Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

TÝDENNÍ PLÁN  pro 5. ročník od 8.6. - 12.6.

Český jazyk

PONDĚLÍ: 

Učebnice str. 56 / cvičení 4 a,b  do ČJ –Š

Učebnice str. 57 / cvičení 4 do ČJ - Š

PRACOVNÍ LIST – ČÍSLO 1 (základní skladební dvojice, druhy přísudků)

ÚTERÝ:

Učebnice str. 57 / cvičení 3 a,b, c do ČJ –Š

PRACOVNÍ LIST – ČÍSLO 2 (shoda přísudku s podmětem-polovinu)

STŘEDA:

Učebnice str. 57 / cvičení 6 a,b  do ČJ –Š

PRACOVNÍ LIST – ČÍSLO 2 (shoda přísudku s podmětem-polovinu)

ČTVRTEK:

Učebnice str. 54 / cvičení 6 a,a  do ČJ –Š

PRACOVNÍ LIST – ČÍSLO 3 (podmět vyjádřený a nevyjádřený)

PÁTEK:

Učebnice str. 55 / cvičení 7b  do ČJ –Š (odůvodnit pravopis)

PRACOVNÍ LIST – ČÍSLO 4 (přídavná jména)

MATEMATIKA

PONDĚLÍ:

PRACOVNÍ SEŠIT str.  26/ celá

PRACOVNÍ SEŠIT str.  27/ celá

ÚTERÝ:

PRACOVNÍ SEŠIT str.  28/ celá

STŘEDA:

PRACOVNÍ SEŠIT str.  29/ celá

ČTVRTEK :

PRACOVNÍ SEŠIT str.  30/ celá

PÁTEK:

PRACOVNÍ SEŠIT str.  31/ celá

ČTENÍ

Každý den si přečtěte pár stránek ze své knížky a do úkolníčku si zapište datum a počet přečtených stran. (I jedna stránka má význam.)

Čtení s porozuměním

str. 48 - 49

ANGLICKÝ JAZYK

Učebnice str. 48 – 49

Pracovní sešit str. 48 – 49

Pracovní list – čas prostý, klad a zápor

Pracovní list – čas prostý, otázky

PŘÍRODOVĚDA

Pracovní sešit str. 22 / cvičení 1,2,3,4,6,

VLASTIVĚDA

Pracovní sešit str. 37 - 38

 

 

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter