Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Vážení rodiče,vychovatelé, milí žáci,

zde je plán učiva na tento týden. Pokud budete mít nějaké nejasnosti, dotazy, prosby či návrhy ohledně učiva, můžete mě kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Když něco nezvládnete, tak nezoufejte a napište.

Tel: 736 119 872

Email: lenka.pelikanova@gmail.com

S pozdravem Lenka Klusáčková

Týdenní plán učiva pro 5. ročník (17. 3. – 20. 3. 2020)

Český jazyk:

Opakování sloves:

Než začneš pracovat, tak si přečti v učebnici na straně 18 žlutou tabulku. Tabulka ti připomene, co vše určujeme u sloves, co je to slovesný tvar atd. Podobnou tabulku máte i v NÁPOVĚDNÍKU.

Učivo z ČJ na tento týden je PS str. 7 / cv. 1,2,3,4,5; PS str.8 / cv. 1,2,5 a UČ. str. 18-19 / vybrat si 20 sloves a určit osobu, číslo, způsob, čas – písemně do sešitu ČJ – Š.

U slovesného způsobu rozkazovacího a podmiňovacího čas neurčujeme!!!

Doporučená organizace:

Úterý: PS str. 7 / cv. 5, 1

Středa: PS str. 7 / cv. 2,3,4 – Pracuj s tabulkou v učebnici na straně 18.

Čtvrtek: PS str. 8 / cv. 1,2,5 – Pracuj s tabulkou v  učebnici na straně 20.

Pátek: UČ str. 18 – 20/ vybrat si 20 sloves a určit osobu, číslo, způsob, čas písemně do sešitu ČJ-Š.

Počítač: Učivo lze procvičovat na webových stránkách Luštěnky (Český jazyk, 5. ročník, slovesný způsob)

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm 

Matematika

Převody jednotek – jednotky času.

Doporučená organizace:

Úterý: UČ str. 77 / cv. 1,2,4 – písemně do M-Š

Středa: UČ str. 77 / cv. 5,6,7 – písemně do M -Š

            UČ str. 78 / cv. 9 – písemně do M - Š

Čtvrtek: PS str. 11/ cv. 10, 7,8

Pátek: PS str. 11 / cv. 13, sloupek a cv. 11 (1 příklad)

Počítač: Učivo lze procvičovat na webových stránkách Luštěnky (Matematika, 4. ročník, Převádění jednotek času) nebo onlinecviceni (Matematika, 5. ročník, převody jednotek času)

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_casu1.htm

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=05.+Jednotky+%C4%8Dasu+-+porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD#selid

 

Anglický jazyk

PS str. 30 - 31

Čtení

Každý den si přečtěte pár stránek ze své knížky a do úkolníčku si zapište datum a počet přečtených stran. (I jedna stránka má význam.)

Vlastivěda

http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda-zemepis-5roc.html

Praha - čtení z mapy

Praha - co je na obrázku?

Praha a blízké okolí

Praha hlavní město - opakování

 

Přírodověda

PS str. 1 / cv. 3, 4

PS str. 2 / cv. 6

Aktuality

Týdenní plán učiva 30.3. - 3.4. 2020
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Týdenní plány učiva od 23.3. do 27.3.
Oznámení pro rodiče
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Plánované akce školy
Desatero rad pro rodiče předškoláků k zápisu do 1. ročníku
Nabídka pracovního místa
Upozornění na aktualizaci Školního řádu, Řádu školní družiny a Řádu školní jídelny - výdejny platných od 1.2.2020
Kroužky 2019/2020
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter