek a cv. 11 (1 příklad)

Počítač: Učivo lze procvičovat na webových stránkách Luštěnky (Matematika, 4. ročník, Převádění jednotek času) nebo onlinecviceni (Matematika, 5. ročník, převody jednotek času)

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_casu1.htm

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=05.+Jednotky+%C4%8Dasu+-+porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD#selid

 

Anglický jazyk

PS str. 30 - 31

Čtení

Každý den si přečtěte pár stránek ze své knížky a do úkolníčku si zapište datum a počet přečtených stran. (I jedna stránka má význam.)

Vlastivěda

http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda-zemepis-5roc.html

Praha - čtení z mapy

Praha - co je na obrázku?

Praha a blízké okolí

Praha hlavní město - opakování

 

Přírodověda

PS str. 1 / cv. 3, 4

PS str. 2 / cv. 6

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter