Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

TÝDENNÍ PLÁN  pro 5. ročník od 15.6. - 19.6.


Český jazyk

Tento týden se místo českému jazyku budeme věnovat angličtině.

MATEMATIKA

PONDĚLÍ:

POČETNÍK 2.díl  str. 22, 23

POČETNÍK 2.díl str. 25 (1. sloupek)

ÚTERÝ:

POČETNÍK  2.díl str. 24

POČETNÍK 2.díl  str. 25 (2. sloupek )

STŘEDA:

POČETNÍK  2.díl str. 27

POČETNÍK 2.díl  str. 26

ČTVRTEK :

POČETNÍK 2.díl str. 28

POČETNÍK2.díl  str. 29

PÁTEK:        

POČETNÍK 2.díl  str. 18, 19, 20, 21

ČTENÍ

Každý den si přečtěte pár stránek ze své knížky a do úkolníčku si zapište datum a počet přečtených stran. (I jedna stránka má význam.)

Čtení s porozuměním

str. 50 - 51

ANGLICKÝ JAZYK

Pracovní listy (to be, have got, can, prostý čas)

Učebnice str. 56 – 57 (Ústně)

Učebnice str. 58 (Ústně)

Učebnice str. 59 (Ústně)

Učebnice str. 63 (Ústně)

PRACOVNÍ SEŠIT str. 56 – 57

PRACOVNÍ SEŠIT STR. 58

PŘÍRODOVĚDA

PRACOVNÍ SEŠIT str. 23/ celá

PRACOVNÍ SEŠIT str. 27, 28

VLASTIVĚDA

PRACOVNÍ SEŠIT str. 39

PRACOVNÍ SEŠIT str. 47

PRACOVNÍ SEŠIT str. 48 / cvičení 3,4,5

 

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter