Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

TÝDENNÍ PLÁN  pro 3. ročník - od 4.5. do 8.5.

Český jazyk

POUŽÍVEJ NÁPOVĚDNÍK!!!

PONDĚLÍ:   

Ofocená složka s vyjmenovanými slovy              

str. 37 / cvičení 22 b (Doplnit a opsat do ČJ – Š.)

str. 37 / cvičení 23

ÚTERÝ:  

PRACOVNÍ SEŠIT str. 21 / celá strana     

STŘEDA:

PRACOVNÍ SEŠIT str. 22 / celá strana                                    

ČTVRTEK :

PRACOVNÍ SEŠIT str. 23 / celá strana     

PÁTEK:

STÁTNÍ SVÁTEK

Matematika

Pracuj s číselnou osou!!

PONDĚLÍ:

1.       PRACOVNÍ LIST (pondělí)

2.       PRACOVNÍ SEŠIT str. 23 / cvičení 1,2,3,5             

ÚTERÝ:

1.      PRACOVNÍ LIST (úterý) – slovní úlohy ( Ofoťe a pošlete. Děkuji.)

2.       PRACOVNÍ SEŠIT str. 23 / cvičení 4

STŘEDA:

1.       PRACOVNÍ LIST (středa)

2.       PRACOVNÍ SEŠIT str. 24 / cvičení 1,2,3

ČTVRTEK:     

1.       PRACOVNÍ SEŠIT str. 24 / cvičení 4,5

+ násobilka online

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-typ2/priklady.html

https://www.multiplication.com/games/play/car-wash-multiplication

http://skolicka6.sweb.cz/PREZENTACE/ZABICKY/ZABICKY6.swf                                 

PÁTEK:

STÁTNÍ SVÁTEK

Čtení

Každý den si přečtěte pár stránek ze své knížky a do úkolníčku si zapište datum a počet přečtených stran. (I jedna stránka má význam.)

PÍSANKA

str.16             

PRVOUKA

PS str. 45

ANGLICKÝ JAZYK

Lekce 21

I like .... x I don't like....(Mám rád....x Nemám rád....)

Můžete si procvičit ve videu s Hurvínkem: https://youtu.be/fzOSUcoQDk8

UČ str. 44/1, 2, 3, 4 - ústně

UČ str. 44 - slovíčka si zapište do slovníčku (výslovnost opět posílám na email)

PS 44

 

 

 

 

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter